O nás


Zahrádkové osady Na Zavážkách v Praze - Lysolajích se nachází na západním okraji Prahy v relativně velmi čistém prostředí. Vznikly v roce 1973 na území postupně zavážené bývalé pískovny na obecním pozemku. Po zavezení byl celý pozemek pronajat zájemcům o zahradničení k rekultivaci a to na základě nájemní smlouvy mezi tehdejším MNV Lysolaje a nově vytvořeným výborem základní organizace Českého zahrádkářského svazu (dále jen ZO ČZS), ze dne 1. 9. 1973.

Postupem času po úpravě katastrálních území mezi obcemi Praha Lysolaje a Praha Suchdol a po vytvoření nových územních orgánů a provedené restituci malé části pozemku byly výborem ZO ČZS se souhlasem členských schůzí uzavírány s majiteli pozemků jednotlivé nájemní smlouvy a s jednotlivými zahrádkáři nové podnájemní smlouvy.

Zahrádkové osady, oddělené veřejnou komunikací a pojmenované jako Na Zavážkách I a Na Zavážkách II, mají celkovou rozlohu 6,25 hektaru a jsou tvořeny 150 zahrádkami o průměrné velikosti 400 m². Jedná se o zahrádkové osady vnitřně konsolidované, s pevnou podporou majitelů pozemků, zahrnuté do návrhu nového územního plánu hlavního města Prahy, s pevnými vnitřními rozvody elektřiny a vody. Zahradní chaty, postavené na každé zahrádce, jsou soukromým majetkem zahrádkáře – člena ČZS.

Vnitřní život zahrádkářů v osadách se řídí Osadním řádem, schváleným členskou schůzí a podmínky podnájmu zahrádky jsou velmi přesně stanoveny v podnájemních smlouvách, uzavíraných mezi podnájemcem a výborem ZO ČZS. Mezi základní podmínky patří čistý trestní rejstřík a členství v ČZS. Před uzavřením podnájemní smlouvy s každým novým členem výbor projednává jeho přínos k životu osady. Pro zabezpečení dobrých vztahů zahrádkářů s nájemcem pozemku je výbor ve stálém spojení se zastupitelstvem Městské části Lysolaje. Stálý kontakt má výbor ZO ČZS také s Územním sdružením ČZS Praha město.

 

 
Celkem:
Dnes:
On line:
46328
24
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Na Zavážkách - Praha Lysolaje,  č.zo: 806009
, IČO: 63839750, mail: zelenkova.czs.lysolaje@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.