Akce

Omlouváme se, ale o připravovaných akcích v současné době nemáme žádné informace.

UPLYNULÉ AKCE

 

DUBEN - 2019

 

Oznámení o konání členské schůze ZO ČZS
27.4.2019
dne 27. 4. 2019 (sobota) v jídelně základní školy v Želenicích a to od 09,00 hod.

Oznámení o konání členské schůze ZO ČZS – shromáždění společenství vlastníků

(Vyvěšeno ve schránkách na Osadě a zveřejněno na webových stránkách )

 

Výbor ZO ČZS - společenství vlastníků oznamuje, že řádná členská schůze ZO ČZS – shromáždění společenství vlastníků Nová Osada se bude konat

dne 27. 4. 2019 (sobota) v jídelně základní školy v Želenicích a to od 09,00 hod.

 

Program ČS dne 27. 4. 2019

  1. Zahájení, přivítání vlastníků (Bíly)

(prezence Sihelník, Novotný)

  1. Volba návrhové komise (Bíly)

(Novotný, Sihelník)

  1. Zpráva o činnosti (Mach)
  2. Zpráva o hospodaření (Bíly)
  3. Návrh finančního rozpočtu pro rok 2019 (Bíly)
  4. Návrh plánu práce (Mach)
  5. Příloha č. 3 k OŘ, schválení (Mach)
  6. Provolání k vlastníkům parcel (Bíly)
  7. Harmonogram napouštění vody na Osadě, projednání (Mach)

10. Diskuse k předneseným zprávám (Bíly)

11. Volba výboru a kontrolní komise (Bíly)

12. Usnesení (Mach)

  1. Diskuse vlastníků nečlenů ČZS (Bíly)

13. Závěr schůze (Bíly)

Vezměte si sebou, prosím, peníze na zaplacení členských a účelových poplatků! Viz platební listina! Nebo plaťte u Česká spořitelna, a.s. pobočka Děčín č. ú.

092 714 43 09 /800

Výbor zve na členskou schůzi ZO-ČZS – shromáždění vlastníků, všechny vlastníky parcel – nečleny ZO, případně i nájemce Za výbor: Ján Bíly, předseda

 

 

 

Celkem:
Dnes:
On line:
110981
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.