O naší základní organizaci


1. Zahrádkářská osada základní organizace č. 15 Českého zahrádkářského svazu byla uřízena na základě     rozhodnutí vydaného dne 11.07.1963, pod  čj. Výst.712/63 - adr., na původním pozemku par. č, 2755, nyní na pozemcích par. č. 2755/22 až par č. 2755/99 v osobním vlastnictví našich členů a na pozemcích par. č. 2755/1 a 2755/21 ve spoluvlastnictví našich členů  v kat. území  Prostřední Suchá, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj Ostrava.

2.  Pozemky ad 1) jsou:
2.1 v osobním vlastnictví členů ČZS
2.2 v podílovém spoluvlastnictví členů

3. Pouze členové ZO č. 15, ČZS jsou oprávněni užívat společná vlastnictví v zahrádkářské osadě k individuálnímu zahrádkaření a rekreaci.

4. Ke společnému užívání členů v zahrádkářské osadě slouží tato společenská zařízení:

     - společná chatka

     - dílna

     - rozvody vody a el. Energie

     - společné oploceni

     - a jiné v místě poskytované služby

5. Společná zařízení byla vybudována z účelových příspěvků členů. Provozuje je, udržuje a spravuje ZO ČSZ z účelových příspěvků členů.

6. Vlastnici pozemků užívají chatky a pozemky v osobním vlastnictví a přístupové chodníky v podílovém vlastnictví k individuálním zahrádkaření a rekreaci.

7. Každý nový člen naší ZO č. 15 ČSZ je povinen zaplatit vstupní poplatek 3.500,- Kč a každoročně schválené poplatky.