Něco o nás...Složení výboru naší základní organizace:

  • Předseda: Ladislav Dufek
  • Místopředseda: Jiří Špaček
  • Pokladník: Ludmila Přibylová
  • Tajemník Z.O.: Ludmila Dohnalová
  • Předseda kontrolní komise Z.O.: Ladislava Blechová
  • Členové kontrolní komise Z.O.: Jaroslava Jakubcová, Bohumil Mikeš.
  • Delegát územního sdružení: Špaček Jiří
  • Členové výboru: Alena Vejmělková, Šimková Ludmila, Augustin Marek, Boušková Jitka, František Rod, Miroslava Pokorná, Magda Zedníková, Anna Zouharová, Vilímková Jarmila

V současné době máme 95 členů z okolních obcí a Telče. Členská základna naší ZO se skládá z lidí hospodařících na  soukromých zahrádkách u domu, ale i ze členů kteří hospodaří na zahrádkách ve dvou zahrádkářských koloniích. Na TřešnovceŠtěpnice. Celková výměra takto obhospodařovaných pozemků je zhruba 25,8 ha. Z této výměry připadá 13,4 ha na zahrádky u domů na kterých hospodaří 44 členů a 12,4 ha v zahrádkářských koloniích na kterých hospodaří 51 členů.