Historie

Zahrádkářská organizace byla ve Vysokém Veselí založena 11. března 1962.

Krátce po založení, vznikla první osada. Zájem o zahrádkaření rostl a tak zahrádkářská organizace začátkem 70. let po dohodě s MNV a JZD dostala do užívání další parcely a vznikla druhá osada. V průběhu 80. let měla naše organizace téměř 100 členů. 

V současné době hospodaří členové organizace v jedné osadě. Členové organizace propagují svoji činnost prodejními výstavami, které od roku 2007 jsou pod názvem VYSOKOVESELSKÝ KRTEK.

Celkem:
Dnes:
On line:
19094
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vysoké Veselí,  č.zo: 504010
Na Vinici 296, 507 03 Vysoké Veselí, IČO: 60117311, tel. 607969765, mail: korinek.jaroslav@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.