Úvodní stránka

Vítejte na webových stránkách zahrádkářské osady Poměnice.

Kontakt

Dotazy, náměty, připomínky prosím směřujte na naši e-mailovou adresu:

osadapomenice@centrum.cz


ÚVODEM

Zahrádková osada Poměnice vznikla jako dobrovolné sdružení nájemců. Osada umožňuje kontakt člověka s přírodou jako vhodný způsob využití volného času. Je zájmovým sdružením Českého zahrádkářského svazu v určené lokalitě s ohraničeným územím. Slouží k pěstování ovocných stromů, zeleniny, vinné révy, okrasných keřů, květin a dalších plodin.

Zahrádková osada Poměnice byla vybudována na základě hospodářské smlouvy č.j. Vnitř. 257/82 Be ze dne 9.4.1982 s bývalým MěNV Benešov na pozemku katastru číslo 4343, jehož vlastníkem byl v návaznosti na zákon 229/91 Sb. Stát, který dočasně pověřil jeho spravováním Pozemkový fond ČR, VÚP Benešov. V roce 1995 ( květen - červen) odprodal PF ČR jednotlivé zahrádky a společné prostory současným vlastníkům. Společné plochy a zařízení (společenská budova, sklady, parkoviště, cesty, oplocení osady, vodovod a WC) jsou společným majetkem celé osady, jejichž spravování a udržování v provozuschopném stavu je pověřen Výbor ZO.

Celkem:
Dnes:
On line:
45250
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Poměnice
Čechova 960, 256 01 Benešov , č.zo: 101029, IČO: 690 01 898
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.