Zveme vás na soutěže pořádané naším ÚS

Naše ÚS pořádá tradiční soutěže pro mládež. Soutěž Mladý zahrádkář a Floristická soutěž. Více informací o soutěžích najdete na našich stránkáchvíce

Jabko roku

ÚS Klatovy pořádá v rámci výstavy Zahrada Pošumaví soutěž Jablko roku.

Vyhlášení soutěže Jabko roku 2016

Územní sdružení ČZS Klatovy společně se
Stření školou zemědělskou a potravinářskou Klatovy
vyhlašuje

17. ročník soutěže JABLKO ROKU 2016
 
Podmínky soutěže

Do soutěže může přihlásit své výpěstky kterýkoliv člen Českého zahrádkářského svazu v působnosti US CZS Klatovy, Domažlice a Plzeň cestou své základní organizace ČZS (výjimka je možná).

Zájemce o účast v soutěži - pěstitel, zašle do soutěže 5 ks plodů od jedné odrůdy a to zabalené v krabičce (nebo jinak zajištěné proti otlačení). V této krabičce s jablky musí být následující údaje: - jméno pěstitele, telefonní číslo pro vyrozumění v případě umístění, název odrůdy, místo stanoviště stromu a název ZO CZS pěstitele. Do soutěže je možno přihlásit maximálně 5 exponátů od jednoho pěstitele.

Důležité upozornění. Jablka musí být v původním stavu, nevyleštěná se stopkou. Jablka v jiném halení, bez potřebných údajů, vyleštěná a bez stopky nebude možno do soutěže zařadit.

Jednotlivé ZO ČZS soustředí výpěstky svých členů určené do soutěže tak, aby je bylo možno doručit do Klatov ve Čtvrtek dne 6. října 2016 nejpozději do 15:00 hodin do sálu SSZP Klatovy, přístup z ulice Žižkova. Cestovné bude hrazeno z prostředků US CZS. Při přijetí soutěžního vzorku bude tomuto přiděleno soutěžní číslo, pod kterým budou jablka hodnocena.

Anonymní hodnocení jednotlivých soutěžních vzorků bude podle přidělených čísel, provádět pětičlenná odborná komise ve čtvrtek dne 6. října 2016 od 16:00 hodin. Každá ZO má právo do Klatov k hodnocení soutěžních vzorků vyslat jednoho svého člena (ne soutěžícího), kterého jméno je nutno US ČZS Klatovy nahlásit nejpozději do 16ti hodin dne 6. 10. 2016. Vybraní hodnotitelé budou osloveni a na hodnocení ovoce budou předem zvlášť připraveni.

V pátek dne 7. října 2016 od 15:00 hodin proběhne výhlášení a slavnostní předání diplomů a cen za prvá tři místa v soutěži.

Zahrádkářská výstava potrvá od 7. října 2016 a po celou dobu trvání výstavy budou všechny soutěžní exponáty vystaveny na vyhrazeném místě.

Územní sdružení ČZS v Klatovech přeje všem zahrádkářům mnoho pěstitelských úspěchů. Soutěž se uskuteční za finanční podpory Plzeňského kraje.

V Klatovech dne 5. září 2016

Ing. Josef Novotný předseda US CZS
Za organizátory soutěže
V Klatovech dne 5. září 2016


6. 9. 2016 - zpět na zprávy