Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

 

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • SOUZ zahradník, vinař - Bzenec, tel.: 518 384 266
 • Výzk. stanice vinohradnická, s.r.o. - Šlechtitelská 348, 696 11 Mutěnice
 • ZD Čejkovice - tel.: 0628/952051, prodej sazenic révy vinné
 • Výstavy vín - (únor - květen)
 • Košt slivovice hodonínského regionu - každoročně

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Hodonín - rodiště T. G. Masaryka, muzeum (stálá expozice)
   - galerie výtvarného umění
   - ZOO
 • Milotice - zámek (přestav. ve stylu vrcholného baroka)
   - původní barokní zahrada
 • Čejkovice - tvrz, templářské sklepy
   - vinné trhy (červen)
 • Strážnice - zbytky středov. měst. opevnění
   - muzeum hudebních nástrojů
   - mezinár. folkloristický festival
   - přírodně krajinářský park, skanzen
 • Mikulčice - archeolog. vykopávky slovanského hradiště z doby Velkomoravské říše
   - Národní kulturní památka Valy
 • Petrov - vinařská obec, areál vinných sklepů "Plže"
 • Velká n. Veličkou - národopisné středisko slováckého Horňácka
   - Horňácké muzeum, každoroční národopisné slavnosti

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Bílé Karpaty - chrán. krajin. oblast, společenstva s teplomilnými rostl. druhy (kavyl, plevnatec, vstavačovité)
 • rekr. oblasti - Radějov, Tvarožná Lhota, Mlýnky
 • Veselí n. Mor. - možnost vyhlídkové plavby po Baťově kanálu, tel.: 518 325 330