Zveme vás na soutěže pořádané naším ÚS

Naše ÚS pořádá tradiční soutěže pro mládež. Soutěž Mladý zahrádkář a Floristická soutěž, které se letos konají 19. května. Více informací o soutěžích najdete na našich stránkách


více

Soutěž Mladý zahrádkář a Floristická soutěž

U příležitosti 65. výročí založení ČZS a oslavy 150 let založení Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech pořádá ÚS ČZS Klatovy ve spolupráci se SŠZP Klatovy soutěž Mladý zahrádkář a Floristickou soutěž. Po vítěze jsou připraveny hodnotné ceny a ti nejúspěšnější budou reprezentovat město Klatovy a SŠZP Klatovy na republikových soutěžích v Praze  a v Lysé n. Labem. 

Pozvánka na soutěž Mladý zahrádkář 

Vážení přátelé,

stejně jako v letech minulých pořádá Územní sdružení ČZS Klatovy společně se Střední školou zemědělskou a potravinářskou (SŠZP) Klatovy a ve spolupráci s městem Klatovy dne 19. května 2022 (čtvrtek) 26. ročník soutěže „Mladý zahrádkář“. Soutěž se bude konat v prostorách  SŠZP v Klatovech (vstup z ulice Žižkova). Každá škola může na uvedenou soutěž vyslat jednoho, případně dva soutěžící v kategorii mladších žáků (4. – 6. třída) a jednoho, případně dva soutěžící v kategorii starších žáků ( 7. - 9. třída). Další navýšení počtu soutěžících je možno předem telefonicky dohodnout na čísle 775 195 521, nebo na čísle 378 606 056. Jednat je možno také osobně každý čtvrtek v době od 13.00 do 15.00 hod v kanceláři ÚS ČZS Klatovy v budově moštárny.

Závazné přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 16. května 2022 (pondělí) na adresu: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy, ul. Šmilovského 124/V, 339 01 Klatovy, nebo na e-mail: zahradkari.kt@seznam.cz. Případné nejasnosti je možno řešit telefonicky na výše uvedených číslech telefonu. 

Soutěžní disciplíny:  

 1. Test teoretických znalostí
 2. Poznávací část soutěže ve znalostech rostlin

  Občerstvení pro soutěžící a člena doprovodu bude zajištěno péčí ÚS ČZS Klatovy. Jízdné bude hrazeno na místě po předložení jízdenek. Každý účastník soutěže si sebou vezme psací potřeby.

Časový rozvrh :

 • 08.00 – 08.30 hod. prezentace
 • 08.30 – 09.30 hod. testy
 • 09.30 – 11.30 hod. soutěž v poznávání rostlin
 • 12.00 vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení soutěže

  Soutěžící, kteří se umístí na prvních místech postupují do Národního kola soutěže, která se bude konat v Brně ve dnech 18. až 19. června 2022. Soutěžící, kteří se umístí na dalších místech budou zařazeni jako náhradníci. 

 Předseda ÚS ČZS Klatovy Ing. Novotný JosefPozvánka na  Floristickou soutěž

Územní sdružení ČZS Klatovy společně se Střední školou zemědělskou a potravinářskou (SŠZP) Klatovy a ve spolupráci s městem Klatovy pořádají dne 19. května 2022v areálu  SŠZP Klatovy (vstup z ulice Žižkova) 7. ročník Floristické soutěže.  

Každá škola může na uvedenou soutěž vyslat jednoho, případně dva soutěžící v kategoriích:

 • I. žáci  - základní školy (6. až 9. třída) a odpovídající ročníky gymnázií
 • II. junioři – střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
 • III. senioři – musí být člen ČZS a nesmí být profesionál (od 20-ti let výše)

Další navýšení počtu soutěžících je po domluvě možné.

Téma místního kola: vypichovaná miska pro sváteční stůl + kytice pro oslavence

Květiny, nádoby a nutný aranžovací materiál bude k dispozici. K aranžování lze použít i vlastní materiál.

Časový rozvrh :

 • 08.00 – 08.30 hod. prezentace
 • 08.30 – 09.00 hod. příprava pracoviště
 • 09.00 – 11.00 hod vlastní soutěž
 • 12.00 hod vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení soutěže

Přihlášky do soutěže očekáváme nejpozději do 16. května 2022 a to poštou na adresu  ÚS ČZS Klatovy, ul. Šmilovského 124/V 339 01 Klatovy, nebo e-mailem:  zahradkari.kt@seznam.cz

Další kontakty: telefon číslo 378 606 056, nebo 775 195 521.

Občerstvení pro soutěžící a členy doprovodu bude zajištěno péčí ÚS ČZS Klatovy. Jízdné bude hrazeno na místě po předložení jízdenek. Každý účastník soutěže si s sebou vezme dle vlastního uvážení, potřebné pomůcky.

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do dalšího kola soutěže.

 • Zemské kolo se uskuteční v Lysé nad Labem dne 15. července 2022
 • Finále se uskuteční v Olomouci dne 30. září 2022.

   Za ÚS ČZS Klatovy Ing. Novotný Josef