AKTUALITY

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ZO č.9,

PROSTŘEDNÍ SUCHÁ

 

KDY:            v sobotu 26. května 2018 v 10:00 hodin

KDE:            v zahrádkářské osadě č. 9, Prostřední Suchá

 

 

V době od 9:15 do 9:45 proběhne prezence a výběr poplatků spojených s užíváním zahrad a členstvím v ČZS

 

Konkrétně   1)            100,- Kč – členská známka

                2)            200,- Kč – účelový poplatek

                3)              30,- Kč za odběr vody pro osadníky, kteří nepřespávají na zahradě

                4)              60,- Kč za odběr vody pro osadníky, kteří přespávají na zahradě

 

Celkem tedy 330,- nebo 360,- Kč.

 

Poplatky č. 1 a 2 vybírá pokladník

Poplatek č. 3 (4) vybírá p. Urbánek Rostislav.

      Prosíme, doneste si částky v příslušné výši, urychlíte a usnadníte tím výběr.

      Nelze každému rozměnit vyšší bankovky.

 

        V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V SOBOTU, SE SCHŮZE PŘESUNE NA

        NEDĚLI 27. KVĚTNA, NA STEJNÉM MÍSTĚ A VE STEJNOU DOBU

 

 

     Návrh programu členské schůze ZO č. 9 konané dne 26. května 2018

      

     1, volba návrhové a mandátové komise                                                  p. Mainda

     2, zpráva o činnosti ZO v roce 2017                                                      p. Herecová

     3, zpráva o hospodaření ZO v roce 2017, návrh rozpočtu na rok 2018          p. Kociolková

     4, zpráva kontrolní komise za rok 2017                                                   p. Foldynová

     5, informace k novému Zákonu o ochraně osobních dat a stím souvisejícími povinnostmi

                                                                                                          výbor ZO

     6, informace o projektu „voda pro osadu“                                               p. Strnadelová

     7, informace o dani z nemovitosti – společné pozemky                              p. Foldynová                                                                                                                                             p. Mainda

     8, smlouva a platby elektřiny ČEZ                                                          p. Mainda

     9, navýšení účelového poplatku                                                            p. Herecová

                                                                                                           p. Mainda

     10, diskuze                                                                                                                                

     11, zpráva mandátové komise                                                              člen komise

     12, návrh usnesení                                                                             člen komise

 

 

 

 

 

 

 

PROSÍM VŠECHNY ZAHRÁDKÁŘE O KONEČNÝ STAV JEJICH ELEKTROMĚRU, ODEČTENÝ O VÍKENDU 5. a 6. KVĚTNA 2018

 

KONEČNÝ STAV, DOPLNĚNÝ VAŠIM JMÉNEM, ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 9. 5. 2018 NA

EMAIL        zo.9.czs.karvina@seznam.cz

SMS                 604 447 753

NEBO PŘEDEJTE OSOBNĚ - p. MAINDA

(pozemek č. 15, viz mapka ve vývěsce)

 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI, VÝBOR ZO

Celkem:
Dnes:
On line:
8620
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Havířov - Prostřední Suchá
ČZS ZO č.9, Odlehlá 1137/4, 736 01 Havířov, č.zo: 703018, IČO: 67341357, tel. 732 576 256, mail: zo.9.czs.karvina@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.