Vítejte na stránkách ZO v Malešicích U Kapličky


Od Historie až do součastnosti...

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu - Malešice Praha 10 existovala již před rokem 1982 jako organizace tzv. "přídomních zahrádkářů". Koncem uvedeného roku se členové výboru rozhodli, že by bylo dobré založit zahrádkářkou osadu, ve které by i jiní zájemci o zahrádkaření, vedle "přídomních zahrádkářů" mohli uskutečnit své pěstitelské schopnosti a představy. Členové výboru proto hledali vhodný pozemek.

Jejich úsilí bylo odměněno nalezením pozemku, který využíval "Státní statek hl. m. Prahy" pro zemědělskou činnost. V roce 1984 došlo po dlouhodobých jednáních se Státním statkem hl. m. Prahy k uzavření hospodářské smlouvy k dočasnému užívání a následném oplocení pozemku. Následovaly další úkoly - zhotovení (sezonního) vodovodního rozvodu a zděného centrálního objektu napojeného na veřejné rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Uvedené práce se prováděly podle předem schválených projektů, brigády byly v té době samozřejmostí. Společným úsilím všech členů Základní organizace ČZS Malešice vznikla zahrádkářská osada s názvem "U kapličky". Pozůstatek této kapličky je dosud k vidění ve stromovém porostu v blízkosti našeho zahrádkářského pozemku, nedaleko domova pro seniory.

Rok 1990 byl pro ZO ČZS Malešice - osada "U kapličky" velmi složitý z hlediska dalších úvah a jednání o existenci osady v důsledku změny politického i hospodářského systému. Listopad 1994 přináší rozuzlení všech jednání výpovědí hospodářské smlouvy se Státním statkem hl. m. Prahy. Během uvedených čtyř roků jednání ZO ČZS Malešice nezískal pozemek do svého vlastnictví a výbor ZO uzavírá nájemní smlouvu s vlastníkem pozemků hl. m. Prahou, dne 1.8.1995.

Od roku 1995 až do roku 2010 pracovali zahrádkáři na přidělených zahrádkových dílcích dle svých představ a schopností. Změněná politická a hospodářská situace v celém státním zřízení přinesla i nové smluvní vztahy mezi vlastníky a nájemníky. Vlastník pozemku, na kterém je vybudována zahrádkářská osada "U kapličky", předložil ZO ČZS Malešice novou nájemní smlouvu. Po dlouhém a komplikovaném jednání (např.: nové geodetické zaměření užívaného pozemku na vlastní náklady...) výbor ZO rozhodl - s předchozím souhlasem členské základny, navrženou smlouvu dne 1.1.2011 podepsat na dobu neurčitou.

Život přináší chvíle klidu i pohody jako nádherně rozkvetlá růže, ale též pichlavé trny působící bolest.

ZO ČZS Malešice - osada "U kapličky" čís.: 810007

Celkem:
Dnes:
On line:
27912
11
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malešice U Kapličky
Kaňkova č. 41, 108 00 Praha 10, č.zo: 810007
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.