Organizace Chryzantéma Jižní Morava od jejího založení po dnešek


V době našich začátků se jednalo pouze o prezentaci výpěstků, ale postupně se pojetí výstav ubíralo k výstavám s aranžováním květů, abychom ukázali jejich krásů, která je neprávem opomíjena. Ještě mnoho lidí pohlíží na chryzantému jako na květinu hřbitovní.

Organizace Chryzantéma vznikla v padesátých letech minulého století na popud několika nadšenců okolo přítele Cinkeho z Průhonic.

Chryzantéma jako květina byla v té době stále oblíbenější a měla stále víc příznivců. Čím bylo více příznivců, tím se více rozrůstal zájem o členství, později už specializované organizaci Chryzantéma ZO zahrádkářský svaz Praha. Organizace začala vydávat svůj zpravodaj pro členy, později začala v Praze pořádat výstavy. To již měla přes 200 členů z celé republiky. Začalo být neúnosné řídit organizaci centrálně. Organizace byla rozdělena na oblasti /asi 8 v Čechách a 2 na Slovensku/. Od rozdělení se do Prahy sjížděli jenom předsedové jednotlivých oblastí a řešili společné problémy.

Předsedou oblasti Jižní Morava se stal přítel Bárta z Opatovic u Rajhradu. Jednotlivé oblasti začaly samostatně pořádat výstavy chryzantém. Naše organizace Jižní Morava pořádala 1. výstavu v restauraci Černý Lev v Ivančicích v roce 1985. Další výstavy se pořádaly ve sportovní hale. Potom jsme vystavovali v obecním domě kde vystavujeme do dneška. Výjimkou byl rok 1988 kdy jsme vystavovali v muzeu dělnického hnutí v Brně.

Po změně režimu v roce 1989 se většina oblastních organizací rozpadla, včetně organizace pražské. Posledním předsedou pražské organizace byl přítel Tomečka.

V současné době jsou činné organizace v Hlinsku a organizace Chryzantéma Jižní Morava. Jsme registrováni v Českém zahrádkářském svazu Brno-město. Po předsedovi příteli Bártovi, který odstoupil pro nemoc, vedl krátkou dobu oblastní organizaci přítel Chronc, po něm vede organizaci až do současnosti přítel Dvořák.

Organizace má v současnosti 19 členů. Pořádali jsme již 29. výstavu v Ivančicích. V posledních letech za podpory města Ivančice.

 Několik výstav jsme pořádali také ve Stupavě u příležitosti „Dnů zela“, které ve městě Stupava pořádá kulturní středisko.

Třikrát do roka je konají také členské schůze, z kterých je jedna výjezdní. Naši členové na ni navštíví vždy nějaké zajímavé akce nebo zahrádky jiných pěstitelů (skalky, Botanické záhrady).

V roce 2007 jsme navázali spolupráci s Botanickou zahradou v Praze - Troji, která se pokouší o záchranu rostlin ze šlapanického šlechtění chryzantém pána Dvořáka.

Zajišťováním výstavy se zabývají aktivní členové klubu, bohužel otázky financování jsou pro pěstitele amatéry, stále náročnější a obtížnější.

Chtěli bychom poděkovat městské radnici, která má pro naši činnost pochopení a poskytla nám finanční podporu na uhrazení pronájmu sálu.

Předsedou klubu je pan Oskar Dvořák a pokladní pani Anna Soukupová.

Doufám, že naše činnost bude i v dalších letech pokračovat, že bude mít organizace Chryzantéma Jižní Morava dostatek nadšenců, aby propagovali chryzantému jako květinu. 

Celkem:
Dnes:
On line:
21998
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chryzantéma Jižní Morava
Kopečná 37, č.zo: 602030
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.