O nás

Historie naší organizace.
     Zahrádkářská osada ZO ČZS č. 18, Praha 6, Veleslavín, patřící mezi nejstarší v Praze, byla založena zaměstnanci tehdejších Elektrických podniků hl.m. Prahy v roce 1941 na nevyužívaných pozemcích, které byly zahrádkářům pronajaty od Benediktinského kláštera v Břevnově. Její počáteční výměra byla 12 000 m2, na kterých se rozkládalo 60 zahrádek. V roce 1948 nabídl Banediktinský klášter spolku zahrádkářů, po delším jednání od roku 1945, k odprodeji nejen pozemek, na kterém již zahrádky byly, ale i další část navazujícího pozemku. Trhová smlouva byla uzavřena koncem roku 1948 a pozemek za cenu 853 640 Kčs přešel do majetku zahrádkářů. Postupně byla kolonie rozšiřována na pronajímaných pozemcích, ale současně i přetvářena podle potřeb státních institucí - výstavba bytových domů, garáží MV a internátu pro zahraniční studenty (dnešní hotel Krystal). Někteří členové tak museli postoupit své zahrádky a začínali znovu na nově pronajatých pozemcích.
V roce 1963 naší osadu zasáhla rozsáhlá úprava Litovického potoka. Přeložením jeho koryta došlo k rozdělení 21 zahrádek na dvě části a k přerušení přístupové cesty. Proto vodohospodářská správa povolila vybudování 18 přechodových lávek pro spojení rozdělených zahrádek a vybudování dvou bytelných lávek k návaznosti přístupové cesty. Dalším zásahem byla digitalizace pozemků, při které došlo k rozšíření koryta potoka na úkor sousedících pozemků. Tím se zmenšily rozlohy přilehlých zahrádek a z katastrální mapy byla vymazána část společné cesty.
     V současné době je v zahrádkové osadě 86 zahrádek o výměře 29 063 m2 v osobním vlastnictví a 60 zahrádek se rozkládá na pozemcích o výměře 33 460 m2, pronajatých od SPÚ ČR, MHMP a od soukromého majitele.
Po celou dobu své existence byla naší zájmové organizaci zachována právní subjektivita a vlastnictví              k pozemkům, odkoupeným na základě trhové smlouvy od Benediktinského kláštera v Praze, Břevnově.
Celkem:
Dnes:
On line:
16389
10
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Veleslavín,  č.zo: 806004
José Martího Praha 6-Veleslavín, IČO: 63828651, tel. 607 540 474, mail: srb.jiri@volny.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.