Exkurzní místa

 A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO "Rovná" Boskovice - kpt.Jaroše 35, 680 01 Boskovice, tel.:  prodejna zahrádkářských  potřeb 724 004 539

Zpracovny ovoce:

 • ZO Blansko - Dům zahrádkářů, zpracovna ovoce (moštárna, sušárna, povidlárna), tel.: 731 730 999
 • ZO Kunštát - ing.Trejbal, 679 72 Kunštát 291, 

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • ÚKZÚZ Lysice - státní odrůdová zkušebna ovocných rostlin, tel.: 739 246, 578
 • ZEAZ Lysice - sady, 679 71 Lysice, 516 472 111-3
 • Borotín - arboretum, Frant. Chlup, jarní a podzimní výstavy, prodej dřevin, www.zahrada-borotin.cz
 • Zahrad. podnik "Šmelcovna" - arboretum okrasných dřevin, Josef Janků, 680 01 Boskovice, Šmelcovna 3, telef.: 516452616
 • Zahradnictví - Lebiš, Petr Lebiš, Dukelská 16, 680 01 Boskovice, výstava balkon. květin (VI.-IX.), tel.: 516452192
 • Langrovo zahradnictví - Jurkova 338, 679 02 Rájec Jestřebí, tel.: 516432032, sortiment jiřin

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Boskovice - židov. ghetto a synagoga (17.st.)
   - zámek
   - hrad
   - Muzeum Boskovicka
   - westernové městečko, velké přírodní divadlo, možnost ubytování, tel.: 516453253
 • Lysice - barok. upravený zámek, tel.: 516412235
 • Rájec-Jestřebí - barok. zámek (18.st.), obrazárna, tel.: 516432013
 • Blansko - lid. architektura
   - zámek s barok. přestavbou
   - muzeum hutnicvtví
 • Letovice - přehr. nádrž (110,9 ha) na Svitavě
 • Černá Hora - u Rájce, renes. zámek

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Moravský kras - přír. rezervace, správa jeskyní, Skalní mlýn 65, 678 01 Blansko, tel.: 5164513575
   - teplomilná společ. rostlin, společenstva podhor. až horského rázu
   - naučná stezka "Macocha"
 • Kunštát-Rudka - pískovcové jeskyně
 • Suchý - rekr. středisko, přír. koupaliště, autokempink
 • Jedovnice - rekr. středisko, rybník Olšovec, autokempink
 • Pálava - rekr. středisko, koupaliště u Blanska