Informace o ZO Rapotín

Vážení přátelé vítejte, jsme rádi, že jste si udělali čas a navštívili naše stránky. Doufáme, že pro vás stanou svými informacemi a radami inspirací do vaší zahrádkářské činnosti.

ZO ČZS Rapotín vznikla 16. června 1961. Při založení měla organizace 19 členů a o několik týdnů později to bylo už  30 členů  z Rapotína, Petrova nad Desnou a Vikýřovic. Prvním předsedou byl zvolen pan Antonín Vildner, do výboru pak další členové p. Bohuslav Šín, Jaromír Pospíšil, Jaroslav Zapletal, Vladimír Hlavenka,  ing. Boh. Nepevný, Květoslav Škrabal, František Nykl, a Bohumil Melkes. Náplní činnosti byly odborné přednášky, zajišťování osiva, sadby, stromků,hnojiv a postřiků, oprava stodoly, výkup ovoce, pořádání zájezdů po celé republice.

Zvláštní kapitolou činnosti se stalo pořádání výstav květin, kterých se i dosud účastní pěstitelé z celé Moravy. Výstavy byly postupně doplňovány expozicemi exotického ptactva, výstavou obrazů, výrobků ze dřeva, fotodokumentací nazvanou „Povodeň 1997“ a výstavou mysliveckých trofejí. Celkový počet výstav narcisů, tulipánů, kaktusů, mečíků a ovoce dosáhl po dobu trvání organizace úctyhodného čísla 51.Za svou bohatou činnost a zásluhy o rozvoj zahrádkářského hnutí byla organizaci udělena stříbrná medaile.