Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkářská prodejna:

 • ZO Havl. Brod - prodejna Zahrádkář, Dolní 138, tel.: 569 429 412

Zahrádkové osady:

 • ZO Havl. Brod - osada Velká - předseda Jan Souček - tel.: 569 428 097

Moštárny:

 • ZO Pohled - informace tel.: 569 439 103
 • ZO Přibyslav - informace tel.: 569 484 364
 • ZO Havlíčkova Borová - informace tel.: 569 642 196
 • ZO Ledeč nad Sázavou - informace tel.: 604 482 804
 • ZO Maleč - informace tel.: 569 692 558
 • ZO Šlapanov - informace tel.: 723 087 524

Výstavy:

 • Výstava květin - ZO Pohled - kolem 26. července o pouti na sv. Annu, budova Základní školy, prodejní výstava květin, informace tel.: 569 439 103
 • Světelská zahrádka - ZO Světlá n. Sáz. - na přelomu září a začátek října, společenský sál KD, výstava ovoce, zejména rezistentních odrůd jabloní, zeleniny a květin, doplněno o  výstavu Svazu včelařů, informace tel.: 737 486 841
 • Ovoce a brambory Přibyslavska - ZO Přibyslav společně se Sativou Keřkov, obvykle 3. víkend v  říjnu, sklepy pod městskou radnicí, výstava ovoce, brambor, zeleniny a květin, doplněno o výstavy dalších zájmových spolků (včelaři, myslivci, rybáři apod.), informace tel.: 569 482 590 nebo 569 484 365

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Sativa a.s. - Keřkov u Přibyslavi, novošlechtění a udrž. šl. brambor, exkurze VI. - VII., informace tel.:569 482 263, 569 484 817
 • Ovocná školka Malochýn - sadba ovocných a okrasných rostlin, jahodníku a růží, Malochýně u Chotěboře, tel.: 569 694 532, vedoucí p. Petruželka
 • Ovocná a růžová školka Šťastných - sadba ovoc. rostlin a růží, Nová Ves u Ledče n. Sáz., tel.: 569 722 518, 604 360 546, vedoucí p. Šťastný
 • Okrasné rostliny Křesťan - jehličnany, okrasné keře, pokojové rostliny, Havlíčkův Brod, tel.: 569 429 094, 603 829 880, vedoucí p. Křesťan
 • Okrasné dřeviny Petr Jun - jehličnany, okrasné keře, skalničky, trvalky, vodní a bahenní rostliny, Malochýně u Chotěboře, tel.: 569 694 876, vedoucí p. Petr Jun
 • Zahradnictví Boháč - jehličnany vč. čarověníků, rhododendrony, azalky, thuje, trvalky, Nová Ves u  Chotěboře, tel.: 569 621 545, 721 306 039, vedoucí p. Boháč

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Havlíčkův Brod - renes. radnice, renes. a barok. domy na náměstí
  - Muzeum Vysočiny a památník K.H.Borovského, tel.: 569 429 151
  - galerie výtv. umění v  Malinově domě, tel.: 569 427 035
  - chrám nanebevzetí Panny Marie a klášterní kostel sv. Rodiny konc.
  - IV. výstava Zahrada u kult. domu Ostrov, pol. XI trh řemesel na nám.
 • Havl. Borová - památník K.H.Borovského, muzeum, tel.: 569 642 123, nad obcí kostel a místo s  dalekým rozhledem
 • Chotěboř - barokní zámek, městské muzeum, tel.: 569 624 378, Posvícenské řemeslné trhy X, IC tel.: 569 641 140
 • Ledeč n.Sáz. hrad, vlast. muzeum se stálou expozicí řemesel, skla, obrazů, tel.: 569 721 128, IC tel.: 569 721 471
 • Lipnice n.Sáz. - pův. gotický hrad (poč. 14.st.), zbrojnice a archeolog. expozice, tel.: 569 486 189, 569 486 114,
  - festival humoru a satiry Haškova Lipnice, tel. OÚ 569 486 139,
  - Památník spisovatele Jar. Haška, tel. 569 486 105, jeho hrob na míst. hřbitově,
 • Maleč - barok. zámek (17.st.), památník F.Palackého, L.Riegra, expozice skla, tel. OÚ: 569 692 120
 • Přibyslav renes. zámek, stálé hasič. muzeum, tel.: 569 484 240,
  - kostel sv. Jana Křtitele, měst. muzeum a IC ve starém špitále, tel.: 569 484 361,
  - Mlékárenské dny - ve sklepích pod radnicí v pol. IX
 • Žižkovo pole - u Přibyslavi, mohyla na místě úmrtí J.Žižky
 • Pohled - poutní místo sv.Anna s  kostelem podle projektu Santiniho
  - býv. klášter cisterciaček, tel. OÚ: 569 439 218
 • Krucemburk - na hřbitově hrob malíře J.Zrzavého, tel. OÚ: 569 698 711
 • Světlá n. Sáz. - barok. zámek - v soukromém vlastnictví, ale je přístupný - otevřeny prohlídkové trasy, ve městě sklárny Crystalite, pozdně got. kostel sv. Václava, přístupno Světelské podzemí, IC tel.: 569 496 676

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Stvořidla - u Ledče n.S., rezervace zbytky pův. vzhledu řečiště Sázavy s peřejemi, rekreační oblast
  řada cyklostezek v turisticky zajímavých lokalitách 
 • Doubravské údolí - u Chotěboře, kaňonovitý přír. útvar podél říčky Doubravy
 • Melechov - u Světlé n.S., přír. park se zales. vrcholem (709 m)
 • Ředkovec - rekreač. oblast u  rybníka Ředkovec u Světlé n.S.
 • Ransko - u Ždírce n. Doubr., chrán. kraj. oblast s porosty lýkovce a bledulí
 • Řeka - u Krucemburku, rekr. oblast u rybníka Řeka
 • Žďárské vrchy - východní část okresu, chrán. krajin. oblast
 • Železné hory - severní část okresu, chrán. krajin. oblast