Zveme vás na soutěže pořádané naším ÚS

Naše ÚS pořádá tradiční soutěže pro mládež. Soutěž Mladý zahrádkář a Floristická soutěž, které se letos konají 19. května. Více informací o soutěžích najdete na našich stránkách


více

Výtvarná soutěž Naše zahrádka

Vyhlášení výtvarné soutěže Naše zahrádka 2016

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
Klatovy a Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy
vyhlašují

18. ročník výtvarné soutěže dětí na téma “Naše zahrádka”

Výtvarné práce dětí v kategoriích:
I. do 6 let
II. od 6 do 10 let
III. od 10 do 15 let
                                                     IV. zvláštní kategorie, kam budou zařazeny práce kolektivní

Výtvarné práce je nutno doručit nejpozději do 4. října 2016 (úterý) na adresu:
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy
Národních mučedníků 141
339 01  Klatovy 4

Doručené práce budou soustředěny u sekretářky ředitele školy. Kontaktní osoba je pí Mgr. Brejchová Marcela, tel. 376 326 284

(obálku označte heslem “Naše zahrádka”)

Děti mohou ztvárnit květiny, ovoce, zeleninu, stromy, keře atd. Rozměr výkresu případně trojrozměrné práce by neměl přesáhnou formát A2. Na přední stranu práce a to jako samostatnou jmenovku uvádějte: jméno, příjmení, věk dítěte a školu, kterou reprezentuje, včetně telefonního čísla (pro případ vyrozumění při umístění).    

Případné dotazy lze vyřídit telefonicky na čísle 775 195 521. Je možno využít i e-mail na adresu zahradkari.kt@seznam.cz. Dále pak každý čtvrtek v době od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři ÚS ČZS v ul. Šmilovského 124/V – klatovská moštárna. Pokud by bylo nutno cokoliv řešit se Střední školou zemědělskou a potravinářskou (SŠZP), Klatovy, tak na tel.: 376 326 262, nebo 376 326 284.

Vybrané práce dětí, které posoudí odborná komise, budou vystaveny na výstavě ZAHRADA POŠUMAVÍ IX. v prostoru sálu SŠZP Klatovy. Výstava bude slavnostně zahájena dne 7. října 2016 v 10:00 hodin a potrvá do 10. října 2016 do 16:00 hodin.

Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže “Naše zahrádka” se uskuteční v pátek dne 7. října 2016 v 15:00 hodin ve velkém sále SŠZP Klatovy. Kontakt na pí Mgr. Brejchovou 376 326 284.

Po skončení výstavy, hlavně pak v úterý dne 11. 10. 2016 v době od 09.00 do 15.00 hodin si lze výtvarné práce vyzvednout u sekretářky SŠZP Klatovy.

Soutěž se uskuteční za finanční podpory Plzeňského kraje.


Za organizátory soutěže
Ing. Josef Novotný
předseda ÚS ČZS
V Klatovech dne 1. září 2016


6. 9. 2016 - zpět na zprávy