Představení zahrádkářů ve Švihově

Naše organizace vznikla před více než 70 lety v restauraci U Štěpánků. Na počátku bylo cca 10 švihovských občanů milujících přírodu a nově se rozvíjející obor sadaření. Počátky nebyly nijak lehké, ale zahrádkáři jsou lidé pracovití, vynalézaví a spjatí s přírodou. Vysazovali nové stromy zvláště ovocné – jabloně, hrušně, postupně třešně, ryngle, blumy, keře rybízů, angreštů. Členská základna se rozšiřovala. V šedesátých letech přibyla snaha vypěstované ovoce konzervovat, zavařovat, sušit a zde vznikla myšlenka výstavby moštárny na pozemku obce. Na její výstavbu se peníze získaly zápůjčkou a sbírkou převážně zahrádkářů. Moštárna byla postavena na dvě etapy. Pokud se podíváte na budovu moštárny, která se nachází v Kolářově ulici, je vidět, jak se moštárna přistavovala. V době, kdy již moštárna byla plně funkční a začala plnit svoji funkci, mnoho členů již zapůjčené peníze nechali v pokladně spolku. Vždy nebylo uvnitř moštárny vše tak, jak to můžete vidět dnes. Začátky byly velice fyzicky náročné na obsluhu. Do dnešní doby prodělal interiér mnoha úprav a vylepšení. Odpadlo mytí ovoce, přesypávání umytého ovoce do lisu, odstraňování sušiny apod.

Velikým pokrokem bylo zhotovení linky, kdy dojde po nasypání ovoce do bubnu k umytí ovoce, opačným chodem myčky přepadá ovoce na transportér a ve výšce padá do drtiče. Z drtiče již padá rozdrcené ovoce na plachetky. Na sobě je možné vylisovat až 5 plachetek. V každé je cca 15 kg ovoce. Lis je opravdu výkonný a procentní výtěžnost je 60 – 65%. Záleží samozřejmě na kvalitě, šťavnatosti a velikosti ovoce. Celou linku zhotovili členové spolku, přidali své znalosti a zkušenosti. Patří jim i po mnoha letech náš dík. V posledních 5 letech došlo k výměně lisovacího zařízení, drtiče, vše bylo předěláno na nerezové provedení, splňující podmínky dnešní doby. Prvotní idea však zůstala – potřeba moštování a zpracování tak každoroční úrody jablek na kvalitní mošt plný vitamínů. V současné době moštujeme každou sobotu od 7 do 13 hodin a každý týden vymoštujeme cca 50q. Zisk poslouží k údržbě a opravám moštárny. Za letošní moštování dojde k výměně oken, která už mají své za sebou. A kdo moštuje – nemohu opomenout tuto příležitostí a poděkovat všem, kteří se každou sobotu podílí na moštování. I když je linka zmodernizovaná, vždy musíme vidět práci členů, kteří stojí ve vlhku, ruce ve vodě, na úkor svých rodin, darující svůj volný čas spolku a spoluobčanům. Díky.

Hlavní činnost zahrádkářského spolku jsem Vám obsáhle popsala. Ale i zájmovou činností zahrádkáři žijí. Tradicí se stal Ples zahrádkářů ve zdejším kulturním domě, vždy s hojnou účastí. Stejně tak se zahrádkáři vryli do paměti spoluobčanů každoročním pořádáním tří zájezdů. Zájezdy mají dlouholetou tradici a naši krásnou republiku máme projetou křížem krážem. Většina z nás vzpomíná na tyto výlety velice hezky.A co ještě dodat, k dnešnímu dni má naše organizace 77 členů. Věkový průměr je 70,25 roku. Jedenáctičlenný výbor se schází 1 krát do měsíce. Připravuje veškeré akce, moštování, výroční schůze, plesy, zájezdy, výstavy. Má podporu většiny členů a Ti co již nemohou pomáhat, jsou nám „mladším“ nápomocni svými dobře míněnými radami. Své brigádnické hodiny mají dávno odpracované a nyní sklízejí radost ze svých zahrádek a zahrad.

A těm, co ještě neobjevili krásy přírody kolem sebe, přeji, aby je co nejdříve objevili a přidali se k nám. Budete velice vítáni a najdete mezi námi své kamarády.
 

Švihov 11.října 2018

Miroslava Berková předsedkyně ZO ČZS Švihov

                                                                                                mail: bermir@seznam.cz
                                                                                                dat.schánka: hci9aj2