Akce v roce 2023Činnost Základní organizace ČZS Žďár nad Sázavou - město, Strojírenská 18, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

Pro členy ZO ČZS připravujeme na rok 2023 následující akceV pátek 17. března 2023 bude ukončena "Pálenická sezóna" 

2022 - 2023. 

Všem, kteří si v této sezóně nechali v naší palírně vypálit svůj kvas děkujeme a těšíme se na Vás v následující sezóně 

2023 -2024
Zpráva z Výroční členské schůze 2023

V neděli 5. února 2023 v devět hodin zahájil předseda př. Hedbávný v zasedačce Hotelu Hajčman výroční členskou schůzi naší ZO Žďár nad Sázavou-město. Přivítal všechny přítomné členy a zástupce města, místostarostu Rostislava Dvořáka.

Vzpomenul na členy, kteří nás v loňském roce opustili:

Karel Mülner, Ludmila Rosecká, Jan Vepřovský a Karel Křeček. Přítomní členové uctili jejich památku minutou ticha.

 Předseda ve své zprávě zhodnotil uplynulé roky, které byly poznamenány covidovou přestávkou, kdy se Výroční členské schůze z důvodu možné nákazy nekonaly. Připomněl opravy moštárny, zprovoznění pasterizace moštu, opravy opěrné zdi na zahradě a venkovních schodů na půdu. Podal informaci o přijetí Zahrádkářského zákona, který je v platnosti od 01.12.2021 a o rozhodnutí předsednictva ČZS o zvýšení členského příspěvku od roku 2024 na třista korun ročně.   

 Následně přítomné seznámil s programem na rok 2023.

- během letních měsíců provedeme provozní úpravy moštárny, pasterizace a pěstitelské pálenice tak, abychom mohli, bez problémů uspokojit požadavky nastávající sezony

-  v červenci uskutečníme tematický zájezd

- po pěti letech chystáme uspořádat výstavu růží, spojenou s možností objednání vybraných druhů pro podzimní výsadbu. Realizace se bude odvíjet od průběhu počasí, které má vliv na kvalitu květů růží a zajištění prostoru pro výstavu růží

- v průběhu celého roku povedeme dle požadavků poradenskou činnost v oblasti zahrádkaření, jak pro naše členy, tak i žďárskou veřejnost

Přítel Karel Remar informoval ve své zprávě o činnosti organizace. Přítel Josef Havlík seznámil přítomné o finanční situaci organizace a přítel Antonín Chroust přednesl revizní zprávu za rok 2022. O činnosti Klubu skalničkářů a plánu na rok 2023 informoval přítel Jan Růžička.

Následovala zpráva mandátové komise, která nás seznámila se stavem přítomných členů. Naše ZO má 56 členů a na výroční členské schůzi bylo přítomno 35 členů.

 V diskusi dostal slovo i náš host - zastupitel města Žďáru nad Sázavou, místostarosta Rostislav Dvořák, který přítomné seznámil s plány města pro rok 2023 i následující roky. Velmi ochotně a srozumitelně odpovídal na všechny dotazy ze stran přítomných.

Za účast na výroční schůzi všem členům děkuje výbor ZO ČZS Žďár nad Sázavou-město.

 Předseda zahájil Výroční členskou schůziPřítel Karel Remar přečetl zprávu o činnosti organizacePřítel Josef Havlík informoval o finanční situaci organizace 
Přítel Antonín Chroust podal informaci o provedené revizi organizace


Na dotazy přítomných odpovídal zastupitel města, místostarosta Rostislav Dvořák


Členové mandátové komise

Vážení přátelé

Výbor ZO ČZS-město Vás srdečně zve

na výroční členskou schůzi naší Základní organizace ČSZ-město,

která se bude konat v neděli 5. února 2023 v 9.00 hod.

v salonku hotelu HAJČMAN.