Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady, moštárny:

 • ZO Batelov - Josef Maryška, 588 51 Batelov 44
 • ZO Telč - Ladislav Gregor, 588 56 Telč III/251
 • ZO Vyskytná - Petr Žižák, 588 41 Vyskytná 86

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • ovocná školka - Oseva Vysoké Studnice

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Jihlava - měst. památ. rezervace, měst. opevnění s branami (14.-16.st.)
  - barok. jezuit. kostel
  - gotic., barok. a renes. domy
  - v době husitství opora Zikmunda
  - Oblast. galerie Vysočiny
  - středisko Českomoravské vysočiny
  - Horácké divadlo
  - ZOO
 • Telč - měst. památ. rezervace
  - pozdně gotic. měst. opevnění
  - renes. zámek
  - Muzeum Vysočiny
 • Roštýn - hrad (asi 10 km od Telče)
  - lesnické muzeum
  - stálá expozice Muzea Vysočiny
  - vyhlídková rozhledna
 • Nová Říše - premonstrátní klášter
 • Luka n.Jihlavou - barok. zámek (18.st.)
  - sýpka (18.st)
 • Polná - zámek
  - měst. muzeum