O nás

   Jsme zahrádkářská organizace Českého zahrádkářského svazu, z.s., pod názvem "Za Askem", hospodařící na území města Mladá Boleslav v lokalitě Řepov.

   Pozemek na kterém hospodaříme, máme dlouhodobě pronajatý od soukromého vlastníka na základě smlouvy o pronájmu. Nachází se v těsné blízkosti hlavního silničního tahu směrem na Jičín. Z druhé strany vede železniční trať ve směru Mladá Boleslav Řepov a dále na Jičín. 

  Zahrádkářská osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Za Askem byla založena členskou schůzi konanou dne 28.5.2019.

  Pozemky jsou v nájmu na základě nájemní smlouvy ze dne 26.6.2009 uzavřené mezi Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Za Askem a vlastníkem pozemku.

   Naše členská základna čítá celkem 33 členů, kteří hospodaří na 31 přidělených dílech pozemků o různé velikosti. Celková výměra pronajatého pozemku je cca 12,226 m2, na kterých se snažíme pěstovat především zeleninu a ovoce. 

 

Naše osada

 

Celkem:
Dnes:
On line:
344
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Za Askem Mladá Boleslav
Tylova 1010, 293 01 Mladá Boleslav II, č.zo: 107006, IČO: 72086432, tel. 739739814, mail: zo.czs.zaaskem.mb@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.