Pomáháme potřebným

Dne 29. XI. předal předseda Územního sdružení ČZS Jindřichův Hradec, Ing. Ladislav Zahradník sponzorský dar Fondu ohrožených dětí - KLOKÁNEK v Jindřichově Hradci, ve výši 10.000 Kč.

Za KLOKÁNEK dar převzala pani Emílie Popelková.

Je to další krok, jak se ZO sdružené v Územním sdružení ČZS Jindřichův Hradec starají o děti a mládež, kromě pořádání již tradičních soutěží - Mladý zahrádkář, Výtvarné soutěže, Fotografické soutěže a dalších akcí pořádaných při výstavách a akcích ČZS nebo jiných společenských událostech místního významu.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem, namísto ústavní výchovy, přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

S politováním musíme uvést, že Klokánek v Jindřichově Hradci byl, z rozhodnutí Fondu ohrožených dětí, v roce 2015 zrušen a děti byly umístěny do jiných zařízení FOD.