Komunitní sad

předchozí další

Výsadba komunitního sadu a důsledky kolektivizace ve Slavkově u Brna

 

Obr: 800.jpg

Zahrádkáři výsadbou starších odrůd ovocných stromů mají zájem oživit krajinu a vrátit je do sadů a zahrad tam, kde je naši předkové pěstovali. V dřívějších dobách byly jejich plody denní potřebou obyvatel a nechyběly na žádném jídelním stole pro svou nezaměnitelnou chuť a vzhled.

S tímto záměrem se sešli zahrádkáři ze Slavkova u Brna a nadšenci z řad veřejnosti v sobotu 14. listopadu 2020 na pozemku v Kozích Horách (severně od silnice na Křenovice), aby založili komunitní sad a vysadili 30 ovocných stromů jabloní, hrušní, slivoní, třešní a meruněk.

Jak správně vysadit stromek se dozvěděli od „potulného sadaře“ pana Dominika Grohmanna. Tento první krok zvládli všichni na jedničku s hvězdičkou, zvláště když jim pomáhaly děti a vnoučata. V následujících letech se opět sejdeme na instruktážích s ukázkou výchovného řezu. Takto budeme pokračovat až do doby, kdy začneme sklízet úrodu.

Takový záměr měl i pan Ladislav Jedlička (nar. 1921, tehdy žijící na Špitálské ulici naproti dnešního Penny marketu), který ve stejné lokalitě jen asi sto metrů jižněji, vysadil po 2. svět. válce v roce 1947 třicetdva ovocných stromů. Dobový soupis stromů nyní našla dnes již dvaadevadesátiletá manželka vysazovatele. Z porovnání původního seznamu a soupisu námi vysazených stromů je shoda u více druhů: jabloně - Panenské české, Landsberská reneta, Astrachan; hrušně - Muškatelka letní, Solanka; slivoně - Durancie, Wangenheimova; třešeň - Hedelfingenská.

Je velká škoda, že těchto 32 ovocných stromů v plné plodnosti bylo kolem roku 1965 při zemědělské kolektivizaci a scelování pozemků postupně vytrháno. Nebyl to ojedinělý případ. Rušily se další sady v této lokalitě a mnoho dalších i jinde. Výměra pozemků po kolektivizaci se pro soukromé majitele pozemků snížila na minimum. Tímto zásahem do vlastnictví již nezůstal prostor pro obnovu sadů. Jen některé menší pozemky v méně dostupných lokalitách nevhodných pro scelování ve Vinohradech pod Urbanem a v okolí Obory byly zachovány.

V lokalitě ve Vinohradech začala v roce 1974 vznikat zahrádková osada. Také zde byly novými majiteli staré odrůdy ovocných stromů nahrazovány novými.

Postupem času staré odrůdy stromů začaly pro stáří mizet z krajiny. Je nyní na současné generaci, aby se vrátila k obnově kvalitních a chuťově výrazných odrůd, které můžeme nazvat prarodiči v genealogické řadě.

Výsadbou komunitního sadu byl učiněn první krok k navrácení původních odrůd. Vysazujme a udržujme v přírodě staré odrůdy ovocných stromů jako pomníky našim dědům a pradědům s odkazem pro naše děti, vnuky, pravnuky, … Příroda si to zaslouží!

Projekt výsadby komunitního sadu byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, podpořený individuálními dárci veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.

Na článku spolupracovali za ZO ČZS Slavkov u Brna – Vladimír Luža, Ing. Ladislav Jedlička, Ing. Jiří Matyáš.

Autor: Vl. Luža, L. Jedlička, J. Matyáš

 

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
48021
36
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna,  č.zo: 612029
Československé armády 252, IČO: 70901767, mail: zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.