Základní organizace Říčany

Od roku 2020 činí členský příspěvek 150 Kč za rok. 
Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:
50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
15 Kč je určeno do fondu aktivity ÚS (bude rozděleno na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti).

Výbor ZO:

Předseda ZO - Jan Parula
Tajemník - Martin Pešek
Členové výboru - Alena Rudolfová, Alexandr Němec, Vít Dobiáš

Kontrolní komise:

Předsedkyně - Jana Kubalová
Členové komise - Ľudmila Nahalková, Zdeněk Kopecký
Celkem:
Dnes:
On line:
409
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Říčany
Široká 1686/27, 251 01 Říčany, č.zo: 109003, IČO: 66005647, mail: zahradkariricany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.