Akce-schůze, brigády

Omlouváme se, ale o připravovaných akcích v současné době nemáme žádné informace.

UPLYNULÉ AKCE

 

ČERVEN - 2019

 

Příští sobotní brigáda
22.6.2019
Podrobnosti o příští brigádě budou včas oznámeny.

 

 

DUBEN - 2019

 

První jarní brigáda 2019
Sobota
sraz u parcely č. 1 (u ořechu) v 9 hodin - nářadí sebou
Obr: 849.jpg Text pozvánky zde ...

 

Výroční členská schůze 2019
čtvrtek 11.4.2019
Sýpka - sál v prostorách restaurace Břevnovského kláštera

POZVÁNKA na členskou schůzi 2019

ZO ČSZ Malý Břevnov – Vypich, Praha 6,

která se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2018 od 16:30 hod. 

v  sále KLÁŠTERNÍ SÝPKA ve dvoře BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA, Markétská  1/28, Praha 6- Břevnov 

(stanice tramvaje č. 22 , 25 „Břevnovský Klášter“),  

Výroční členská schůze
čtvrtek
v sále KLÁŠTERNÍ SÝPKA ve dvoře BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA, Markétská 1/28, Praha 6- Břevnov
z pověření pana předsedy ZO Josefa Vrlíka zveme členy na členskou schůzi ZO ČZS Malý Břevnov-Vypich, Praha 6, která se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 v  16,30 hod. v  sále KLÁŠTERNÍ SÝPKA ve dvoře BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA, Markétská  1/28, Praha 6- Břevnov (stanice tramvaje č. 22 , 25 „Břevnovský Klášter“), tímto upozorňujeme na nový termín i na nové místo jednání členské schůze!!

 

 

LISTOPAD - 2017

 

Brigáda 11. listopadu 2017
od 9:00 do cca 13:30
u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č. 1

na základě usnesení VČS konané dne 6.4.2017 zve výbor
ZO své členy na brigádu konanou:      v sobotu dne 11. listopadu 2017

Sraz účastníků 11. listopadu 2017 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady.

Žádáme účastníky, aby přišli řádně oblečeni i pro práci za nepříznivého počasí, včas s nářadím (kleště kombinované, hrábě, nůžky na větve, srp, vidle, lopata, případně kolečko).   
Hlavní úkol: úprava okolí osady a společných prostor v osadě.   
Ukončení brigády po splnění úkolů cca ve 13,30 hod.

Za výbor: Ing. Josef Vrlík, předseda ZO

P.S.: Věnujte prosím pozornost "Výzvě k odstranění nedostatků" v menu vlevo nahoře v záložce "Kontrola stavu parcel".

 

 

KVĚTEN - 2017

 

Brigáda
od 9 hodin
pod ořechem
B R I G Á D A
Na základě usnesení VČS konané dne 6.4.2017 zve výbor ZO své členy na brigádu konanou 
v sobotu dne 13. května 2017 

Sraz účastníků 13. května 2017 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady.

 

 

DUBEN - 2017

 

BRIGÁDA
v sobotu 22.dubna od 9 hodin
Sraz účastníků 22. dubna 2017 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem)

B R I G Á D A
Na základě usnesení VČS konané dne 6.4.2017 zve výbor ZO své členy na brigádu konanou 
v sobotu dne 22. dubna 2017 
Sraz účastníků 22. dubna 2017 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem)
 vedle parcely č.1 zahrádkové osady. Žádáme účastníky , aby přišly včas s nářadím(kleště
kombinované,hrábě, nůžky na větve, srp, vidle, lopata, případně kolečko). Hlavní úkol úprava okolí osady a společných prostor v osadě, výměna oplocení. Ukončení brigády po splnění úkolů cca ve
13,30 hod.

Dále sdělujeme, že vzhledem ke studenému počasí plánované odpolední posezení přesunujeme na jiný termín.

Výzva uživatelům parcel v zahrádkářské osadě:
               
Vzhledem k současnému stavu v zahrádkové osadě a hlavně na základě Vašich žádostí, vážení
přátelé, výbor rozhodl o určení prostor pro uložení větví, křovin a dřevin,
které budou zpracovány na štěpku. Štěpka Vám bude dána k využití. Tyto
p
rostory jsou označeny tabulemi a určeny na dobu 18. 4. až 26. 4. 2017.  

Termín štěpkování: bude upřesněn dne 22. 4. 2017

Likvidaci materiálu ze záhonů- zbytky rostlin a podobně zlikvidujte samostatně formou kompostování.
Jiný materiál odstraňte klasickou formou ve vlastní režii.

Výbor naší ZO věří, že odstraníte nedostatky a hlavně se VYVARUJETE znečišťování
naší osady a jejího okolí a tak zvítězí zdravý rozum!!!!!

Dle informace předsedy, bude zajištěn i kontejner na odpad.

Dne 21.4.2017 od 13,00 hod. bude provedeno otevření vodovodního řadu
zahrádkářské osadě. 
Žádáme všechny kolegy zahrádkáře, aby zajistili do 17.4.2017 nahlášení závad, kapající kohouty apod., o čemž ví již od loňska abychom provedli opravy. Pokud při otevření vodovodního řádu budou zjištěny závady bude nutno řád uzavřít a závady odstranit. Zároveň žádáme všechny kolegy zahrádkáře, aby uzavřeli všechny kohouty na svých parcelách. 


S pozdravem
Josef Vrlík, předseda
Filip Novosád, tajemník

 

Výroční členská schůze 2017
6.4.2017
sál Hotelu U Hvězdy, Bělohorská 259, Praha 6

z pověření předsedy ZO pana Josefa Vrlíka Vás zveme na

členskou schůzi ZO ČZS Malý Břevnov-Vypich, Praha 6,

která se bude konat ve čtvrtek 6. dubna 2017 v 17:00 hod. v sále Hotelu U Hvězdy, Bělohorská 259, Praha 6 (stanice tramvaje č. 22 „Malý Břevnov“)

Účast všech členů je nutná. 

Pozvánka zde 


 

 

ČERVEN - 2016

 

červnová schůze Výboru
7. 6. 2016 (úterý) v 18 hodin
Bolívarova 20, klubovna v suterénu

 

 

KVĚTEN - 2016

 

květnová schůze Výboru
3. 5. 2016 (úterý) v 18 hodin
Bolívarova 20, klubovna v suterénu

 

 

DUBEN - 2016

 

Brigáda
sobota od 9 hodin
u parcely č. 1 pod ořechem
B  R  I  G  Á  D  A

Na základě usnesení VČS konané dne 7.4.2016 zve výbor ZO své členy na brigádu 

v sobotu dne 23. dubna 2016 

Sraz účastníků 23. dubna 2016 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady

Žádáme účastníky, aby přišli včas s nářadím(kleště kombinované,hrábě, nůžky na větve, srp, vidle, lopaty).   

Hlavní úkol úprava cest a společných prostor v osadě,  výměna oplocení.   

Ukončení brigády po splnění úkolů cca ve 13,00 hod.

Za výbor: předseda ZO

 

Film a přednáška Proč semenařit - vstupné zdarma
13. 4. 2016 - středa od 17 hodin
Městská knihovna Bělohorská 1666/56 Praha 6
Zveme Vás na projekci filmu Semena svobody a na přednášku Proč semenařit v 21. století? od iniciátorky projektu Semínkovna v ČR Mgr. Kláry Hrdé. Akce se koná ve spolupráci s občanskou iniciativou Semínkovna a společností Glopolis v Městské knihovně Břevnov - Bělohorská 56, ve středu 13. dubna 2016 od 17 hodin - vstup je zdarma.


 

ČLENSKÁ SCHŮZE
7. 4. 2016 - čtvrtek od 17 hodin
Hotel U Hvězdy, Bělohorská 259

POZVÁNKA na členskou schůzi 

ZO ČSZ Malý Břevnov – Vypich, Praha 6, která se koná                

ve čtvrtek 7. dubna 2016 v 17:00 hod

v sále Hotelu U Hvězdy, Bělohorská 259, Praha 6

(stanice tramvaje č. 22 „Malý Břevnov“)


  Program:  1. Zahájení

                2. Volba mandátové, volební a návrhové komise

                3. Zpráva o činnosti za rok 2015 a návrh plánu činnosti na rok 2016

                4. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

                5. Revizní zpráva

                6. Projednání ukončení členství

                7. Schválení úprav Osadního řádu

                8. Diskuse

                9. Usnesení

              10. Závěr schůze


ÚČAST VŠECH ČLENŮ JE NUTNÁ

PŘI PŘÍCHODU PŘEDKLÁDEJTE OBČANSKÝ A ČLENSKÝ PRŮKAZ

Před zahájením schůze je možno od 16:00 hod zaplatit:

- členský příspěvek-známka(100 Kč), 

- provozní poplatek na rok 2016 (10 Kč za m2), 

poplatek za neodpracované brigádnické hodiny při zvelebování zahrady za rok 2015 á 200,- Kč za hodinu celkem 1000,- Kč

- poplatek za neodpracované brigádnické hodiny při budování rozvodu el. proudu á 200,- Kč za hodinu celkem 1000,- Kč, 

- zaplacení poplatků za spotřebu el. energie za r. 2015 kdo dosud neuhradil.


Poznámka: Pozvánka se složenkou je Vám v těchto dnech distribuována. Prosíme, zda si můžete vzít s sebou pokud možno finanční hotovost přesně.

za Výbor ZO ČZS
Předseda Ing. Josef Vrlík a tajemník Filip Novosád

 

Kontrola odstranění zjištěných nedostatků
5. 4. 2016 - úterý
Jednotlivé zahrádky v osadě
Kontrolní komise výboru provede kontrolu odstranění nedostatků jednotlivých parcel zjištěných při minulé kontrole. Závažné nedostatky budou řešeny na následné členské schůzi.
Podrobnosti o minulých kontrolách naleznete v záložce Kontroly stavu parcel.

 

Poslední brigáda (elektřina)
2. 4. 2016 - sobota od 9 hodin
U informační skříňky, u parcely č.1

POSLEDNÍ BRIGÁDA s možností odpracovat stanovené brigádnické hodiny  z důvodu opravy rozvodu elektrické energie     

v sobotu 2. dubna 2016 od 9 hodin

Hlavní úkol: úklid na trase rozvodu elektrické energie

Sraz účastníků v uvedený den v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady, žádáme dochvilnost. Náplň práce pro všechny účastníky od fyzicky zdatných mužů po křehké ženy -  potřebné nářadí - krumpáče, rýče, hrábě a lopaty podmínkou, pracovní rukavice. Ukončení brigády dle fyzických možností se souhlasem vedoucího akce !!!! Pro zdatné možnost odpracovat 5 brigádnických hodin.  

 

Celkem:
Dnes:
On line:
12671
7
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malý Břevnov-Vypich, Praha 6
Bolívarova 2077/20, 160 00 Praha 6, č.zo: 806026, IČO: 68403607
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.