Akce v roce 2019


Činnost Základní organizace ČZS Žďár nad Sázavou - město

Pro členy ZO ČZS připravujeme na rok 2019 následující akceOd pondělí 2.září 2019 a každé následující pondělí od 15.00 do 18.00 je zahájeno moštování.Od pondělí 05.08.2019 bude zahájena sezona 2019-2020 v pálenici

 

podrobnosti v menu  "Pěstitelská pálenice"   Jak jsme Vás už informovali proběhla 3.února 2019 výroční členská schůze naší Základní organizace ČZS v salonku hotelu Hajčman. 


Na výroční schůzi předseda př. Hedbávný zhodnotil ve své zprávě loňský rok. Př. Havlíkem byla přečtena pokladní a revizní zpráva. Slovo dostal i náš host místostarosta Ing. Kliment. Ve svém příspěvku nám vysvětlil co vše se pro město dělá a připravuje. Odpověděl na dotazy ze strany přítomných zahrádkářů.
Současný rok je rokem volebním a proto i na naší výroční členské schůzi proběhli volby nového výboru. Př. Hedbávný seznámil přítomné se složením mandátové a volební komise. Následovala informace od mandátové komise, která přítomné seznámila se stavem členské základny. Naše ZO-město má 76 členů a na výroční členské schůzi bylo přítomno 47 členů. 
Předseda volební komise přečetl návrh kandidátky, kterou podle stanov připravil a sestavil stávající výbor. Pro jednotlivé funkce i členy výboru hlasovali všichni přítomní, volení se zdrželi hlasování.
Předsedou byl zvolen př. Hedbávný Josef,
Tajemníkem byl zvolen př. Remar Karel,
Členové výboru byli zvoleni: př. Bártek Václav, př. Dvořák Jan, př. Havlík Josef, př. Havlík Ladislav, př. Růžička Jan, př. Souček Ladislav.
Předsedou kontrolní komise byl zvolen př. Chroust Antonín,
Členové kontrolní komise byli zvoleny pří. Bártková Jana, pří. Havlíková Marie.
Delegátem na územní konferenci byl zvolen př. Hedbávný Josef.
Všem zvoleným přejeme pevné zdraví a plno sil pro splnění náročných úkolů, které je při udržování provozu moštárny, palírny a řízením celé základní organizace čekají.
Po občerstvení a přestávce  proběhla přednáška Ing. Libora Růžičky ze společnosti MORAVOSEED, a.s., Mikulov, která se zabývá šlechtěním, výrobou a prodejem zeleninových a květinových osiv. Přednáška byla doprovázená promítáním obrázků. Ing. Růžička nás seznámil s nabídkou pro sezonu roku 2019 a představil nám řadu novinek jako například cibuli INGOT F1 oválného tvaru, cibuli temně karmínové barvy MAGNETE F1, různé druhy chilli papriček, rajčat a košťálovin. Přednáška byla velmi zajímavá a sklidila velký zájem naších zahrádkářů.
Výbor v novém složení zve všechny své členy na připravované zájezdy.  
Klub skalničkářů pořádá 11.května 2019 zájezd na Znojemsko. (viz. menu "Zájezdy Klubu skalničkářů")


Vážení přátelé

 

Výbor ZO ČZS-město Vás srdečně zve

na výroční členskou schůzi naší Základní organizace ČSZ-město,

která se bude konat v neděli 3. února 2019 v 9.00 hod.

v salonku hotelu HAJČMAN.
Celkem:
Dnes:
On line:
89203
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – město
591 01 Žďár nad Sázavou, č.zo: 614001, IČO: 48895849, tel. 607 630 763
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.