O nás

pokud máte nějaké požadavky, návrhy nebo nápady, tyto je možné dávat osobně každé úterý od 1600 do 1700 hod. v hospodárské budově.


!!!!!!Upozornění!!!!!!

Vzhledem k tomu, že členové v naší kolonii nerespektuií zákaz vjezdu a parkování bude hlavní brána uzamčena vjezd bude povolen ve dnech

středa   1600 – 1800 hod.

pátek      1600 – 1800 hod.

sobota   1500 – 1800 hod.

od 1.5. do 31.8. 2018 volný vjezd do

kolonie povolen pouze v uvedené dny a hodiny.      mimo tyto dny pouze se schválením předsedy nebo hospodáře ZO
  Vítáme Vás na stránkách naší zahrádkářské osady Stalingrad ve Žďáru nad Sázavou. Tato osada se nachází na výpadovce na Havlíčkův Brod. Je to největší zahrádkářská kolonie ve Žďáru nad Sázavou. Její založení je datováno do roku 1957 za nemalé podpory tehdejšího stále se rozvíjejícího podniku ŽĎAS a.s. Začínali jsme na zelené louce a vše co v dnešní době vlastníme je zásluhou je zásluhou tehdejších i dnešních zahrádkářů. V průběhu našeho účinkování jsme dokázali vybudovat celkové oplocení osady, vodovodní řád, do kterého nám dodává vodu ŽĎAS a.s. a hospodářskou budovu pro uskladnění nářadí, strojů a schůzovou činnost. V současné době máme na 330 aktivních členů, z nichž někteří obhospodařují i dvě parcelky. Každoročně pořádáme pro své členy zájezd na výstavu týkající se převážně zahrádkaření a aktivit kolem zahrádek. Od roku 2010 jsme rozšířili svou aktivitu a každoroční pořádání výstavy s ukázkou výpěstků ovoce, zeleniny a květin. Pokud Vás zahrádkaření baví, rádi Vás přivítáme v našem kolektivu.

Celkem:
Dnes:
On line:
20447
16
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stalingrad, Žďár nad Sázavou 3
Žďár nad Sázavou 3, Stalingrad, č.zo: 614055, IČO: 48895890, tel. +420 721 408 184, mail: czs.zdar3@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.