O nás

Zahrádkářská osada Rozkvět míru v Hradci Králové - Malšovicích byla založena v roce 1957, kdy dostalo několik zahrádkářských nadšenců nápad založit osadu, ve které by si mohli sami pro svou radost pěstovat vlastní rostliny a učit se rozumět přírodě. Pro tento účel jim stát propůjčil do užívání půdu podřadné bonity po opuštěném písníku. Tenká vrstva silně zaplevelené ornice neodradila nadšené zahrádkáře od náročné rekultivační práce.  Značnou část plochy budoucí osady tvořilo dno bývalého písníku zarostlé bodláčím, rákosem aj., se kterou nebylo možno v počátcích vzniku osady vůbec počítat.

Zájemců o zahrádky přibývalo a postupně se sbližovali a poznávali. Osada prošla několikaletým vývojem, rozrůstala se postupně v šesti etapách, až dospěla do současné podoby. Základním předpokladem kromě půdy byla voda. Prvním zdrojem byla studna s malou vodárnou, která brzy přestala stačit potřebám, a proto byla postavena svépomocí výkonná vodárna, napojená na řeku Orlici, která slouží dodnes včetně svémocí vybudovaných rozvodů po celé osadě. Osada rostla do krásy a stala se osadou vzorovou. Většina zahrádkářů si postavila  na svých pozemcích malé chatky.

Za velké dílo nadšení se dá považovat stavba  kulturního domu, včetně veškerého zázemí pro činnost osady, který pro potřeby zahrádkářů slouží do dnešních dnů. Jako poslední velkou společnou akci lze označit elektrifikaci celé osady. Osada má 20 ha, 352 zahrádek a 455 členů.


Celkem:
Dnes:
On line:
68976
5
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rozkvět Míru 488 Hradec Králové,  č.zo: 502044
Rozkvět míru I 488, Malšovice, 500 09 Hradec Králové, IČO: 48146544, mail: zo.czs.rm.hk@seznam.cz
Vedená ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze 3 pod spisovou značkou: L 44336