Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO 1 Litoměřice - Velká Dominikánská 38, tel.: 416 735 321 (Út 16-18)

Moštárny:

 • ZO Litoměřice 1,
 • palírna ovoce - ÚKZÚZ Židovice, ing. J. Bajer, tel.: 411 837 265

Výstavy:

 • Růže, jiřiny - Budyně n.O., vodní hrad, srpen

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Sempra Litoměřice - šlechtit. stanice (hrušně, bezvirózní peckoviny, školka ovoc. dřevin), tel.: 416 731 180
 • Sempra Loucká - školka dřevin (ovocná, okrasná, růže) 411 20 Ředhošť
 • školka Poplze - okras., lesní dřeviny, 411 17 Libochovice
 • Výstavy s.r.o. - Litoměřice, tel.: 416 732 863, v září zahr. veletrh Zahrada Čech, během roku další akce

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Litoměřice - městská památková rezervace
   - historické vinné sklepy pod celým středem města, délka 3 km, prohlídku objednat na tel.: 416 734 306
   - památník K. H. Máchy
   - Měst. divadlo K. H. Máchy (postaveno 1822)
   - gotic. měst. hradby, délka 1,8 km
   - náměstí (1,8 ha), věž (163,80 m n.m.)
   - Okres. vlastivědné muzeum
   - Galerie a muzeum litoměřické diecéze
 • Terezín - národní kulturní památka, židovské gheto památník Malá pevnost
 • Libochovice - barokní zámek (17. st.), angl. park
   - rodiště J.E.Purkyně
 • Ploskovice - barokní zámek (18. st.), nástěnné malby J. Navrátila
 • Třebenice - muzeum českého granátu
 • Úštěk - měst. památ. rezervace, ptačí domky (19.st.)

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Milešovka - nejvyšší hora Čes. středohoří (837 m), turist. chata a meteorol. stanice
 • Říp - hora (456 m) u Roudnice n.L., románská rotunda sv. Jiří (12. st.), každor. Řipská pouť