Něco o nás


Zahrádkářská osada Třešňovka II vznikla v roce 1982 ??? 


(pokud má někdo bližší informace z historie osady, nechť se obrátí na administrátora stránek  Mirekk46@gmail.com , nebo využije Diskusní fórum. 
Případné dokumenty a fotografie po oskenování v pořádku vrátím.
Za každou informaci předem děkuji. 
Miroslav Kadlec-administrátor)

 Zahrádková osada Českého zahrádkářského svazu Základní organizace Třešňovka II. Jaroměř byla zřízena na základě územního rozhodnutí, vydaného dne 13. 03. 2010  na pozemcích parcelní číslo 3647/1 v Katastrálním území Jaroměř o výměře 16 300 m2  
  Pozemky  jsou v nájmu na základě nájemní smlouvy  uzavřené mezi Českým zahrádkářským svazem Základní organizace Třešňovka II  a vlastníkem pozemku městem Jaroměř. 
 Členové ČZS ZO  jsou oprávněni užívat přidělené pozemky (zahrádky) v zahrádkové osadě k individuálnímu zahrádkaření na základě, podnájemní smlouvy, kterou s nimi uzavírá ČZS ZO podle rozhodnutí výboru základní organizace o přenechání pozemku do podnájmu. 
 Ke společnému užívání uživatelů pozemků v zahrádkové osadě slouží tato společná zařízení: 
 - oplocení; - WC; - rozvody vody; - společné přístupové cesty. 
 Společná zařízení byla vybudována z účelových příspěvků členů a z jiných zdrojů. Provozuje je, udržuje a spravuje ČZS ZO.
 S uživateli pozemků uzavírá ČZS ZO smlouvy o užívání a úhradě účelových prostředků za toto užívání, o užívání společných přístupových cest, rozvodů vody a energií, společného oplocení a jiných v místě poskytovaných služeb.
Celkem:
Dnes:
On line:
12473
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Třešňovka 2, Jaroměř
č.zo: 505009, IČO: 72070374, mail: tresnovka-2@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.