Zveme vás na soutěže pořádané naším ÚS

Naše ÚS pořádá tradiční soutěže pro mládež. Soutěž Mladý zahrádkář a Floristická soutěž. Více informací o soutěžích najdete na našich stránkáchvíce

Mladý zahrádkář a Floristika

                                                   

    


MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2023

Vážení přátelé                                                                                                                   stejně jako v letech minulých pořádá Územní sdružení ČZS Klatovy společně se Střední školou zemědělskou a potravinářskou (SŠZP) Klatovy a ve spolupráci s městem Klatovy dne 12. května 2023 (pátek) 26. ročník soutěže „Mladý zahrádkář“. 
Soutěž se bude konat v prostorách SŠZP v Klatovech (vstup z ulice Žižkova). 
Každá škola může na uvedenou soutěž vyslat jednoho, případně dva soutěžící v kategorii mladších žáků (4. – 6. třída) a jednoho, případně dva soutěžící v kategorii starších žáků ( 7. - 9. třída). Další navýšení počtu soutěžících je možno předem telefonicky dohodnout na čísle 731246757. Jednat je možno také osobně po předešlé telefonické dohodě  v kanceláři ÚS ČZS Klatovy, Šmilovského 124/V..
Závazné přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 8. května 2023 (pondělí) na adresu: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy, ul. Šmilovského 124/V, 339 01 Klatovy, nebo na e-mail: zahradkari.kt@seznam.cz. Případné nejasnosti je možno řešit telefonicky na výše uvedeném tel. čísle.
Soutěžní disciplíny:
1) Test teoretických znalostí
2) Poznávací část soutěže ve znalostech rostlin
Občerstvení pro soutěžící a člena doprovodu bude zajištěno péčí ÚS ČZS Klatovy. Jízdné bude hrazeno na místě po předložení jízdenek. Každý účastník soutěže si sebou vezme psací potřeby.
Časový rozvrh :
08.00 – 08.30 hod. prezentace
08.30 – 09.30 hod. testy
09.30 – 11.30 hod. soutěž v poznávání rostlin
12.00 vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení soutěže
Soutěžící, kteří se umístí na prvních místech postupují do Národního kola soutěže. Soutěžící, kteří se umístí na dalších místech budou zařazeni jako náhradníci.

 
FLORISTICKÁ SOUTĚŽ ŽÁCI A JUNIOŘI 2023
Uskuteční se v pátek 12. května 2023 v areálu SŠZP Klatovy (vstup z ulice Žižkova). Každá škola může na uvedenou soutěž vyslat jednoho, případně dva soutěžící v kategoriích:
I. žáci - základní školy (6. až 9. třída) a odpovídající ročníky gymnázií
II. junioři – střední školy a odpovídající ročníky gymnázií do 20ti let
Další navýšení počtu soutěžících je po domluvě možné.
Téma soutěže:
- vypichovaná miska pro sváteční stůl                                                                                      - kytice pro maminku
Pravidla:
- Na výrobu obou dekorací má každý soutěžící 1,5 hodiny
- Všichni dostanou stejný počet květin a veškerý materiál
- Květiny budou po soutěži vystaveny v interierech zámku Chudenice
- O vítězi rozhodne odborná porota v čele v floristou Zdeňkem Kupilíkem
- Aby podmínky byly pro všechny soutěžící stejné, může si soutěžící na soutěž přinést pouze a jen pracovní nářadí /nůžky, nůž/ Všechno ostatní bude soutěžícímu poskytnuto pořadatelem.
Časový rozvrh :
08.00 – 08.30 hod. prezentace                                                                                            08.30 – 08.45 hod. zahájení a příprava pracoviště                                                          08.45 - 9.30 hod. ukázka práce profesionálního floristy                                  
09.30 – 11.00 hod. vlastní soutěž                                                               
12.00 hod. vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení soutěže
Přihlášky do soutěže očekáváme nejpozději do pondělí 8. května 2023 a to poštou na adresu ÚS ČZS Klatovy, ul. Šmilovského 124/V 339 01 Klatovy, nebo e-mailem: zahradkari.kt@seznam.cz Další kontakty: telefon číslo 731246757
Občerstvení pro soutěžící a členy doprovodu bude zajištěno péčí ÚS ČZS Klatovy. Jízdné bude hrazeno na místě po předložení jízdenek. Každý účastník soutěže si s sebou vezme dle vlastního uvážení, potřebné pomůcky.                               
Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do dalšího kola soutěže.                                         
- Zemské kolo se uskuteční v Lysé nad Labem 14. 7. 2023                                              - Finále se uskuteční v Olomouci  6. 10.


FLORISTICKÁ SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ -  CHUDENICKÁ RŮŽE 2023

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy společně se ZO ČZS Chudenice a ve spolupráci s Městysem Chudenice Vás zvou na floristickou soutěž.
Uskuteční se v sobotu 13. května 2023 v areálu Starého czerninského zámku – Muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích, U Černínského zámku 1, 33901 Chudenice.
Přihlásit se mohou osoby od 20ti let, kteří nejsou profesionální květináři ani floristé. Nebojte se poměřit síly a zasoutěžit si v reprezentačních zámeckých prostorách starého zámku v Chudenicích.
Soutěžit se bude ve dvou disciplínách:
1. Kytice na zámecký stůl – vypichovaná dekorace na zámecký stůl
2. Kytice pro maminku – kulatá kytice vázaná do spirály
 
Pravidla:
- Na výrobu obou dekorací má každý soutěžící 1,5 hodiny
- Všichni dostanou stejný počet květin a veškerý materiál
- Květiny budou po soutěži vystaveny v interiérech zámku
- O vítězi rozhodne odborná porota
- Aby podmínky byly pro všechny soutěžící stejné, může si soutěžící na soutěž přinést pouze a jen pracovní nářadí. Všechno ostatní bude soutěžícímu poskytnuto pořadatelem.
Program:
11.00 - 11.30 prezence soutěžících
11.30  -  zahájení, představení poroty a pravidla soutěže
12.00 - 13.30 soutěž
13.30  - 14.00 /přestávka pro soutěžící/ hodnocení soutěžních výtvorů porotou
14.00 - 15.00 Ukázka moderních trendů ve floristice - techniky aranžování  – Předvádí florista Zdeněk KUPILÍK
15.00     Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 
Přihlášky do soutěže očekáváme nejpozději do pondělí 8. května 2023 a to poštou na adresu ÚS ČZS Klatovy, ul. Šmilovského 124/V 339 01 Klatovy, nebo e-mailem: zahradkari.kt@seznam.cz . Další kontakty: telefon číslo 731246757
Občerstvení pro soutěžící bude zajištěno. Jízdné není hrazeno.
Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do dalšího kola soutěže           
- Zemské kolo se uskuteční v Lysé nad Labem 14.7.                                    - Národní kolo se uskuteční v Olomouci  6. 10
Děkujeme Vám za podporu našich aktivit v minulých letech a těšíme se na účast Vašich zástupců v letošním ročníku.
S pozdravem

Ludvík Pouza
předseda ÚS ČZS Klatovy