Historie

Zahrádkářská organizace byla ve Vysokém Veselí založena 11. března 1962.

Krátce po založení, vznikla první osada. Zájem o zahrádkaření rostl a tak zahrádkářská organizace začátkem 70. let po dohodě s MNV a JZD dostala do užívání další parcely a vznikla druhá osada. V průběhu 80. let měla naše organizace téměř 100 členů. 

V současné době hospodaří členové organizace v jedné osadě. Členové organizace propagují svoji činnost prodejními výstavami, které od roku 2007 jsou pod názvem VYSOKOVESELSKÝ KRTEK.

Celkem:
Dnes:
On line:
17679
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vysoké Veselí
Na Vinici 294, 507 03 Vysoké Veselí, č.zo: 504010, IČO: 60117311, tel. 734 722 846, mail: zperoutka@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.