Vítáme vás na webových stránkách ZO ČZS Velká Chuchle

Trochu historie

Základní organizace Velká Chuchle je jako součást Českého zahrádkářského svazu evidována od roku 1957. V témže roce, 25. listopadu, byl Místním národním výborem ve Velké Chuchli zahrádkářům pronajat pozemek - pokusné pole č. k. 1025 (Na Syrovátkách, tzv. Houpačky) o výměře 8572 m2. Tato osada dnes nese název LIBEŘ. Svépomocí byl založen rybníček, postavena pumpovna a přiveden elektrický proud. Po osadě byla rozvedena voda. Pozemek byl původně rozdělen na 33 políček. 9. prosince 2011 vydal ÚMČ Praha 16 (Radotín) územní rozhodnutí pro osadu Libeř, ul. Na Cihelně.

Druhá zahrádkářská osada TŘEŠŇOVKA, parcela č. 569 a č. 570/1, byla povolena hospodářskou smlouvou z 5. října 1983. Po osadě byla rozvedena voda a osada byla rozdělena na 9 dílů. Dne 25. července 2005 rozhodl ÚMČ Praha 16 o umístění 9 zahrádkářských chat (o velikosti max. 4x4m).

Současný stav je takový, že osada Třešňovka má rozlohu propachtovaného pozemku celkem 4770 m2 a je rozdělena na 8 dílců, osada Libeř má rozlohu propachtovaného pozemku celkem 8596 m2 a je rozdělena na 33 dílců. U osady Třešňovka převažuje spíše využití k rekreační činnosti a drobná pěstitelská činnost spíše okrasných rostlin, u osady Libeř je tomu přesně naopak a je hlavně využívána k činnosti pěstitelské.