Návod na administraci stránek pro ZO ČZS

S ohledem na probíhající vývoj redakčního systému (RS) se mohou některé obrázky mírně lišit od aktuální verze.

Stávajícím správcům stránek, kteří již RS používají déle, doporučuji informace o přidání - opravě nových vlastností!

 

Tento návod je vytvořen s ohledem na začínající uživatele,


pokud vám některé části přijdou samozřejmé, prosím přeskočte je, úroveň znalostí je u členů ZO velice rozdílná
- od úplných začátečníků až po profesionály.

Doporučené programové vybavení
Vzhledem k neustálému vývoji a aktualizacím operačních systémů a prohlížečů, doporučujeme použít v případě problému s některými funkcemi editoru český prohlížeč My Internet Browser verzi 5.0.0.3, který je ve spolpráci s textovým i tabulkovým editorem OpenOffice plně kompatibilní. Prohlížeč MIB 5.0.0.3 si můžete stáhnou i zde.

Doporučené znalostní předpoklady pro administrátora stránek ZO
Osoba, která má spravovat stránky ZO nemusí mít zvláštní znalosti, postačí běžná úroveň uživatele PC. Výhodou je částečná znalost HTML kódování, ale jen v případě požadavku na vlastní grafickou úpravu. Vítaná je znalost práce s obrazovým editorem pro úpravu obrázků před vložením na web.

Důležité je seznámení se s funkcemi redakčního systému (dále RS) na stránkách www.zahradkari.cz/zo/info, které obsahují i zevrubný popis celého RS a demonstrují vlastnosti (získáte tím rychle představu o tom, co je v návodu blíže vysvětlováno).

Technické parametry najdete na konci návodu. Začínajícím administrátorům doporučuji využít počátek návodu Krok za krokem

Pokud nemáte ucelenou představu o tom, co by vaše stránky měly vše obsahovat, můžete se podívat i na:

Doporučenou strukturu webových stránek ZO


Základní údaje RS

Celkové složení webové stránky v RS

Typy stránek

Základní

Rozšířené

(všechny rozšířené strany obsahují základní součásti - nadpis, podnadpis, obsah jako textová strana)


 Popis jednotlivých typů najdete zde.

Odkaz na časopis Zahrádkář v pravé části hlavičky prosím strpte, je to jediná reklama, navíc na časopis vydávaný přímo Svazem, který má z časopisu nemalý finanční prospěch.

Webová adresa ZO (tedy název adresáře, kde jsou data z části uložena) je pevně nastavena a nelze jí měnit - pro případnou změnu je nutné se dohodnout s administrátorem, aby nedošlo ke kolizi s názvem jiné ZO.

Číslo základní organizace je již všem ZO přiděleno v rámci územního sdružení ČZS (podle něj se zobrazují data o vaší ZO ze společné databáze).
Postup pro začínající správce - krok za krokem

 


Založení stránek

Na základě vašeho požadavku dostanete zpět e-mailem potvrzení o založení webové adresy a přístupové heslo k administraci obsahu.

Pokud se na uvedenou adresu, na své stránky podíváte, zjistíte, že jsou prázdné, neobsahují ani jednu stranu, v levém panelu místo menu uvidíte jen hlášení: v databázi není žádný obsah. Nejprve je třeba stránky naplnit obsahem - textem a obrázky, případně i soubory ke stažení. K tomu je nutné přejít do režimu administrace.
 prázdná stranaVstup do administraceAdministrace

Do administrace vstoupíte odkazem přes znak ČZS vlevo dole v patičce stránky. Do režimu administrace se dostanete i zadáním vaší adresy ve webovém prohlížeči rozšířené o /admin.php (např. www.zahradkari.cz/zo/vasezo/admin.php).
Heslo

zadání heslaNa následující stránce jste vyzvání k zadání hesla. Tato stránka slouží jen k vstupu do administrace pro všechny nastavené administrátory. Vstup do interních stránek je umístěn v patičce vpravo a zobrazuje se, jen pokud je ve stránkách interní oblast zavedena. Heslo je vám při založení stránek přiděleno administrátorem a zasláno e-mailem. Přidělené heslo doporučujeme změnit - jako heslo si zvolte něco jednoduše bezpečného - pár zkratek slov spojených dohromady v jedno slovo a ještě např. všechna použitá písmena napsat 2x či 3x tedy místo abc napsat aaabbc - hůře se to prolamuje slovníkovým útokem, to vše můžete doplnit ještě nějakými čísly a zvláštními znaky % # & $ ! ?.


Změnu hesla provedete na administrační stránce určené k Základnímu nastavení (na horní tlačítkové liště) viz dále.

zakladni_nastaveni

  
Administrační rozhraní

Po zadání hesla se vám objeví podobná stránka jako uživatelům stránek, jen se změní menu nahoře.

(Zpět na stránky ZO) - (Zpět na úvod administrace) - (Základní nastavení) - (Servis) - (Návod)

Zpočátku uvidíte jen upozornění, že stránky jsou prázdné a databáze neobsahuje žádná data. V levém sloupci proto bude text:
v databázi není žádný obsah
 

A pod ním zelené administrační menu.

Po provedení oprav se nezapomeňte Odhlásit z administrace! Tím uzavřete přístup do vašich stránek pod zadaným heslem.

začátek administrace

Minulá přihlášení do administrace
V režimu administrace v pravém horním rohu vidíte:
Datum minulého přihlášení do administrace a to zda bylo či nebylo úspěšné.
Kliknutím na datum se vám zobrazí tabulka minulých přihlášení - to pro kontrolu, zda se někdo nesnaží "upravovat" stránky za vás.

Do tabulky se zapíše čas, IP adresa počítače, který se přihlásil, a pokud bylo přihlášení úspěšné, pak i kdo se přihlásil - buď hlavni správce, nebo další správce pokud je pro stránky stanoven. V případě přihlášení správce ústředí najdete v seznamu záznam s - adm. ČZSZákladní nastavení

Hned z počátku, když jsou stránky nové, je dobré doplnit základní údaje o ZO.
(Do opravy základního nastavení vstoupíte odkazem (Základní nastavení) z horní lišty menu.)
V základním nastavení je možné pro ZO změnit: název, adresu, telefon, IČO, vlastní odkazy horního vodorovného menu, některá nastavení pro mailer, vaší ZO a také heslo.

Údaje v hlavičce
Do hlavičky je vložen větším fontem název ZO - ten zadejte pokud možno v přesné podobě tak, jak je registrován statistickým úřadem při přidělení IČO, při přidělení strany bývá již uveden podle vámi zaslaných požadavků.
Vlastní odkazy: V hlavičce je možné kromě základních odkazů doplnit i vlastní odkazy na důležitá místa. Např. odkaz na webové stránky vašeho města / obce, na zájmová sdružení, se kterými spolupracujete. Jsou to v podstatě význačnější odkazy. Jako základní jsou zde nastaveny odkazy na ČZS a vaše ÚS, které nelze zrušit. U vlastních odkazů se zadávají dva údaje: název odkazu (např. Naše obec, a vlastní úplný odkaz např. http://www.seznam.cz, tak jak je uveden v řádce prohlížeče).
Zkracování základních odkazů. S ohledem na délku zadaných názvů ve vlastních odkazech se základní odkazy automaticky zkracují, aby se do hlavičky vešly na jednu řádku.
- Český zahrádkářský svaz se zkrátí na ČZS - při celkové délce názvů vlastních odkazů větší než 32 znaků.
- Naše územní sdružení  se zkrátí na Naše ÚS -  při celkové délce názvů vlastních odkazů větší než 46 znaků.
Pokud je celková délka větší než zhruba 55 znaků může dojít k zalomení menu do dvou řádek - v takovém případě zkraťte některý název (názvy) vlastních odkazů! Skutečná zobrazitelná délka názvů v řádku menu závisí i na použitých písmenech, neboť u proporcionálního písma mají písmena různou šířku (M je širší než i apod.).
Údaje do hlavičky se zadávají v graficky oddělené části formuláře s vyobrazením hlavičky,
vlastní odkazy pak do tabulky pod vyobrazenou hlavičkou.


A takto se zobrazí pak na stránce uživatelům. (zde již došlo ke zkrácení názvu Český zahrádkářský svaz na ČZS)


Grafický vzhled hlavičky
Ne každému se musí líbit standardní obrázek s konikleci na pozadí hlavičky, proto jsou pro vás připravené i další motivy, ty jsou dostupné ze stránky Servis - hlavičky

Údaje v patičce
V patičce se zobrazuje název ZO shodný jako v hlavičce a následuje adresa, telefon, IČO. Údaje do patičky se zadávají v graficky odlišené části formuláře.

Doplňkové údaje o stránkách pro vyhledávače:
Popisek stránky: (který vyhledávačům napoví co je záměrem obsahu stránek) tj:
description
Jde o údaj, který má vyhledávačům pomoci při vyhledávání stránek, měl by rámcově popisovat to, o čem stránky pojednávají, co je jejich posláním. Standardně je již nastaveno pár slov, ta se do popisku zapisují samy, jde o: "ZO ČZS", "Český zahrádkářský svaz", "zahrádkáři" - navíc ve spojení s názvem organizace, který je uveden výše.

Slova pro vyhledávání: (zadejte slova, při jejichž hledání by se měly zobrazit i vaše stránky) tj.: keywords
Opět jde o údaj pro vyhledávače, ty mají napomoci indexování stránek. Některé vyhledávač již tyto údaje ale nepoužívají. Přesto doporučuji vhodný výběr slov doplnit. (např. máte li moštárnu - pak např. moštování, mošt, máte li palírnu, pak destiláty, slivovice, a další) Pozor! velký počet slov zhorší zatřídění, případně použití zcela vyloučí.

Interní údaje - nezobrazují se nikde na stránce:
Zde zadejte
e-mail na správce webu, ten sice nebude nikde zobrazen, ale bude použit při rozesílání zpráv a aktualit mailerem.
Pro používání maileru je zde ještě nutné doplnit skupiny odběratelů vašich zpráv.

Zadání nového hesla
Změna hesla je při prvním přidělení stránek doporučena, jinak závisí na vašem uvážení
.

Heslo zadejte 2x stejně do dvou připravených políček, znaky jsou při vkládání ponechány viditelné, to proto, abyste viděli, co skutečně píšete a vyloučily se případné překlepy při zadání (přepnutá velká písmena, přepnutá numerická klávesnice u notebooků, vypnutá česká klávesnice aj).
Pozor, po úspěšné změně hesla se musíte příště přihlásit do administrace již pod novým heslem.

Definování dalších správců
Pro správu stránek můžete zadat až čtyři další správce - zadat jejich jména a přidělit jim hesla. Po zadání dalších správců bude při založení a editaci stránek dostupné menu pro výběr dalšího správce.
Jména a hesla dalších správců jsou plně ve správě hlavního správce, pro další správce je základní nastavení nepřístupné.

Nastavení hesel pro interní obsah stránek
Pokud na svých stránkách potřebujete mít některé "interní" stránky přístupné pod heslem jen pro omezený okruh uživatelů, pak zadejte heslo pro první a případně i druhou interní úroveň. Po zadání hesla bude při založení a editaci stránek dostupné menu pro výběr zveřejnění stránky (veřejná - interní)

Konec oprav potvrďte tlačítkem (upravit).


Rozložení strany


Pro snazší orientaci v jednotlivých prvcích strany se podívejte na následující obrázek.

rozložení strany

Vidíte, že stránky se vždy skládají z těchto součástí:

Červeně

zobrazené součásti jsou základní prvky stránky (jsou na stránce vždy) a tvoří jakousi obálku pro vybranou součást strany - podle zvoleného typu. V případě zvolení jiného typu stránky než "Textová" se tato vlastnost zobrazí až po prvním uložení stránky, tedy při založení nové strany až po jejím přidání, u editované až po uložení změn.

Následně bude mezi podnadpisem a obsahem zobrazena vybraná součást strany
- zde vidíte modře vyznačenou vloženou součást aktuality.

aktuality

Pro opravu základních prvků strany (název, nadpis, podnadpis, obsah) se dostanete z červeně vyznačených tlačítek.

Na správu vložené součásti (úpravu aktualit, odkazů, GPS a popisu mapy, galerie, a další..) se dostanete z modře vyznačené oblasti.

Ještě jednou - ukázka vložené součásti galerie - na správu obrázků se dostanete opět z modře označené oblasti.

galerie

Po té co přejdete na správu obsahu vložené součásti, se zobrazí podobná stránka, jen její obsah tvoří např. jednotlivé aktuality či obrázky galerie, které lze upravovat (měnit pořadí, upravovat text a další) vždy podle toho, jaký typ strany je zvolen.

O správě obsahu jednotlivých typů stránek je pojednáno níže.


 

Přidání nové stránky

Pro přidání nové stránky zvolte z levého menu (Přidat novou stranu)

Při zakládání nové stránky můžete založit stránky s různými vlastnostmi, které jsou definovány typem stránky a následně vloží do strany potřebnou součást.


Použitelné typy stránek

nová strana

Zde vidíte rozložení jednotlivých součástí nově zakládané stránky. Modře jsou zobrazené volitelné součásti - jak typ strany, tak vzhled položky v menu (ten je vhodné používat pro zpřehlednění menu).


Vlastní vytvoření stránky

Nejprve se vám otevře prázdné rozhraní pro novou stránku, kam vložíte potřebné informace: nadpis, podnadpis (není povinný), obsah a název (položky do menu zobrazovaní vlevo) pro odkaz v menu, dále vzhled položky menu a typ stránky - pokud požadujete jiný než základní (textový). Případně dalšího správce a interní stránky, pokud jste je definovali v základním nastavení.

Nadpis stránky - nahoře uprostřed stránky je editační řádkové pole pro vložení Nadpisu stránky - ten bude ve výsledku zobrazován tučným a trochu větším písmem - bude uvozovat stránku - jeho velikost a barvu nelze ovlivnit.

Podnadpis stránky- Vkládejte jen pokud je to třeba - měl by mít rozsah jen několik řádek, které se zobrazí např. před mapovými údaji nebo před aktualitami - hodí se tedy na kratší úvod. Pokud nebude zadán, nezobrazí se nic - ani prázdný prostor pro jeho umístění (celkový rozsah je stejný jako u obsahu stránky). Skutečný rozsah je až 65535 znaků, ale má podporu jen jednoduchého editoru

Obsah stránky - pod nadpisem strany je editační textové pole pro vložení nebo vepsání textu - obsahu stránky. Editační pole je doplněno editorem, který je popsán dále.
V případě že vkládáte text z Wordu nebo jiného podobného textového editoru, nezapomeňte kliknout na tlačítko Vložit z Wordu (na druhém řádku nástrojové lišty webového editoru) a potvrdit výzvu v malém oknu, které se nově otevře, tím dojde k redukci kódu, tak aby byl použitelný na webových stránkách. Bez této úpravy končí často uložení textu z Wordu chybou.

Název stránky (název položky menu) - je umístěn v levém sloupci nahoře - jde o řádkové editační pole pro vložení. Pro název použijte vhodný a všeobecně srozumitelný text, ten se bude zobrazovat návštěvníkům v menu - je vhodné, aby se text vešel na jeden řádek, (pořadí v menu je nabídnuto automaticky - každá nová stránka se řadí na konec, pořadí položek menu můžete upravit na samostatné stránce - viz dále.
Pokud u stránky název nezvolíte převezme se 32 prvních znaků z Nadpisu stránky.
Vzhled položky menu - pro zvolený název stránky (položky menu) v menu ještě zvolte jeho vzhled - to podle důležitosti zda jde o nadpis v menu nebo jen řadovou položku či dokonce jen výčtovou hodnotu v seznamu či submenu, případně chcete, aby stránka měla položku v menu skrytou - více o menu je uvedeno níže.

Ve spodní části levého sloupce zvolte typ stránky (již byl popsán výše).

Podrobný popis vytvoření dalších typů stránky je popsán dále - viz Typy stránek

Pokud máte v redakčním systému (zadaného v základním nastavení) alespoň jednoho dalšího správce můžete ho zvolit (pak další správce může s vámi spravovat tuto stranu). Dále můžete nastavit pro stránku stav zveřejnění - zda má být veřejná, nebo interní (to lze, jen pokud jsou v základním nastavení zadaná hesla pro interní stránky).

Pokud jste vše vložili a jste s obsahem stránky spokojeni, můžete dole pod editačním polem pro text obsahu vše potvrdit tlačítkem (přidat stránku).

Skrytá stránka
Pokud ještě nejste s obsahem stránky hotovi a nemůžete jí nyní dokončit, můžete se ke stránce kdykoli vrátit a prozatímně ji (v menu pro vzhled položky menu) zvolit  jako skrytou  (stránka bude existovat, ale pro uživatele nebude uvedena v menu a tak nebude přímo přístupná). 

Po odkliknutí "Přidat stránku" se můžete podívat, jak vypadá výsledek.

(Pokud vám systém nahlásí, že při ukládání došlo k chybě, může být příčinou vložený textu z MS Wordu - ten formátuje text jinak, než dovoluje web, proto se musí vložený text nejprve upravit pomocí příkazu v editoru - popis viz funkce editoru.)

V levém zeleném menu dole máte i odkaz na přidání souboru či obrázku na stránky, to pro případ, že do stránky potřebujete v průběhu úpravy přidat také obrázky či soubory ke stažení (např. DOC, PDF aj.). Souběžná práce s druhým oknem k přidávání obrázků je popsána níže.Editory textu a obsah stránek
Pro úpravu textu na vašich stránkách jsou použity dva webové editory textu, které dovolují běžné úpravy textu na stránce včetně vložení obrázků nebo vytvoření odkazů na jiné stránky či soubory ke stažení. Editory jsou založeny na Javascriptu, proto musíte mít pro editaci tuto funkci zapnutou.

Starší - OpenWYSIWYG editor
- má integrovanou správu přidávaných obrázků včetně jejich odesílání na server,
- jeho slabinou je špatná práce s tabulkami
- vývoj byl již před lety ukončen a dá se postupně očekávat horší kompatibilita s novými OS.

Novější - CKEditor
- nepodporuje správu obrázků a přímé odesílání obrázků na server
  (obrázky je nutné odeslat na server pomocí samostatné strany v menu vlevo: přidat soubor, obrázek)
- má dobrou podporu práce s tabulkami včetně přidávání řádek a sloupců, slučování buněk
- umožňuje vkládání záložek do stránky
- má kvalitní úpravu textu při vkládání z Wordu a tabulek z Excelu, nebo vkládání prostého textu
- podporuje hledáni a nahrazování v textu
- podporuje vkládání smajlíků, speciálních znaků a další.

Volba editoru
OpenWYSIWYG editor je v redakčním systému nastaven jako výchozí.
Přepnutí do druhého editoru lze nastavit na stránce Servis - pomocí samostatné položky v menu Editor.

1. OpenWYSIWYG editor

Jde o starší typ editoru, který však má dobrou správu vašich obrázků uložených na serveru.

textový editor

Textový editor vám umožňuje základní formátování textu - tlačítka jsou ve skupinách oddělena svislou čárkou.

První nástrojová lišta

V první nástrojové liště editoru jsou dostupné tyto funkce (zleva)

 
Fonty

První volbou můžete v editoru vybírat z několika druhů fontu, jejich správné zobrazení sice závisí na použitém prohlížeči, ale použité fonty bývají defaultně v prohlížečích dostupné. Základní typ písma použitý na stránkách je Verdana, ten je použit vždy, pokud není definován jiný.

K dispozici jsou: Arial, Comic sans MS, Curier new, Georgia, Impact, Sans Serif, Tahoma, Times New Roman, Verdana.

Jejich vzhled je znázorněn přímo ve výběrovém menu.
 
Nadpis

Další volbou, kterou editor nabízí je různá velikost nadpisů od H1 až po H6. (nadpis H1 = největší, H6 nejmenší) pro zrušení nadpisu je možné použít volbu P, ta změní nadpis typu H zpět na běžný odstavec, tj. odstraní označení textu jako nadpis a vytvoří odstavec). Velikost písma u nadpisů velikosti H2,H3 a velikosti H4,H5 je stejná liší se jen barvou písma (hnědá/zelená).

Nadpis o velikosti H1

Nadpis o velikosti H2

Nadpis o velikosti H3

Nadpis o velikosti H4

Nadpis o velikosti H5
Nadpis o velikosti H6

Běžný odstavec nastavíte pomocí volby = p, kdy písmeno vychází z html značky <p>. Některé prohlížeče prostřednictvím editoru nevytváří klasické odstavce, ale pouze odřádkování. Na odstavec je možné část textu změnit tak, že označíte potřebný text - není nutné celý a kliknete na volbu p, tím se odřádkováním ohraničená část textu změní na odstavec.

    Zvýrazněný odstavec s tučnou větší iniciálou a odsazenou první řádkou.
Pro zvýrazněný odstavec slouží volba dl, - tato volba se projeví až po uložení textu. Vložená značka <dl> se nahradí za stylovaný odstavec <p class="íni">. (html značka je dohledatelná v náhledu do zdrojového kódu - viz dále.)

Jejich vzhled je opět znázorněn přímo ve výběrovém menu.

 
Styl písma

Editor dále umožňuje standardní vyznačení stylu písma na Tučné, Kurzívu, Podtržené, Přeškrtnuté, a jejich případnou kombinaci.  Pro tučné písmo je v editoru použito značení STRONG - tedy písmo výrazné nebo <b> = BOLD - tučné, to závisí na typu webového prohlížeče a používaném OS.

 
Barva textu a barva pozadí textu

Další volbou editoru je výběr odlišné barvy pro text i pro pozadí textu než je použito v základním stylu za účelem jeho odlišení. Výběr se provádí pomocí výběrových tabulek s ukázkou jednotlivých barev.
V některých případech se daná barva nemusí uplatnit, to pokud byl po její definici ještě aplikován jiný vzhled (např. tučný) definovaný v CSS stylu - jako v tomto ukázkovém případu. V takovém případě je nutné výběr barvy zopakovat, tak aby byl posledním příkazem na barevně odlišený text a uplatnil se přednostně.

 
Zarovnání textu

Editor umožňuje zvolit zarovnání textu: na celou šířku (defaultně), vlevo, na střed a vpravo.
Uvedené zarovnání se však neuplatní na odstavec se zvýrazněnou iniciálou, který je zarovnán na celou šířku strany.

 
Seznamy a odsazení textu

Pro definování seznamů můžete využít běžné nečíslované i číslované seznamy a pro ucelené bloky textu jiné odsazení od okrajů stránky.

Seznamy lze vnořovat právě pomocí odsazení (odsazením textu v seznamu vznikne další podúroveň seznamu počítaná od začátku).

Číslované seznamy

 1. položka 1
 2. položka 2
  1. vnořená položka 1 pomocí odsazení vpravo
  2. vnořená položka 2 pomocí odsazení vpravo
  3. vnořená položka 3 pomocí odsazení vpravo
 3. položka 3


 Nebo nečíslované seznamy


Číslované a nečíslované seznamy lze kombinovat.

Pokud se odsazení použije na samostatný odstavec je jeho začátek posunut vpravo tolikrát kolikrát je použit.

první použití odsazení textu.

dvojité použití odsazení textu.


To umožňuje svislé zarovnání např. podružného textu ve složitějším dokumentu.Druhá nástrojová lišta
V druhé nástrojové liště editoru jsou dostupné tyto funkce (zleva) 

 
Horní a dolní index
Tato funkce je identická s běžnými textovými editory.

 
Manipulace s textem

Další funkce - vyjmout, kopírovat, vložit jsou opět standardní v celém operačním systému Windows, jde o stejné funkce dostupné klávesovými zkratkami Crtl + x, Ctrl + c, Ctrl + v.

 
Úprava textu z Wordu

Tato volba naznačená symbolem kopírování a písmenkem W odstraní nežádoucí kódování, které je přeneseno z textového editoru Word při zkopírování textu předchozími funkcemi. Tento velmi rozšířený textový editor vytváří text skrytě doplněný o řídící značky neslučitelné s html dokumentem, proto je nutné tyto značky (tagy) nejprve odstranit a formátování textu následně opravit pomocí webového editoru textu. Někdy je destrukce textu tak výrazná, že je výhodnější požadovaný text ve Wordu uložit jako html dokument a ten po otevření ve webovém prohlížeči překopírovat do webového editoru textu.

 
Zpět a vpřed

Jde o funkci návratu předchozího stavu editovaného obsahu. Tato funkce je opět obvyklá u všech vyspělejších textových editorů. Pozor vztahuje se jen na úpravy textu, neumí vrátit (odvolat) vložení odkazu aj.

 
Vytvoření tabulky

Pro vytvoření tabulky se nám otevře nové dialogové okno. V něm vybereme rozměry tabulky - počet sloupců a řádek dále můžete vybrat ještě sílu rámečku celé tabulky, jeho styl, barvu, případně barvu pozadí rámečku. Pokud je zvolena šířka mezi-výplně (Padding), parametry orámování jednotlivých buněk tento editor nenastavuje.

Text se při editaci zobrazuje odlišně, v editačním poli přejímá vzhled z nastavení vašeho PC, proto nemusí velikost a styl textu odpovídat výsledku.

Pokud ponecháme výchozí - standardní nastavení získáme nevýraznou hnědě ohraničenou tabulku vzhledově zapadající do použitého stylu stránek (první v následujícím obrázku).
Pro zvýraznění můžeme použít jinou barvu a vzhled rámečku - viz obrázek.

tabulka

V tomto jednoduchém editoru nelze slučovat buňky ani řádky, lze jen dodatečně tažením za okraje měnit velikost celé tabulky, proto je vhodné složitější tabulky vložit z jiného zdroje.


POZOR! někdy je nutné po vložení externích dat použít volbu "Převod z Wordu", jinak nelze stránku uložit. 

S ohledem na kompatibilitu prohlížečů doporučujeme IExplorer nebo MozilaFirefox.

 
Vložení obrázku do textu (a jeho předcházející odeslání na server)

Pokud máte potřebu do webové stránky vložit obrázek, pak ho musíte nejprve odeslat na webový server. Je celkem jedno zda na ten, kde se nachází vaše stránka, nebo někam jinam, ale musí jít o na webu veřejně dostupné místo, aby se váš obrázek zobrazil každému, kdo bude stránky prohlížet. (obrázek uložený jen na vašem PC je pro ostatní uživatele nedostupný!).

(Některé prohlížeče podporují vložení objektů - většinou obrázků, případně tabulek vykopírovaných z Wordu či Excelu v zokódované datové podobě (objekt je zakódován jako text v podobě "base64") a tak se stanou datovou součástí textu. Tato možnost není v redakčním systému podporována, neboť nadměrně zatěžuje databázi daty, která lze vložit jako samostatné soubory. Požadované soubory vložte následně uvedeným způsobem.)


Nejúčelnější je pokud využijete k uložení obrázku server, na kterém jsou i vaše stránky. Pro odeslání obrázku na server jsou v RS připravené dvě možnosti:

Při vkládání obrázků je ještě dobré přidat alternativní text, který se zobrazí v případě, že se připojený obrázek nepodaří zobrazit (např. proto, že byl již ze serveru smazán, nebo selhalo jeho zobrazení při umístění z jiného místa uložení).
Dále je možné definovat jinou velikost zobrazení než je jeho skutečná fyzická velikost (šířka a výška) a také zda má mít rámeček (okraj o číselně definované síle linky).
Na stránce potřebujeme obrázek většinou někam zarovnat a aby se nedotýkal textu také definovat potřebné svislé i vodorovné
mezery od textu (viz připojený obrázek).

Editace vloženého obrázku
Vložený obrázek lze dodatečně v editoru upravit - dají se nastavit nové rozměry, jiné zarovnání, případně okraje odsazení od textu.

  

Pokud se po kliknutí pravým tlačítkem a volbě Modify nezobrazí potřebný obrázek - byl vložen bez specifikace velikosti, pak stačí nejprve mírně změnit velikost pomocí rozměrových bodů na okrajích obrázku a následně vybrat k editaci - viz obrázky.


Vložení odkazu na jinou stránku nebo soubor ke staženívložení odkazu
Kliknutím se vám otevře další okno, které umožní vložit následující odkazy:

vložení odkazu

vybereme z nabídky - soubor ke stažení

a pak do pole URL vloží se jen název souboru (i s koncovkou) vrácený ve formuláři po odeslání nebo na stránce zobrazující odeslané soubory (soubor může být i obrázek a také jako obrázek musí být nejprve odeslán na webové stránky. Slouží k tomu stejná stránka jako k odeslání obrázku a vše je popsáno dále).

 

Editace a zrušení odkazu
Odkaz lze dodatečně opravit obdobným způsobem jako obrázek.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na odkazu se zpřístupní volba

Create or Modify Link = Vytvořit nebo opravit odkaz.

Volbou Remove odkaz zrušíte (původní text zůstane zachován)

Zobrazit náhled editovaného textu

Tato volba má pomáhat v průběžné kontrole výsledného vzhledu textu, avšak nedokáže převzít vlastnosti definované v CSS stylu stránky a proto není zcela přesná.

 
Tisk editovaného textu

Volba tisku umožní vytisknout obsah webového editoru, ale nikoli celou stránku. Dá se použít pro kontrolu obsahu.

 
Zobrazení zdrojového HTML kódu

Touto volbou se vám text zobrazí neformátovaný v původní podobě včetně všech formátovacích značek. Při znalosti HTML kódování stránek lze použít ke kontrole a opravě případných chyb v zobrazení.

 
Editor na celou obrazovku

Tato volba zobrazí jen editovaný text, ale nepřebírá všechny parametry z CSS a tak není zcela přesná, navíc díky větší šířce sloupce nedovoluje stejné formátování jako na stránce.


Zobrazení zdrojového textu - kódu

Kliknutím na tlačítko (HTML) se vám zobrazí zdrojový kód a na tlačítku se změní nápis na (TEXT) - opětovným kliknutím se vrátíte zpět na běžné zobrazení (při návratu je načten font ve velikosti používané ve stylech stránky - to je vhodné provést, aby se vám text upravoval reálněji).

Zobrazení zdrojového kódu je specifické, týká již samotného HTML kódování. Webová stránka se skládá jen z textu. Formátovací údaje a programové příkazy (co má stránka v textu zvýraznit, jak text zarovnat aj.) jsou do stránky vloženy také jako text. Aby prohlížeč pochopil, co má zobrazit jako text a co má vykonat jsou formátovací značky a příkazy vloženy do lomených závorek <>. Pokud nemáte určité povědomí o významu jednotlivých HTML značek - tzv tagů, raději do nich nezasahujte, výsledek by nemusel odpovídat vašim představám. Pro pochopení HTML značek můžete využít mnohé zdroje např. www.jakpsatweb.cz aj.

Upozornění:
Před uložením textu nezapomeňte, že nesmíte být v režimu zdrojového textu, ale ve formátu HTML (nejsou vidět formátovací znaky v <lomených závorkách> a na tlačítku je nápis HTML). Pokud se vám to přeci jen stane, otevřete stránku k editaci ještě jednou a znovu ji uložte, tím se špatné uložení většinou napraví.


Problémy s prohlížečem Internet Explorer

Popisovaný Editor textu a obsahu stránek fungoval v plném rozsahu až do příchodu WIN7 a s ním nového prohlížeče webstránek IE9 a IE10. V těchto verzích prohlížeče již nejde vkládat odkazy ani obrázky. Tvůrci programu IE změnily editační vlastnosti programu. U WIN8 s explorerem 9 a 10 je funkce dostupná správně.
Pro plnohodnotné funkce editoru proto doporučuji nadále používat tyto prohlížeče (Browsery): Chrome, Opera, Mozila, Safari, které stále dodržují dohodnuté neoficiální standardy editačních funkcí. Pokud se problémy vyskytnou i u novějších prohlížečů, podejte nám prosím zprávu.


Vložení videa do textu stránek.

Do webových stránek lze vložit i video, které je uloženo na www.youtube.cz.
Nejprve je nutné založit na Youtube účet, dále pod tímto účtem nahrát své video a teprve pak odkaz na toto video vložit do stránek v podobě Iframe (vnořený rám).

Z Videa odeslaného na Youtube se při následném přehrávání dá získat kód potřebný pro vložení do stránek ZO.
Na zobrazeném videu si kliknete pravým tlačítkem myši a objeví se vám několik voleb, vy vyberete: Zkopírovat kód pro vložení na stránky. Tím se vám do vašeho PC uložil html odkaz na předmětné video.
Následně na editované stránce ZO se v editoru přepněte tlačítkem HTML do zdrojového kódu a na vybrané místo v zobrazeném textu (orientace je díky zobrazeným < značkám > obtížnější) vložte uložený kód (nejlépe kombinací tlačítek Ctrl+V).
V zdrojovém kódu se vám objeví navíc např. tento  kód: <iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/eZLuBisIzkY?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Z uvedeného odkazu vidíte, že vkládaný iframe má rozměr odpovídající širokoúhlému videu tj. poměr stran 16:9, pokud má vkládané video poměr stran 4:3 pak vkládaný rozměr pozměňte na <iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/eZLuBisIzkY?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Doporučené poměry stran v pixelech: 640:360 = 16:9, 480:360 = 4:3. Ale je možné použít i jiný rozměr - např. pro menší velikost videa.

Editace vloženého Iframe s videem
Pokud potřebujete upravit parametry vloženého videa, je to možné zase i ve zdrojvém HTML kódu. Pokud se přepnete do HTML kódu v Internet Exploreru, pak vám nejprve obrazovka zčerná, na této obrazovce v černém poli klikněte ještě jednou myší, ručka se vám změní na šipku a po chvilce co se skript videa odhlásí z Youtube můžete editovat zdrojový kód. U prohlížeče Chrome se černá obrazovka neobjeví.2. CKEditor

Jde o novější editor, který má lepší podporu při práci s tabulkami, ale nemá integrovánu správu obrázků a jejich odesílání na server.Rozložení prvků pro práci s textem je upraveno tak aby se příliš nelišilo od předchozího editoru. Také funkce se příliš neliší, odlišnost je v následujícím textu uvedena

Volby - první nástrojová lišta editoru:

Formát Stejná volba jako Nadpis - liší se jen v označení zvýrazněného odstavce s velkou iniciálou - tato volba je zde dostupná pod položkou "Naformátováno", návrat zpět na běžný odstavec není umožněn.

Písmo zpřístupní výběr z několika druhů fontů - prakticky shodných s předchozím editorem

Vzhled textu - tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté písmo, dolní a horní index - jsou shodné jako u staršího editoru

Tx tato volba odstraní formátování textu

Barva textu a pozadí
- volí se ze základních barev - rozšířená paleta je nabídnuta v druhém kroku.

Zarovnání textu - vlevo, na střed, vpravo, do bloku (plná šíře strany doplněná mezerami)

Seznamy - číslovaný a nečíslovaný, změna úrovně seznamu (vnoření seznamu do seznamu)
 - editor podporuje pravým tlačítkem myši změnu stylu odrážek nebo číslování seznamů.


Volby - druhá nástrojová lišta editoru:

Uložení - disketa - uloží text (tato volba je nová)

Zdroj - přepíná editor mezi wysiwyg zobrazením a zdrojovým kódem stránky (stejné jako dřívější volba HTML/TEXT)

Kopírování a vkládání textu - shodné u systému Windows, standardní funkce (dostupné i přes klávesové zkratky Ctrl+x, Ctrl+c, Ctrl+v); symbol s písmenem T - vkládá čistý text, se symbolem W vkládá text z Wordu - tím dojde k jeho transformaci do HTML podoby - důležité pro správné formátování textu vkládaného z různých textových editorů (nové fukce).

Vzad - Vpřed - šipky pro možnost návratu v editaci i o více kroků.

Hledání a nahrazení - nová funkce kterou předchozí editor postrádá

Odkaz - vložení a zrušení - nemá volbu na soubor - vkládá odkaz na http, kotvu (která může směřovat na záložku - v aktuální straně je přímo nabídnuta) nebo e-mail. Pro vložení odkazu na soubor je nutné uvést celou cestu včetně adresáře soubor/nazevsouboru.xyz
Dovoluje editaci odkazu - dvojklikem na odkaz nebo pravým tlačítkem myši.

Záložka - vkládá záložku do stránky (nová funkce je zobrazena praporkem) na tuto záložku se dá odvolat odkazem na konci řetězce je pak #názevzáložky

Vložení obrázku - vkládá obrázek, který by měl být již někde na webu nebo na serveru vašich stránek, jejich odesílání na server nepodporuje. Dovoluje obrázek nastavit jako odkaz na jinou stranu nebo na větší obrázek. Podporuje editaci parametrů vloženého obrázku
dvojklikem na obrázek nebo pravým tlačítkem myši.

Flash - vložení flashové aplikace - zpravidla animace do stránek. (nová vlastnost)

Tabulka - umožňuje vložení tabulky dle parametrů (počet sloupců a řádek) a následně její úpravu pravým tlačítkem myši. Lze přidávat řádky a sloupce nebo slučovat nebo rozdělovat buňky, nastavovat její vlastnosti. (nová vlastnost)

Vodorovná čára - vloží čáru do textu pro optické oddělení text
(nová vlastnost)

Smajíky - vkládá grafické symboly, následně lze nastavit parametry pravým tlačítkem myši - např. odkaz aj.
(nová vlastnost)

Zvláštní znaky - symbol omega - lze vložit běžné i nestandardní znaky do textu.
(nová vlastnost)

Iframe - symbol zeměkoule - vložení rámu do stránky. Rám je rozměrově definovaná oblast stránky, která může obsahovat část jiné webové stránky. Používá se na propojení obsahu dvou a více zdrojů.
Pomocí Iframe se vkládá do stránek i Video. Pro vložení videa z Youtube je ale nutné použít kód, který nabídne přímo youtube na svých stránkách, tak je popsáno výše u prvního editoru.
(nová vlastnost)


 

Menu

Jde o klasický navigační prvek, který se nachází na převážné většině stránek. Menu vzniká při přidávání stránek z názvu stránky. Menu je dvouúrovňové s tím, že druhá úroveň má jen jednotnou grafickou podobu - jednoduché nezvýrazněné písmo menším fontem na světlém podkladu.

Z vkládaných stránek jsou některé důležité, jiné méně a některé jsou jen doplňkové, proto má menu několik vzhledových stylů:

 1. vzhled menuNa střed tučné tmavé (s podbarvením) - větší font,
 2. Vlevo tučné tmavé (s podbarvením) - větší font,
 3. Vlevo tučné světlé (bez podbarvení) - menší font,
 4. Vlevo obyč. světlé (bez podbarvení) - menší font,
 5. Submenu - obyčejné od kraje bez podbarvení - menší font, toto menu se zobrazí ve druhém sloupci vedle menu po najetí kurzorem myši na základní položku menu.
  (jeho použití je třeba zvážit, neboť u vložených map z mapy.cz a videa z Youtube dojde k jeho překrytí)
 6. Skrytá položka - uživatelům se v menu nezobrazí

Výběr vzhledu je na vás a můžete ho dodatečně upravit tak, aby splňoval váš požadavek na hierarchii položek v menu.


Skrytá strana

Jde o styl menu u strany, který umožní danou stranu zneviditelnit v systému menu - položka v menu existuje ale je neviditelná, jinak má strana stejné vlastnosti, jako by byla zobrazena. Pozor stránka je stále veřejná a dá se na ni přistupovat pomocí jinde zveřejněného odkazu i bez zadání hesla.
Tato vlastnost je vhodná pro:

 1. dočasné skrytí stránky, která je v úpravě a nechcete, aby jí návštěvníci po dobu úprav vašich stránek viděli.
 2. standardní stranu, na níž vede odkaz z jiné strany (potřebujete např. vytvořit z delšího dokumentu několik stran, pak tyto strany provážete buď za sebou, nebo vzájemně pomocí odkazů z jiné centrální strany, skryté strany pak nebudou zbytečně zaplňovat základní menu).
Pro zabezpečení obsahu se skrytá stránka nehodí - v případě zveřejnění citlivých informací použijte interní stránky.

Titulek v menu


Titulek lze v menu vytvořit novou stranou, u které hned při vytváření vyberete typ strany Menu titulek a napíšete potřebný titulek do názvu strany, další data (nadpis, podnadpis, obsah) nezadáváte (neukládají se) a dáte uložit. Podrobný popis je uveden u typů stran.


Submenu
Použité menu je dvouúrovňové s druhou úrovní zobrazující se souběžně po pravé straně vždy po najetí kurzorem myši na položku, která je danému submenu nadřazená. Položka, která je doplněna o submenu je označena vpravo tmavým růžkem. Aktivní položka pod kurzorem myši je tmavší a orámována zleva (na obrázku je aktivní položka "Administrace obsahu" a z ní vyrolované submenu, své submenu mají i další růžkem označené položky - jejich submenu se objeví po najetí kurzorem myši).
Pro správné fungování grafických doplňků u submenu je nutné použít správce menu - funkci setřídit - viz dále.


Odkaz na skrytou stranu
Pro vložení odkazu na skrytou stranu použijte textový řetězec "index.php?id=xyz", (případně galerie.php?=xyz či aktuality.php?=xyz - odkaz závisí na typu strany),  který najdete na skryté stránce dole, ten vložte do jiné strany pomocí tlačítka se symbolem řetězu v editoru textu. (odkaz na stranu je uveden na každé straně - pro případ  potřeby propojení stran pomocí odkazů).
Skryté položky jsou v administračním režimu v menu zobrazeny šedě!

Pořadí a vzhled položek menu
Tak jak postupně přibývají jednotlivé stránky, rozrůstá se i počet položek menu. V administračním režimu je vaše menu zobrazeno včetně pořadového čísla položky (šedě je zobrazena skrytá položka).

Dříve nebo později se dostanete do problému zařadit novou stranu někam do středu existujícího menu.

K tomu slouží odkaz z administračního menu (Správa menu). Na samostatné stránce se vám zobrazí vaše menu v tabulce a po stranách tabulky vedle názvu strany máte tlačítka pro posun položek menu nahoru a dolu. Tlačítkem vždy ovlivníte jen tu položku u které je zobrazeno.

Souběžně zde máte uveden i vzhled jednotlivých položek menu a ten můžete změnit jinou volbou z nabídnutého výběru a následným potvrzením (Uprav).

Jednoduchým způsobem si na této stránce posunete libovolnou položku menu do požadovaného místa, změníte vzhled položek včetně volby submenu, nebo celé menu přeuspořádáte.

Vygenerování nadřazených položek Submenu
Pokud v systému menu používáte submenu je vhodné, aby nadřazené položky měly grafické zvýraznění (malou šipkou), že za nimi následují další položky submenu (zobrazí se až po najetí myši na nadřazenou položku).
Jejich vygenerování spustíte tlačítkem (Setřídit). Touto volbou opravíte menu také v případě, že je číselná řada položek nesouvislá - např. po vymazání stránek.


 pořadí v menu

Pokud spravuje stránky další správce má ve správě menu zeleně vyznačeny jen ty stránky, které může upravovat.
Úprava stránky (editace existující stránky)
Hotové stránky můžete opravit ve všech parametrech. Můžete změnit název, nadpis, obsah, vzhled v menu i pořadí (pořadí je vhodnější upravit ve správci menu) a také typ stránky (pozor - tím můžete zrušit vazbu na existující galerii či aktuality nebo odkazy a zrušit tak ochranu před vymazáním).
K opravě použijte tlačítko (upravit tuto stranu) ve spodní části každé stránky v administračním režimu. Postup je prakticky shodný s vkládáním nové stránky, s tím, že je do editačních polí načten stávající obsah.upravit-smazat

Smazání stránky
Ve spodní části stránky je další tlačítko (smazat tuto stranu). POZOR tento příkaz trvale a nenávratně stránku odstraní z databáze - operaci provádějte proto s rozvahou, abyste nepřišli o informace, které potřebujete jinde (před vymazáním je tuto operaci ještě nutné jednou potvrdit!). Pokud je stránka typu Galerie, Aktuality nebo Odkazy je nejprve provedena kontrola, zda neobsahuje ještě vnořené záznamy, ty brání vymazání.
Obrázky na stránkách

Pokud potřebujete do textu přidat obrázek, pamatujte, že musí být někde na webu již umístěn, to aby ho případný zájemce o prohlížení vašich stránek vůbec viděl (návštěvník stránek nemá přístup k datům na vašem PC). Proto lze do textu stránek vložit buď obrázek, který již někde na webu je (což je ale málo kdy použitelné), nebo se tam musí obrázek nejprve odeslat. 

Odeslání obrázků na server (www.zahradkari.cz)
K odesílání obrázků a souborů na webové stránky slouží samostatná administrační stránka, na níž vede odkaz z menu (Odeslat soubor/obrázek). Stránka se otevře jako nové okno, abyste mohli odesílat obrázky souběžně s editací textu - obsahu stránky.

 odeslání obrázku

Na této stránce nejprve tlačítkem (Procházet) zobrazíte obsah svého počítače a v něm vyberete požadovaný obrázek. V režimu zobrazení ve Windows můžete pro lepší orientaci v obrázcích využít zobrazení - Miniatury.

 výběr obrázku

Po potvrzení (odkliknutí) potřebného obrázku se vám jeho název s celou cestou objeví v sousedním textovém rámečku.

U obrázků je vhodné nejprve upravit název tak, aby byl krátký, ale jasný i do budoucna. Název souboru se po přesunu na web zachová, ale všechna písmena budou malá, bez čárek a háčků a mezery budou nahrazeny podtržítkem.

U velkých nebo rozměrově neupravených obrázků můžete zde zadat i výslednou šířku obrázku v pixelech, na tuto velikost se obrázek upraví automaticky. Poté můžete obrázek odeslat na webové stránky. (Pokud odešlete na webové stránky příliš velký obrázek v řádech MB, počítejte s delší dobou pro odeslání a zmenšení, případně může odeslání selhat, neboť velikost přesáhne povolenou velikost).

Obrázky jsou standardně ukládány do podadresáře /obr/ a jejich náhledy do adresáře /obr/nahledy/.

 To zda byl obrázek úspěšně odeslán, zjistíte v následném kroku, kdy uvidíte odeslaný obrázek - již po úpravě a zároveň i upravený název a cestu jako odkaz pro vložení obrázku do textu v druhém okně.

Např. zde je odeslaný obrázek Výstava_Domažlice _2011_01.jpg. Po odeslání se změnil název na: obr/vystava_domazlice_2011_01.jpg a má novou velikost 333 px na šířku - která byla před odesláním zadána do formulářového okénka. Tento v obrázku modře vyznačený název i s cestou vložte do formuláře v druhém okně.

 odeslaný obrázek

Pokud máte na PC současně otevřené obě okna, v jednom upravujete obsah stránky textovým editorem a v druhém odesíláte obrázky pak můžete odeslaný obrázek ihned vložit do textu.vložení odkazu

 1. Na stránce k Odeslání obrázku si po zobrazení úspěšně odeslaného obrázku nakopírujte název a cestu (např. vyznačit cestu a název myší a stisknout Ctrl+C, nebo úpravy a kopírovat v menu prohlížeče)
 2. Na stránce k úpravě či přidání stránky si v textovém editoru otevřete dialogové okno - tlačítkem vložit obrázek a do políčka Image ULR vložte nakopírovaný název a cestu k obrázku (např. Ctrl+V nebo z menu úpravy a vložit).

Prohlížení a správa odeslaných obrázků
Pokud odešlete na web více obrázků, můžete si je prohlédnout na samostatné stránce, na kterou se dostanete z menu přes odkaz (zařazené obrázky) zde můžete načíst jejich názvy s odkazy dodatečně. Tam je možné také některé obrázky smazat - pokud si jste jistí, že na vašich stránkách již nejsou potřeba.

Parametry Obrázků
Obrázek
pro vložení na webové stránky v redakčním systému musí být ve formátu JPG, PNG nebo GIF, a jeho velikost v pixelech by na šířku neměla přesáhnout 700 px. jinak bude automaticky upraven na tento rozměr. (Větší obrázky si můžete nejprve upravit na svém PC na potřebnou velikost - pokud chcete nechat obrázek obtékat textem, (zleva či zprava) tak vyhovuje rozměr do 350-400 pixelů, případně menší, jinak je již okolní text hodně roztrhán (musely by se dělit slova, což je při nestejnosti zobrazení téměř nemožné) a i tak to nevypadá moc hezky.Soubory (textové či PDF dokumenty, tabulky, prezentace, archivy a další)

Pokud potřebujete do stránek vložit nějaký soubor ke stažení (např. zápis ze schůze) pak využijete stejné rozhraní jako pro odeslání obrázku, jen místo obrázku vyberte na svém počítači potřebný soubor. Soubory se automaticky odesílají do podadresáře /soubor/. Jejich správa je obdobná jako u obrázků - k vložení souboru ke stažení slouží v editoru tlačítko s řetězem (označte slovo - text a klikněte na symbol řetězu, pak vložte název souboru), tím vznikne odkaz. Další postup je zcela shodný jako u obrázků. Pokud použijete nepodporovaný typ souboru, jste o tom po odeslání informováni - některé typy souborů server nedovoluje vložit ke stažení (z důvodu vlastní bezpečnosti).

Dokumenty v podobě obrázků
Pokud potřebujete do stránky vložit dokument v podobě obrázku např. skenované dokumenty, které by vložením jako obrázek utrpěly díky zmenšení na šířku stránky, lze je uložit jako soubor. Na stránce k odesílání zvolte volbu "Uložit obrázek jako soubor. Uložený obrázek jako soubor je (na rozdíl od běžně uložených obrázků) uložen v adresáři "soubor" v původní velkosti.

Podporované typy souborů
V současné době můžete pro vložení použít tyto typy souborů: DOC/x, RTF, XLS/x, CSV, ODT, PPS, PPT, PDF, ZIP, RAR, CSV. Soubory v podobě obrázku - formáty: JPG, PNG, GIF.

Prohlížení a správa odeslaných souborů
Funguje obdobně jako prohlížení obrázků, jen soubory se dají zobrazit až po jejich načtení na PC - tedy až po kliknutí na odkaz a povolení soubor načíst - jde o standardní postup při stahování souborů z webu.

 zařazené soubory


TYPY STRÁNEK

Kromě běžné textové strany, která byla již výše popsána, může být pro každou stranu vybrána další rozšiřující vlastnost. Stránky s rozšířenou vlastností mají vždy základní komponenty stejné jako textová strana: Název (v menu); Nadpis; Podnadpis; Obsah. Kromě toho pak ještě obsahují další vloženou součást - modul podle typu, která jejich vlastnosti rozšiřuje o Akce, Aktuality, Články, Galerie, Inzerci, Mapu, Odkazy, Knihu návštěv, Diskusi, Náš tým, Titulek.

Pokud tedy potřebujete upravit základní údaje na stránce - v nadpisu, podnadpisu, obsahu či v názvu menu použijte příkaz upravit tuto stranu. Pokud potřebujete opravovat nebo vkládat údaje do vložené komponenty musíte vstoupit do editace příkazem přidat/opravit (Akci, nebo Aktualitu, nebo Obrázky atd.)

Rozšířené typy stránek mají:TEXTOVÁ STRANA

Jde o základní typ stránky, která se skládá z názvu (název se zobrazí v menu v levé části strany) nadpisu, podnadpisu a obsahu strany. Všechny součásti textové strany jsou editovatelné a jsou součástí - tvoří jakousi obálkou pro jiné typy stránek, které vlastně jen vloží další informace mezi podnadpis a obsah textové strany. Vytvoření textové strany bylo popsáno již v úvoduROZŠÍŘENÉ STRANY S JEDNÍM ZÁZNAMEMMAPA

Jde o rozšířený typ stránky s možností vložit jeden záznam - mapové podklady ze serveru www.mapy.cz se zobrazeným bodem.
K tomuto bodu se dá přidat krátký komentář, který se zobrazí po najetí myší a dále delší popis včetně nadpisu, který se zobrazí po kliknutí tlačítkem myši na vyznačený bod.

Mapy jsou získány z webu www.mapy.cz a jsou poskytovány zdarma. Vložené mapové podklady dovolují volbu typu mapových podkladů mezi běžným, turistickým a fotografickým zobrazením, umožňují změnu měřítka, posunování podkladů, a další funkce dostupné na webu www.mapy.cz.

Založení mapy
Vzhledem k tomu, že stránka mapa je funkčně rozšířená základní stránka - skládá se opět z názvu (položky v menu) nadpisu a obsahu, Zakládá se nejprve stejně jako běžná textová strana - použijte příkaz z menu: Přidat novou stránku.
Zobrazí se vám standardní  rozhraní pro vytvoření nové strany, zde vyplňte název, nadpis a obsah a z typu stránky zvolte: Mapa. Pak stránku uložte.


Souběžně, nebo předem si na portálu www.mapy.cz najděte místo, které chcete na svých stránkách zobrazit, pokud se vám přímo v hledaném místě nezobrazí oficiální bod (červená slza), pak klikněte pravým tlačítkem myši do místa, které má být středem mapy (např. budova moštárny, nebo vstup do osady aj.) a bude vám umožněno vložení vlastního bodu. Po jeho vložení nebo z již existujícího bodu získáte souřadnice GPS.
GPS souřadnice jsou poskytovány v několika formátech !!!
Vyberte typ
, kdy jde jen o čísla oddělená tečkou a končící písmenem N a E. (např. 50.0845431N, 14.4551478E viz obrázek), změnu typu GPS souřadnic vyvoláte tlačítkem vlevo vedle zobrazených GPS souřadnic - viz obrázek.

Nyní si uloženou stranu znovu zobrazte a klikněte na: upravit tuto stranu a otevřete ji k úpravám. Stránka vám oznámí, že mapa pro tuto stranu ještě není založena - pokračujte na: založit. Tím se vám zpřístupní editace údajů samotné mapy - vložení GPS souřadnic pro mapové podklady a komentáře k vloženému bodu. Zde použijte souřadnice získané v předchozím kroku a do dalších editačních políček vložte ještě vhodný text o vloženém či existujícím bodu a stránku uložte. Vloženou mapu vidíte v následném kroku po uložení. Obdobným způsobem lze mapu snadno opravit nebo i smazat.anketa

ANKETA

Dalším typem stránek s jedním záznamem je Anketa. Anketa v našem redakčním systému je jednoduchého typu s možností hlasovat jen pro jednu volbu.
Anketa má svůj hlavní dotaz - ten je tučný a lze použít i jako nadpis ankety dále obsahuje doplňkový dotaz pro netučný delší text
- oba jsou nepovinné a pokud nejsou použity, v anketě se nezobrazí ani prázdný prostor. Tím můžete dotaz přenést do prostoru nad anketu.
Dále můžete do ankety předefinovat maximálně 5 možných voleb - odpovědí, ale uživatel může hlasovat jen pro jednu.
Při založení ankety je nastaveno datum jejího ukončení, které je následně editovatelné, po jeho vypršení již není anketa aktivní.
Zároveň se uloží i datum založení ankety, které není editovatelné - to pro pozdější porovnání výsledků hlasování v časovém úseku.
Proti nežádoucímu vícenásobnému hlasování je anketa ošetřena jak IP adresou hlasujícího, tak současně uložením cookie na jeho PC. Ani jedna z těchto metod není zcela 100%, proto je použita kombinace obou.
Pozor! pokud odstraníte text některé volby - odpovědi je její hlasování vynulováno, to umožní vynulovat počáteční zkušební hlasování na nulu.


ROZŠÍŘENÉ STRANY S VÍCE ZÁZNAMY

Editace obsahu jednotlivých záznamů vložených do stránky je velmi podobná a liší se jen podle účelu dané komponenty. Záznamy, obrázky jsou po vložení zobrazeny v tabulce, u většiny lze vložené záznamy (obrázky) přesouvat pomocí šipek - pokud je jejich pořadí podřízeno administrátorovi, nikoli např. termínu konání jako u Akcí. K záznamu bývá připojen Název nebo Nadpis, Obrázek, někdy datum a místo konání, autor, případně další informace užitečné pro správu záznamů.

Nejjednodušší editační rozhraní je u rozšířené stránky s více záznamy Náš tým, proto je uvedena nejdříve, jako základ pro správné pochopení správy vložených záznam. Tento způsob správy budeme nadále v popisu považovat za standardní.NÁŠ TÝM

Strana Náš tým je rozšířenou stranou, která umožňuje vsunout do textové strany další záznamy: "o osobách, případně jiných subjektech". Každý záznam o osobě může mít připojený malý obrázek do šířky 100px. Uvedená strana je určena především pro prezentaci kolektivů dané organizace.

Založení stránky Náš tým
Protože všechny rozšířené strany jsou odvozeny ze strany textové, zakládají se stejným způsobem - použijte příkaz z menu: Přidat novou stránku. Rozšířené strany mají do svého středu (mezi podnadpis a obsah) vloženou další součást, která odpovídá vybranému typu strany. Typ strany vybereme při jejím založení v levé části strany pod názvem v menu - zvolte: Náš tým - pak stránku uložte.

Stránka se na Náš tým změní až při novém otevření. Pokud stránku otevřete znovu, tak se mezi podnadpis a obsah stránky vřadí tabulka s odkazem na Náš tým se shodným číslem jaké má vytvořená strana - ale Tým je zatím prázdný (Počet vložených záznamů: 0).

Do správy záznamů se dostanete odkazem Přidat / upravit záznamy - Každý záznam se skládá z názvu, popisu a volitelně obrázku. Řazení záznamů je možné ovlivnit již při vytváření tím, že při vkládání přímo určíte pořadové číslo pozice, kam se má zařadit.

Titulky a mezititulky
Pro lepší a přehlednější uspořádání je tento typ strany doplněn možností vložit mezi záznamy titulky a mezititulky. Titulky jsou barevně zvýrazněny a jsou odsazeny od předchozího textu. Mezititulky jsou vřazeny mezi záznamy a jsou jim graficky podobné, jen text je zarovnán na střed.

Pracovní prostředí k správě a přidávání záznamů a titulkůEditace jednotlivého záznamu osoby
GALERIE

Strana Galerie je rozšířenou stranou, která umožňuje vsunout do textové strany obrázky jak v podobě náhledů v tabulce tak jednotlivě. Každý obrázek může mít připojený popisek. Uvedená strana je určena např. pro prezentaci uskutečněných výstav, soutěží, zájezdů aj. akcí dané organizace. Prvotní zobrazení nabídne návštěvníku stránek tabulku s náhledy, kliknutím na některý ze zobrazených obrázků se zobrazí ve větší velikosti předmětný obrázek, který po kliknutí opět převede stranu na tabulkové zobrazení náhledů.

Maximální počet obrázků v jedné galerii je omezen na 250. Po jejím dosažení již nelze další obrázky přidávat.

Založení galerie
Vzhledem k tomu, že galerie je funkčně rozšířená základní stránka - skládá se z názvu (položky v menu) nadpisu podnadpisu a obsahu, použijte pro její založení příkaz z menu: Přidat novou stránku.
Zobrazí se vám standardní  rozhraní pro vytvoření nové strany, zde vyplňte název, nadpis a obsah  (doporučujeme jen kratší obsah - většinou souhrnný popis zařazených obrázků - např. celkový popis výstavy či jiné akce).

Ve volbě typu stránky zvolte: Galerie, pak stránku uložte.


Stránka se na Galerii
změní až při novém otevření. Pokud stránku otevřete znovu, tak se mezi podnadpis a obsah stránky vřadí tabulka s odkazem na Galerii se shodným číslem jaké má vytvořená strana, ale Galerie je zatím prázdná - (Počet obrázků v galerii: 0). zalozeni_galerie

Do správy obrázků se dostanete odkazem Přidat / odebrat obrázky do galerie  - Každý obrázek má standardně připojený i popisek - pokud není zadán, převezme původní název - to pro případné rychlejší vyhledání na vašem PC.


Odeslání obrázků do galerie
Kliknutím na odkaz Přidat / odebrat obrázky do galerie v zobrazené tabulce přejdete do režimu správy obrázků zařazené do této galerie. Vzhledem k tomu, že je zatím galerie prázdná neuvidíte žádný obrázek, zobrazí se hlášení "v databázi není žádný obsah" a dále tlačítko Přidat obrázek.

Tímto tlačítkem vyvoláme podobný formulář jako pro odesílání obrázků na stránky, jen s tím rozdílem, že velikost obrázků je podřízena galerii. V odesílacím formuláři je kromě výběru potřebného obrázku ještě textové políčko, kam je možné doplnit popisek k obrázku. (to je u některých obrázků zcela nezbytné, jinak návštěvníci nebudou vědět, co obrázek znázorňuje a galerie bude spíše jen připomínkou pro zúčastněné, kteří akci sami absolvovali).

Po odeslání obrázku - obrázků se nám postupně začnou obrázky zobrazovat souběžně s popisky v podobě náhledů v přehledné tabulce. Po stranách tabulky jsou i tlačítka k změně pořadí obrázku (jde o obdobu změny pořadí položek menu). Kromě toho zde můžete i nechtěný obrázek smazat anebo opravit jeho popisek.

Přidat / odebrat obrázky do galerie

Pokud je galerie naplněná obrázky, ukončíte vkládání např. kliknutím na položku menu s názvem vkládané akce a tím se připravovaná galerie zobrazí zase jako tabulka s odkazem s uvedením počtu vložených obrázků. Přidávání dalších obrázků můžete opět zahájit (kdykoli později) kliknutím na odkaz Přidat / odebrat obrázky do galerie.

Správa galerií
Pokud máte na svých stránkách zařazeno již více galerií, můžete pro rychlejší přístup a jejich opravu použít volbu v menu Správa galerií.
Touto volbou se dostanete na stránku, kde uvidíte v podobě odkazových tabulek všechny galerie a současně jejich nadpis, zkrácený obsah a počet zařazených obrázků. Z této stránky můžete přejít přímo na přidávání obrázků do jednotlivých galerií nebo opravit texty k celé galerii.

Přesun obrázků mezi galeriemi
Někdy se stane, že vaše galerie, tak jak postupně přidáváte obrázky je příliš rozsáhlá a vy potřebujete některé obrázky přesunout do jiné, případně do nově založené galerie. Vzhledem k tomu, že všechny obrázky v galeriích jsou na vaší stránce ukládány do stejného podadresáře, není nutné obrázky mazat a posílat je do galerie znovu. Ve správě galerií máte u každé galerie kormě odkazu k přidávání obrázků i odkaz pro přesun obrázků.

Pro přesun nejprve zvolte zdrojovou galerii (ze které chcete  obrázky přesunout) v následném  kroku pak vyberte cílovou galerii (do které se budou obrázky přesouvat). Pokud cílová galerie neexistuje, musíte ji nejprve založit standardním postupem (Přidat novou stranu, nastavit jako galerii a uložit, pak bude dostupná ve výběru Správy galerií - dočasně ji můžete nastavit jako skrytou).

Po výběru zdrojové a cílové galerie vám Správa galerií nabídne dvousloupcovou tabulku, kde v levé straně máte zdrojovou galerii a v pravé cílovou. U každého zobrazeného obrázku máte navíc část popisu a tlačítko pro přesun obrázku ze zdrojové do cílové, ale současně i z cílové zpět do zdrojové. Přesouvané obrázky jsou zařazovány do druhé galerie vždy na konec, proto při přesunu postupujte od začátku. Po přesunu každého obrázku dojde k přečíslování, aby bylo zachováno správné pořadí obrázků.

Otočit pořadí
Pokud jste omylem začali vkládat obrázky od konce, můžete snadno pořadí obrázků otočit pomocí tlačítka pod zobrazenou galerií.

Pamatujte, že zařazení galerie do webových stránek podléhá pořadí v menu, neboť z pohledu prohlížení se jedná o jednu ze stránek a tak pokud potřebujete galerii zařadit jinam - třeba do skupiny výstav, musíte její umístění upravit ve Správě menu.

Smazání galerie

Pokud potřebujete již nepotřebnou galerii smazat, je nutné nejprve smazat postupně všechny vložené obrázky k této galerii, jinak vám to RS nedovolí - nahlásí, že galerie není prázdná - obsahuje xy obrázků.
Požadavkem na přednostní vymazání obrázků se brání hromadění nepotřebných obrázků na webových stránkách.


AKTUALITY

Jde o další typ stránky, která umožňuje vložit do jedné stránky více záznamů - aktualit, které se zobrazují podle pořadí  tak, jak byly zadány, s tím, že pořadí je možné upravit v editoru aktualit. Každá aktualita může obsahovat obrázek, který se zobrazuje v náhledu a na kliknutí ve větší velikosti - celý.

Založení aktualit
Vzhledem k tomu, že stránka aktuality je funkčně rozšířená základní stránka - skládá se opět z názvu (položky v menu) nadpisu, podnadpisu a obsahu, Zakládá se stejně jako běžná textová strana - použijte příkaz z menu: Přidat novou stránku.
Zobrazí se standardní  rozhraní pro vytvoření nové strany, zde po vyplnění položek: název, nadpis (podnadpis) a obsah z typu stránky zvolte: Aktuality, pak stránku uložte.


Stránka se na aktuality změní až při novém otevření. Pokud stránku otevřete znovu, tak se mezi podnadpis a obsah stránky vřadí tabulka s odkazem na aktuality se shodným číslem jaké má vytvořená strana - ale aktuality jsou zatím prázdné (Počet vložených aktualit: 0).

Do správy aktualit se dostanete odkazem Přidat / upravit aktuality - Každá aktualita se skládá z nadpisu, volitelně obrázku, a samotné aktuality. Pod aktualitu můžete zapsat autora a automaticky se uloží datum vložení.

Správa aktualit je standardní, lze dodatečně editovat, každá editace aktualizuje datum vložení, při editaci je možné odstranit nebo vyměnit obrázek, změnit čas expirace.

Expirace aktuality
Pokud požadujete, aby se některá aktualita uživatelům skryla po určitém datumu vyberte datum pod aktualitou - vedle uvedení autora aktuality (standardně je nastaven konec zobrazování na 1.1.2999 a je ve výběru označen jako neomezeno). Takto upravená aktualita zůstane v systému, ale návštěvníkům již nebude zobrazována. To se hodí na časově ohraničené zprávy, podobně jako akce, jen s tím rozdílem, že řazení pro zobrazení nepodléhá datu začátku, ale vašemu uspořádání.ČLÁNKY

Jde o další typ stránky, která umožňuje vložit do jedné stránky více samostatných stran (článků) včetně galerií, které se zobrazují nejprve ve zkrácené podobě. Články je možné nastavit tak, aby úvod vloženého článku byl považován jen za anotaci - pak se nezobrazí v detailu článku, pokud je ponechán jako úvod, tak je zobrazován jak ve stručném zobrazení tak detailním.

Vzhled článků se v stručném zobrazení podobá aktualitám, lze mu přiřadit úvodní obrázek, který je zobrazován v náhledu a při detailním zobrazení ve větší velikosti. Komponenty článku - vložené obrázky mimo galerii a soubory ke stažení jsou ukládány k obrázkům a souborům jako k běžné stránce.

články

Ke každému článku lze přidat samostatnou galerii, která je zařazena na závěr článku. Po jednotlivých článcích lze listovat vpřed a vzad - to se hodí pro zveřejnění opakujících se akcí stejného charakteru, např. každoročně pořádaných výstav se stejným názvem a zaměřením, nebo zájezdů či pořádaných školení.

Pořadí článků je volitelné a lze libovolně jednotlivé články přesouvat, rozsah článku je srovnatelný se základní textovou stranou. Listování po stručném zobrazení lze nastavit po 5 a 10 článcích nebo vypnout (to se může hodit pro zobrazení menšího konečného počtu článků - např. kalendárium, ve kterém bude jen 12 článků).

Strana články umožňuje import jiné textové strany do jednotlivého článku, vybraná strana se překopíruje do článku. Během importu je nabídnuta možnost úpravy anotace či úvodu článku a přidání případného obrázku. Pokud importovaná strana obsahuje galerii, lze ve správci galerie článku importovat galerii z vybrané strany. Volbou Importovat galerii se zobrazí všechny strany s vlastností galerie, včetně prázdných - import lze ale realizovat jen u galerie, která obsahuje obrázky.

Po importu galerie zůstane původní galerie prázdná, po importu strany zůstane původní strana zachována a její využití závisí na administrátorovi, pokud byla strana galerií, je možné ji po importu galerie smazat, protože již nebude obsahovat obrázky.AKCE

Jde o další typ stránky, která umožňuje vložit do jedné stránky více akcí, které se zobrazují podle termínu začátku akce, případně u akcí se stejným začátkem podle konce trvání akce. Kromě aktuálních akcí - které budou, se v dalším seznamu zobrazují již uskutečněné - uplynulé akce, které jsou barevně odlišeny. Každá akce může obsahovat obrázek, který se zobrazuje v náhledu.

Založení akcí
Vzhledem k tomu, že stránka akcí je funkčně rozšířená základní stránka - skládá se opět z názvu (položky v menu) nadpisu, podnadpisu a obsahu, Zakládá se stejně jako běžná textová strana - použijte příkaz z menu: Přidat novou stránku.
Zobrazí se standardní  rozhraní pro vytvoření nové strany, zde po vyplnění položek: název, nadpis (podnadpis) a obsah z typu stránky zvolte: Akce, pak stránku uložte.


Stránka se na akce změní až při novém otevření. Pokud stránku otevřete znovu, tak se mezi podnadpis a obsah stránky vřadí tabulka s odkazem na akce se shodným číslem jaké má vytvořená strana - ale akce jsou zatím prázdné (Počet vložených akcí: 0).

Do správy akcí se dostanete odkazem Přidat / upravit akce - Každá akce se skládá z názvu, datumu začátku a konce trvání (OD: a DO: zadává se výběrovým seznamem - den-měsíc-rok, datumu - jeho slovním popisem nebo doplněním (pokud se položka nevyplní, vygeneruje se podle začátku a konce vybraného v seznamu) místa konání (u zájezdů možno použít pro trasu zájezdu), popisu akce a volitelného obrázku. Pod akci můžete zapsat autora - nebo osobu, která informaci o konání podala.


Správa akcí se od standardního modelu liší jen absencí řazení - to je dáno datumem.

Akci lze přímo předat do maileru k rozeslání jako je tomu u Aktualit.
ODKAZY

Jde o další typ stránky, která umožňuje vložit do jedné stránky tabulku odkazů. Každý odkaz může mít připojený malý obrázek upravený do šířky 150px a současně může být propojený se souborem ke stažení, který je při vytváření odkazu uložen na server.

Založení odkazů
Vzhledem k tomu, že stránka odkazů je tak jako aktuality  i galerie funkčně rozšířená základní stránka - skládá se opět z názvu (položky v menu) nadpisu, podnadpisu a obsahu, Zakládá se stejně jako běžná textová strana - použijte příkaz z menu: Přidat novou stránku.
Zobrazí se standardní  rozhraní pro vytvoření nové strany, zde po vyplnění položek: název, nadpis (podnadpis) a obsah z typu stránky zvolte: Odkazy Pak stránku uložte.

Stránka se na odkazy změní až při novém otevření. Pokud stránku otevřete znovu, tak se mezi podnadpis a obsah stránky vřadí tabulka s odkazem na odkazy se shodným číslem jaké má vytvořená strana - ale odkazy jsou zatím prázdné (Počet vložených odkazů: 0).

Do správy odkazů se dostanete odkazem Přidat / upravit odkazy - Každý odkaz se skládá z názvu odkazu, popisu, adresy odkazu na webovou stránku (nebo na soubor, který se automaticky souběžně odešle z PC na server) a volitelně obrázku. Jako soubor lze do pole pro výběr souboru zařadit i obrázek, se kterým bude zacházeno, jako se souborem ke stažení - např. naskenovaný dokument. Takový obrázek nebude velikostně upraven. Dále je možné zvolit Styl - vzhled zobrazení odkazu na stránce uživatele a zda se bude odkaz otevírat do této strany nebo do nového okna. Zařazení odkazu do seznamu je možné ovlivnit již při vytváření tím, že při vkládání přímo určíte pořadové číslo pozice, kam se má zařadit. K případnému přesunu odkazu a změně pořadí slouží šipky obdobně jako v dalších stránkách.


Titulky a mezititulky

Pro lepší a přehlednější uspořádání odkazů je možné vložit mezi odkazy i titulek nebo mezititulek. Odkazy jsou vždy vkládány jako jednotlivé řádky tabulky, jsou zarovnány vlevo a případně vložený obrázek se zobrazuje zleva.
Vložený titulek tuto tabulku přeruší - založí novou tabulku, ta je uvozena právě titulkem zarovnaným na střed a podbarveným tmavě, to způsobí malý odstup od předchozí skupiny odkazů.
Mezititulek je také zarovnaný na střed, ale nemá tmavý podklad a nezačne novou tabulku - pouze se vloží místo jedné pozice odkazu. Titulky, mezititulky i odkazy lze vzájemně posouvat tak, aby odpovídaly vašim představám o uspořádání.
(k přerušení tabulky dojde jen u výstupu pro uživatele, v administračním režimu se titulek od mezititulku liší jen podbarvením).

Kniha návštěv

Jde o typ rozšířené stránky, která vloží do stránky jednoduchou diskusi s obyčejnými příspěvky. Příspěvky jsou řazeny chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Na stránce se vždy zobrazuje 5 příspěvků, na další se listuje pomocí standardního číslovaného menu.
Příspěvky nemají nadpis a jsou si formálně rovnocenné a je možné použít jednoduchý editor textu se základním formátováním.

Založení knihy návštěv

Vzhledem k tomu, že kniha návštěv je tak, jako aktuality  i galerie funkčně rozšířená základní stránka - skládá se opět z

názvu (položky v menu) nadpisu, podnadpisu a obsahu, Zakládá se stejně jako běžná strana - použijte příkaz z menu: Přidat novou stránku. Ve volbě typu strany - zvolíte "Kniha návštěv" a stránku po doplnění nadpisu a obsahu uložíte.
Tím se v jejím středu začnou zobrazovat pro návštěvníky příspěvky (ale až po vložení uživateli stránek).
Na spodní části stránky najdou návštěvníci formulář pro přidání příspěvku.

Z administračního režimu lze přejít na správu příspěvků (opravu mazání přidávání) obdobně jako u Aktualit či Odkazů.


Formulář pro vložení příspěvku do knihy návštěv:
kn
výsledkem je pak vložený příspěvek - všechny jsou stejného typu - jsou si rovnocenné.

prispevek
Diskuse

Jde o další typ rozšířené stránky, která umožňuje vložit do stránky složitější diskusi s možností přidat nový příspěvek, nebo reagovat (odpovědět) na příspěvek. Příspěvky jsou řazeny chronologicky od nejnovějších k nejstarším, ale odpovědi jsou spojené s příspěvkem a tak se zobrazují také chronologicky, ale od nejstarší odpovědi, tak aby se daly číst po sobě. Přidávání je shodné s knihou návštěv, liší se jen možností reagovat na konkrétní příspěvek.

Založení Diskuse

Vzhledem k tomu, že Diskuse je funkčně rozšířená základní stránka - skládá se opět z

názvu (položky v menu) nadpisu, podnadpisu a obsahu, Zakládá se stejně jako běžná strana - použijte příkaz z menu: Přidat novou stránku.
Ve volbě typu strany - zvolíte "Diskuse"
a stránku po doplnění nadpisu a obsahu uložíte.
Tím se v jejím středu začnou zobrazovat pro návštěvníky příspěvky (ale až po vložení uživateli stránek).
Na spodní části stránky najdou návštěvníci formulář pro přidání nového příspěvku (ten má k tomu navíc nadpis - aby se dalo odlišit nové téma).
Pod každým příspěvkem je tlačítko "Reagovat na příspěvek" a tím se zobrazí formulář k napsání odpovědi. Odpověď již nemá nadpis a je tematicky spojená s příspěvkem a není vybavena tlačítkem "Reagovat...", proto jsou odpovědi na příspěvek formálně rovnocenné a řadí se od počátku (od prvního k poslednímu).

Z administračního režimu lze přejít na správu příspěvků (opravu mazání přidávání) obdobně jako u Aktualit či Odkazů.Na stránkách se pak uživatelům zobrazí příspěvky následovným způsobem (každý příspěvek je označen datem a časem vložení a pořadovým číslem v hromadné databázi - to za účelem rychlejšího vyhledání).

diskue

Formulář pro vkládání příspěvků je shodný s Knihou návštěv jen má navíc nadpis,
Formulář pro odpověď je zcela shodný s Knihou návštěv.Inzerce

Další typ rozšířené stránky, která umožňuje vkládat do stránky inzeráty samotnými uživateli stránek.

inzerce vložení Inzerce má tři kategorie: "poptávám - koupím", "nabízím - prodám", "různé". Inzeráty jsou řazeny chronologicky od nejnovějších k nejstarším a jsou po 6 měsících odstraněny. K inzerátu je možné přidat obrázek, který je po kliknutí na jeho náhled zobrazen ve větší velikosti. Inzerát je akceptován jen v prosté textové podobě a je doporučen jen o délce 600 znaků, delší je krácen. Inzerent musí odsouhlasit podmínky inzerce před vložením a vložit kontrolní kód chránící před spamem.

Po vložení inzerátu je inzerentovi na jeho e-mail zaslána zpráva s odkazy na opravu či smazání inzerátu, administrace je chráněna heslem, proto musí být při vložení inzerátu zadáno. Pokud je na stránkách ZO zadán e-mail organizace je odesláno oznámení i ZO, pokud není e-mail vložen je zpráva zaslána na mail správce webových stránek ZO.

inzerce

Administrátor má přístup k veškerým úpravám inzerátů, včetně smazání pokud inzerát odporuje odsouhlaseným podmínkám, nebo odporuje obchodním záměrům ZO.

Rezervace

Rezervace mohou mít tyto režimy (typy):
Režim se nastavuje jako další parametr stránky rezervace až po prvním uložení.
nastavení rezervací

Další typ rozšířené stránky, která umožňuje vkládat do stránky rezervace času, množství nebo počtu. Do rezervací se veřejnost přihlásí a potřebný čas, množství nebo počet míst si zarezervují.

inzerce vloženíRezervace časů pro moštárny

Nejprve si správce stránek v databázi založí parametry pro zpracování - zadá:

Dále se nastaví provozní den a vygenerují jednotlivé časy po zadání "od" - "do".

V případě polední přestávky se pro stejný den vygenerují časy nadvakrát, nebo se mohou polední časy vymazat. Pokud je třeba dají se přidat i jednotlivé časy mimo zadaný rozsah. Takto vytvořený provozní den se může naklonovat do dalších dnů (tím dojde ke zkopírování všech časů příslušného dne na další vybraný den).

Uživatel se pro rezervování času musí nejprve přihlásit v rozsahu: jméno (případně adresa), telefon, množství ovoce a volitelně email. Tento údaj je použit pro zápis do rezervace, telefon a email má sloužit k případné informaci zákazníkům o změnách v provozu moštárny.
Po přihlášení se stanou volné termíny aktivní a uživatel si může vybrat vhodné termíny a kliknutím je zarezervovat. Uživateli je nápomocný výpočet zbývajícího množství k moštování, tak si snadno nakliká potřebný počet termínů. Výpočet zohledňuje i zadanou toleranci
(pokud ze zadaného množství uživatelem po vydělení množstvím ovoce zpracovaném
moštárnou za interval zbyde malý zbytek, který je menší než tolerance, pak je navýšeno zpracovávané množství za interval, tak aby nebylo nutné do posledního moštovacího cyklu tento zbytek použít; obvyklá tolerance se pohybuje do 10 %). Výpočet je platný jen do odhlášení.

Uživatel má své termíny odlišené žlutým podbarvením. V případě chybné rezervace stačí rezervaci odvolat opětovným kliknutím na termín, který uživatel zarezervoval. To je možné i při dalším přihlášení, pokud uživatel použije stejné přihlašovací údaje, ale není již k dispozici původní výpočet.


Rezervace množství pro palírny

Při založení rezervací podle množství je nutné u provozního dne zadat jen celkové množství, které palírna dokáže zpracovat za den. Pokud je třeba, je možné zadat i minimální množství ke zpracování.

Uživatel se do rezervace opět musí přihlásit jako u rezervací časů do moštárny, následně zadá množství ke zpracování a vybere vhodný den a vloží svou rezervaci. Tím se sníží celkové množství, které je pro daný den ještě k dispozici. Chybně zarezervovaný termín lze odvolat obdobně jako u rezervací podle času.


Rezervace počtu osob nebo míst (zájezdu, brigády)

Jde o jednodušší typ rezervace, která je vhodná pro rezervaci členů na brigádu, kdy je potřeba omezit počet osob s ohledem na dostupné nářadí, nebo na zájezd podle počtu míst v autobusu. Protože jsou rezervační pozice číslovány, je možné je použít např. pro přidělení odpovídajícího čísla sedadla v autobusu.

Po založení se pouze zadá den a počet rezervací, následně jsou vygenerovány jednotlivé pozice pro zadaný den. Každý den je možné ještě doplnit o název akce, to je vhodné pokud je na jedné stránce více dnů k rezervaci - např. společná stránka k přihlášení na více zájezdů v rámci ZO nebo přihlášení na stejný den ale do dvou autobusů aj.

Uživatel se do rezervací opět musí nejprve přihlásit v rozsahu jméno, adresa, telefon, e-mail. Tento údaj je použit pro zápis do rezervace. Rezervaci provede na vybraném dnu kliknutím na potřebnou pozici. Chybnou volbu může uživatel kliknutím odvolat.


Rezervace jednodenní (pronájem sálu, ubytování aj.)

Jde o nejjednodušší typ rezervacejednodenni zobrazující tradiční kalendář. Je vhodná např. pro rezervaci pronájmu sálu, nebo půjčení zařízení, případně ubytování.

Po založení se pouze zadá počet měsíců, které se mají zobrazovat. Pokud potřebujete, aby období rezervací bylo odloženo, nastavíte jeho odložený začátek a nakonec stanovíte, kolik dnů před aktuálním termínem již necháte rezervace jen na správci (sálu, ubytovny).

Uživatel se do rezervací opět musí nejprve přihlásit v rozsahu jméno, telefon, případně e-mail. Tento údaj je použit pro zápis do rezervace. Rezervaci provede na vybraném dnu kliknutím a doplněním případné poznámky. Chybnou volbu může uživatel kliknutím odvolat.

Moštárna

Další typ rozšířené stránky, která umožňuje vkládat nebo upravovat údaje o moštárně nebo palírně, která je zároveň zobrazena na centrálním souhrnném seznamu - http://www.zahradkari.cz/ na hlavních stránkách ČZS.

Stránka moštárna může mít tyto režimy zobrazení:
Režim se nastavuje jako další parametr stránky po zvolení typu: moštárna až po prvním uložení.
nastavení rezervací

Pokud vaše moštárna, palírna zatím není v centrálním seznamu (viz výše) pak ji z administračního režimu lze přidat. Po přidání bude propojena s centrálním seznamem podle čísla vaší ZO. Při vyplnění postupujte podle návodových informací a vyplňte všechny základní údaje tak, aby návštěvníci Svazových stránek získali potřebné informace:
Typický záznam běžné svazové moštárny:
moštárna

(Tyto údaje jsou zveřejněny i na centrálních stránkách www.zahradkari.cz, při vložení či opravě se do záznamu uloží automaticky odkaz na vámi upravovanou stranu a tak případný zájemce o moštování po kliknutí na vaši moštárnu v centrálním seznamu je naveden na vaše webové stránky přímo na stranu, která je nastavena jako "moštárna").
Pokud vyberete vzhled moštárny "skryté", pak je potřeba do tabulky vložené údaje na stránce popsat znovu, dle vašeho stylu.
Další doplňující údaje o moštárně pak vyplňte do základu webové stránky - tak jako by se jednalo o typ strany - textová základní, přidejte obrázky a další informace o moštárně.

Pokud je moštárna již zveřejněna v seznamu, napište administrátorovi ČZS, aby vaši moštárnu připojil k vašim stránkám ZO, pak můžete údaje upravovat podle aktuální situace provozu v moštárně.Test - dotazník

Test může mít tyto režimy (typy):
Režim se nastavuje jako další parametr stránky podobně jako u rezervace až po prvním uložení.
nastavení rezervací

inzerce vloženíPo zvolení testu a jeho režimu je možné zadávat otázky a přednastavené odpovědi, nebo uvést jednu slovní odpověď. Ke každé otázce lze přidat jeden obrázek - to je vhodné např. pro poznávačku rostlin. Celkem může být použito až 5 různých odpovědí s volbou nebo slovní odpověď, kterou napíše účastník testu. Odpovědi s volbou mohou mít hodnotu 0-9 bodů, které se při vyhodnocení automaticky sčítají. Pro vyhodnocení jsou k dispozici i doplňkové body.

Vkládání otázek je obdobné jako u předchozích typů stran, vložené otázky lze libovolně opravovat, doplňovat a přesouvat jejich pořadí.

Vložené otázky jsou pro správce zobrazeny v obvyklém tabulkovém přehledu - vždy otázka a správná odpověď.

Pro ostrý test je vhodné vytvářet test nejprve ve výukovém režimu na skryté stránce, teprve poté test přepnout do testovacího režimu a po odzkoušení ukládání odpovědí a správné registraci jej zveřejnit.

Nastavení vstupních parametrů

Pro vstup do testu můžete vybrat, které údaje o soutěžícím potřebujete znát -
zvolíte povinné a volitelné registrační údaje, zároveň můžete nastavit úvodní větu před začátkem testu a závěrečnou (děkovací) větu po skončení testu.

Vyhodnocení testu

K vyhodnocení tesu je pro správce - hodnotitele připraven součet za volitelné odpovědi. Za slovní odpovědi musí hodnotitel doplnit body podle nabídnuté správné odpovědi, která je zadána při vytváření testu. Hodnotitel může také dle správnosti slovních odpovědí přidělit doplňkové body, to je vhodné k rozlišení účastníků se stejným počtem bodů. Pro výsledné řazení je bráno pořadí: 1. podle počtu bodů, 2. u stejného počtu bodů podle doplňkových bodů. U každého výsledku testu je možné nastavit, zda je vyhodnocen částečně nebo úplně, to se hodí pokud se na hodnocení podílí více správců stránek. Výsledková listina je generována jako textový soubor k dalšímu použití.

Vyhodnocení dotazníku

Vzhledem k tomu, že u dotazníku není smyslem bodové hodnocení odpovědí jako u testu, vytváří se z číslovaných odpovědí soubor CSV, který lze otevřít v Excelu jako tabulku. Všechny odpovědi od jednoho tázaného jsou na jednom řádku a odpovědi jsou ve sloupcích. Soubor CSV je možné vytvářet jen pro 250 otázek (sloupců), pro delší dotazník se odpovědi nad 250 nezapíší. Do souboru CSV se zapisuje 0, pokud tázaný nevybral žádnou možnost, nebo číslo 1-5 podle vybrané možnosti, případně je pole prázdné, pokud test nebyl dokončen. Z uvedené výsledovky se dá vytvořit určitá představa na zvolené téma. Slovní odpovědi je nutné vyhodnotit individuálně.


Titulek v menu


Jde o zcela zvláštní typ strany - bez obsahu! Slouží výhradně pro vytvoření samostatného titulku v menu.

Založení stránky Titulek v menu
Vzhledem k tomu, že Titulek je zvláštní stránkou bez obsahu nevkládejte žádná data do nadpisu podnadpisu a obsahu, případně vložená data budou ztracena.
Založte stránku běžným způsobem (přidat novou stranu) - zobrazí se vám standardní rozhraní pro vytvoření nové strany, vyberte typ strany Titulek a vyplňte jen název - v menu, pak stránku uložte.
Vznikne vám tak prázdná stránka a nová položka v menu, která ale nikam neodkazuje, slouží jako grafický prvek - titulek uvozující např. další skupinu položek v menu. Tato strana - menu titulek se dá přesouvat v pořadí menu (má své pořadové číslo) jako běžná strana, můžete pro ni vybrat libovolný vzhled menu - jako jiné strany (je možné vybrat z 5 vzhledů menu, včetně skryté strany - ale tato varianta nemá asi příliš opodstatnění) a dá se případně změnit na textovou, či jinou - pokud vyvstane časem potřeba přeci jen nějaké údaje k titulku přidat.

MailerJde o doplněk k hromadnému rozesílání zpráv, zejména aktualit vybraným adresátům e-mailem.

Pro správnou funkci je nutné nejprve v Základním nastavení:mailer_nastaveni

 1. Vložit vlastní e-mail na ZO ČZS (ten je uváděn jako e-mail odesílatele a na něj vám je pak doručena kontrolní zpráva o přečtení a také e-mail se seznamem obeslaných adres). Bez tohoto (zpátečního) e-mailu většinou spam filtry e-mail nepropustí a odstraní nebo uloží do spamboxu!
 2. Definovat si názvy skupin adresátů - opět v Základním nastavení - (v současné době je umožněno definovat max. 5 libovolných skupin).
 3. Vložit do zvolených skupin jména a adresy, kterým mají být zprávy odesílány (ve správě adresáře e-mailových adres). Jména a adresy je možné do maileru  importovat ze souboru typu csv.

Správa adresáře - e-mailových adres
Na správu adres se dostanete ze Základního nastavení, nebo ze servisní stránky, zde si pro každou skupinu vložíte jednotlivé jména adresátů včetně jejich krátkého názvu - identifikace (tento údaj se do e-mailové zprávy nezahrnuje - slouží pro vaši orientaci) a e-mailové adresy (pouze jednu pro každého adresáta). Jména adresátů doporučujeme zadávat v pořadí příjmení a jméno, tak aby při abecedním řazení byly lépe dohledatelné a to i u kontrolního e-mailu, který dorazí po odeslání na vaši e-mailovou adresu.

adresy pro mailer

Import adres
Jména a e-mailové adresy je možné do maileru importovat. Pro import je možné použít jen soubor CSV v znakové sadě Windows 1250 s dvěma datovými sloupci oddělenými středníkem. Soubor CSV lze vyexportovat z mnoha tabulkových programů - např. z programu Excel. Pokud soubor CSV nemá dva sloupce nelze importovat, také řádek souboru, který neobsahuje správnou e-mailovou adresu, není použit - je přeskočen. Soubor může mít hlavičku s názvy sloupců. Při volbě import musíte vybrat konkrétní skupinu, kam se mají adresy vložit. Následně je zobrazena tabulka s adresami, ve které vidíte, jak dopadne import adres s informací převodníku, které adresy nepovažuje za správné (nesprávný e-mail). Pokud je vše v pořádku můžete adresy uložit, jinak je na vašem zvážení zda import zrušíte a chybné adresy opravíte před převodem, nebo je opravíte po převodu ve správci adres.
Doporučená struktura souboru:
jméno1;e-mail1
jmeno2;e-mail2

Export adres
Obsah jednotlivých skupin adres lze vyexportovat do datového souboru CSV. Soubor je ve znakové sadě Windows 1250, má dva datové sloupce oddělené středníkem. Soubor má název shodný s názvem exportované skupiny. Tento soubor lze použít (po opravě) k opětnému importu. Pokud se při výběru exportu zvolí skupiny "všechny" je v souboru ještě třetí sloupec s názvem skupiny, ale tento soubor má název "Vsechny.csv" a nelze použít ke zpětnému importu, protože obsahuje i třetí sloupec.

Odeslání zprávy emailem je možné u Aktualit i Akcí. Kromě toho lze odeslat hromadně i libovolnou nově vytvořenou zprávu. Na její odeslání se dostanete ze nabídky na servisní stránce.

Před rozesláním e-mailové zprávy je vhodné zvolit:

mailer_odeslání

Pokud je do textu aktuality připojen obrázek je odeslán jako součást e-mailu se zobrazením na povolení uživatelem.

Otestování, rozeslání a kontrola po odeslání

Po vytvoření se zpráva nejprve uloží do databáze mailových zpráv. Nová zpráva se zařadí jako první shora. Uloženou zprávu můžete ještě před rozesláním editovat a formálně překontrolovat. Jednu zprávu lze tak s případnými změnami rozeslat opakovaně i různým skupinám adresátů.

Na pokyn "otestovat" mailer odešle zprávu na adresu odesílatele (většinou vaši adresu) k testu správnosti vložených obrázků a odkazů. Zpráva se vám v e-mailovém správci zobrazí stejně, jako vybraným adresátům.

Na pokyn "rozeslat" začne mailer postupně odesílat jednotlivé maily a o zpracování vypisuje informaci, na závěr odešle kontrolní e-mail a vypíše pod zobrazenou zprávu seznam obeslaných adres. Jednotlivé maily jsou očíslovány, aby se zjednodušila kontrola vrácených odpovědí o přečtení. Seznam obeslaných adres včetně času odeslání je uložen i do databáze k příslušné zprávě. Tento seznam obeslaných adres se zobrazuje pod zprávou při její editaci. Při opakovaném odeslání zprávy se záznamy o rozeslání připojují na konec seznamu.

Kontrolní e-mail

Mailer odesílanou zprávu zašle pro kontrolu i na vaší e-mailovou adresu, ke zprávě na konec připojí číslovaný seznam obeslaných adresátů a nastavené parametry u odeslané zprávy, to pro případnou archivaci rozeslaných zpráv.
Každá zpráva jde zasílaná adresátům odděleně a proto je za předmět zprávy připojeno v závorce číslo adresáta shodné s číslováním v kontrolním e-mailu. Pokud dojde k přečtení zprávy a bylo zvoleno vynucení odpovědi, přijde vám zpět potvrzení včetně tohoto čísla. Tak můžete podle čísel snáze zkontrolovat, kdo zprávu již četl.

Standardní nastavení je - rozeslání s hlavičkou a patičkou bez vynucené odpovědi s normální důležitostí.


Servisní stránka


Každý správce by měl mít určitý přehled o dění na jeho serveru. Vzhledem k tomu, že se u administrace ZO jedná jen o přidělení omezeného prostoru k vlastní realizaci, je správa omezena jen na určité oblasti, které vám přinesou informace o dění na přiděleném webovém prostoru nebo vám dovolí nastavit některé skryté vlastnosti stránek.

Servis

Najdete v horním menu, ale na servisní stránku se dostanete proklikem přes datum posledního přihlášení.

Informační část servisní stránky

Administrace - přístup administrátora
Ukáže logování do administrace - datum, IP adresu a úspěšnost nebo použité špatné heslo při pokusu o přihlášení do administrace vašich webových stránek. Při správném přihlášení je v tabulce uvedeno zeleně, že přihlášení proběhlo úspěšně, pokud došlo k chybě a bylo použito špatné heslo je uvedeno použité špatné heslo červeně.

Návštěvnost stránek

Zobrazí stručnou tabulku s denními přístupy na stránky (jen ty dny, kdy došlo k návštěvě). Návštěvy jsou zaznamenávány prostřednictvím počítadla v patičce stránky. Zaznamenána je každá návštěva na kteroukoliv stránku (nemusí to být výchozí úvodní stránka ZO - jde o případy pokud je na danou stránku veden odkaz z jiných stránek či odkaz z vyhledávače - každá stránka v rámci webstránek ZO má své jedinečné identifikační číslo a to jí zůstává po celou dobu existence a ani po smazání není přiděleno jiné stránce). Návštěvy jsou identifikovány podle IP adresy a opakovaná návštěva z téže IP adresy je považována za novou až po uplynutí 2 hodin.

Servisní část stránky


Banner (informační, reklamní)

Jde o informační prostor, který může sloužit pro reklamu na stránkách nebo pro upozornění na vlastní událost v Aktualitách nebo Akcích. Pro banner je vyhrazen prostor na každé stránce mezi hlavičkou a nadpisem strany a zobrazuje se na každé stránce, kromě vlastních stran Akcí a Aktualit. Jeho šířka využívá prostor pravého sloupce, na výšku je pak podřízen vloženému obrázku nebo délce textu.

Banner může být:

V prvním kroku vyberte typ banneru, u prvního typu vložte libovolný nadpis, text a připojte obrázek, doplňte odkaz a případně omezte datum počátku a konce zobrazení. U celoobrazového jen vyberte obrázek (na šířku s poměrem stran cca 4-5:1) doplňte odkaz a časové omezení zobrazení, nadpis je jen pro vaši orientaci. U banneru Akcí a Aktualit vyberte příslušnou Akci či Aktualitu a převzatý obsah upravte jako u prvního typu banneru.

Bannerů může být v administraci vloženo více (počet není omezen), ale jejich současné zobrazení na jedné stránce není žádoucí, proto je jejich souběžné zobrazení omezeno tak, aby se zobrazil vždy jen první v pořadí, kromě vyloučených stránek Aktualit a Akcí.
Více vložených bannerů využijete např. pokud první banner k určitému termínu končí a následně se má zobrazovat další  banner, který tak může být připraven již předem a může se i svým termínem zobrazení překrývat.

Mailové adresy - správa adresáře e-mailových adres
V rámci správy ZO můžete využít pro hromadnou korespondenci - oznamování členům a funkcionářům mailer. Ve správě e-mailových adres můžete přidávat, opravovat a mazat jednotlivé e-mailové adresy či je přesouvat do jiných skupin. Více je uvedeno u maileru.
(Definování názvů skupin adresáře je dostupné v Základním nastavení a je vhodné provést již při zakládání stránek, nebo kdykoli později před vkládáním jednotlivých adres.)

Nový mail - vytvořit a rozeslat e-mail
Umožňuje vytvořit a následné hromadně (jednorázově) rozeslat e-mailovou zprávu na adresy zařazené v rámci definovaných skupin na stránce ZO. Odeslaná zpráva není součástí stránek je uložena jen pro administrátora a hodí se jen k příležitostnému informování. Je obdobou k rozesílání aktualit a využívá mailer stejným způsobem.

Mailové zprávy
Správa již připravených nebo dokonce odeslaných mailových zpráv.
Shromažďuje zprávy předané z aktualit i samostatně vytvořené maily. Umožňuje editaci a případně i opakované rozesílání zpráv.
Tato správa mailových zpráv je přímo napojena na mailer.

Hlavičky
Umožňuje použít jiný motiv hlavičky do vašich stránek. Po výběru nové hlavičky bývá nutné v prohlížeči použít tlačítko obnovit, aby se nová hlavička načetla ze serveru, jinak je v prohlížeči zobrazována původní hlavička uložená v paměti PC.Přidělení práv pro administraci dalším správcům

 U každé strany je možné nastavit dalšího správce, který má právo tuto stranu upravovat. Má také právo tuto stranu smazat, ale může založit i novou stranu, která bude mít v oprávnění jeho jako dalšího správce.

Pro přidělení práv jednotlivým správcům, je nutno nejprve v základním nastavení doplnit jména a hlavně dostatečně bezpečná hesla jednotlivým správcům. Celkem je možné nastavit až 4 další správce kromě hlavního, který se o stránky stará centrálně. Pak můžete u potřebných stran přidělit dalšího požadovaného správce.

Při správě stránek pak další správce vidí v menu zeleně označené stránky, které může spravovat a červeně ty které nemá právo upravovat.

Na obrázku vlevo je část menu kde zeleně vyznačené stránky může upravovat další správce v tomto případě pojmenovaný jako Druhy admin. Jeho jméno se pak zaznamená i do záznamů přístupů k administraci včetně času a IP adresy přihlášení. Hlavní správce má tak přehled o činnosti dalších správců.

Pokud si další správce nechá zobrazit stránku, která mu správou nepodléhá - uvidí její obsah, může získat odkaz na tuto stranu, ale nemá povolen měnit obsah. Hlavní správce naopak vidí u každé stránky dole v souhrnných informacích kdo je určen jako další správce.


Podobně je upraveno i rozhraní správy menu i správy galerií, kdy jsou zpřístupněny jen ty stránky, které mají povolen přístup k úpravám dalším správcem.


Pokud potřebujete, aby jednu stránku mohlo upravovat více správců, zvažte, zda jim nelze všem sdělit stejné heslo určené pro dalšího správce.

Další správce tak má oprávnění měnit obsah jen svých přidělených stránek, nesmí zasahovat do základního nastavení, ale může využívat servisní stránku a služby maileru k rozesílání zpráv.

Interní stránky

Stránky v redakčním systému jsou standardně nastaveny jako veřejné. Zvláštní stav má stránka, která je skrytá, ta je sice veřejná, ale nezobrazí se v menu a tak je pro čtenáře bez jinak zveřejněného odkazu nedostupná. Nastavení skryté strany je popsáno u nastavení vzhledu menu, jedná se v podstatě o vzhled menu = „neviditelný“.
Skrytá stránka proto neposkytuje dostatečnou ochranu
pro citlivé informace, k tomu redakční systém umožňuje stránky nastavit jako interní.

Interní stránky pro zobrazení vyžadují heslo, které zvolí a zadá správce v základním nastavení redakčního systému. Oblast interních stránek je dvouúrovňová, s tím že první úroveň je nižší a je podřízena druhé úrovni.
To znamená, že pro uživatele druhé úrovně jsou dostupné i interní stránky úrovně první, což umožňuje např. členům přidělit první úroveň interních stránek a výboru organizace druhou - vyšší úroveň interních stránek.

Pokud tedy potřebujete chránit obsah některých stránek, zadejte nejprve v základním nastavení heslo do první, případně i druhé interní oblasti – tím interní obsah aktivujete - teprve potom můžete jednotlivým stránkám přidělovat stupeň ochrany interní_1 nebo interní_2. Nastavit interní obsah můžete při zakládání strany nebo při její editaci pomocí výběrového menu vpravo dole. Obsah interních stránek je dostupný všem správcům – upravovat je ale může jen ten, který má k úpravě strany poskytnuto oprávnění od hlavního administrátora, nebo u těch, které si sám založí.

Uživatelé se do prohlížení interních stránek přihlásí pomocí odkazu v patičce stránky úplně vpravo dole, (ten je ale dostupný jen pokud je systém interních stránek hlavním správcem aktivován zadáním hesel v základním nastavení).
Nejprve jsou požádáni o heslo, po úspěšném vstupu do interních stránek se v menu zobrazí veřejné stránky společně s interními v rozsahu odpovídajícím stupni interního hesla.
Interní stránky jsou barevně odlišeny v menu – jsou podbarveny světle žlutě pro první interní úroveň středně žlutě pro druhou úroveň.

V místě odkazu pro přihlášení se uživateli nabídne tlačítko k odhlášení z interních stránek. Nad menu je uvedeno, že prohlíží i interní obsah a číslo povolené úrovně.

Při pokusu o vstup na Interní stránky bez zadaného hesla – např. pomocí přímého odkazu je návštěvník o heslo nejprve požádán. Interní stránky se nikde nezobrazují a nikde se nezobrazuje ani odkaz na ně pokud není zadáno heslo, proto jsou bezpečné pro zveřejňování interních informací pro vyvolený okruh uživatelů.

Nezapomeňte občas heslo změnit a oprávněným osobám ho sdělit, tak lépe ochráníte interní obsah před neoprávněnými uživateli.


Správci stránek mají barevné odlišení interních stránek jak v menu, tak ve správě menu. Správci mají přístup k obsahu všech interních stránek, mohou na ně vytvořit odkazy (které požaduji pro vstup heslo), ale mohou upravovat jen ty interní stránky, ke kterým mají oprávnění poskytnuté hlavním správcem nebo ty které si sami založili.


Pro lepší pochopení hierarchie přístupu k obsahu je následující přehled:

Technické parametry

Rozsah editovatelných položek databáze.
Zobrazovaná data jsou uložena v databázi do jednotlivých položek společných pro všechny ZO, proto je nutné především z pohledu rozsahu respektovat jejich vlastnosti, některé si RS přiděluje sám, jiné (editovatelné) doplňují či ovlivňují uživatelé sami.
 

Editovatelná položka
typ
rozsah (počet znaků)
Základní nastavení
Název ZO
varchar (znaky)
42
Sídlo ZO
varchar (znaky) 64
telefon ZO
varchar (znaky) 24
IČO
varchar (znaky) 12
heslo
varchar (znaky) 24
e-mail (neveřejný - na správce webu ZO)
varchar (znaky) 32
názvy skupin pro mailer (5 skupin)
varchar (znaky) 16
Stránka
Název (menu) stránky
varchar (znaky) 32
Nadpis stránky
varchar (znaky) 128
Podnadpis (volitelný)
text 65535 (doporučeno max. 10 řádek)
Obsah stránky
text
65535
(pořadí v menu)
tinyint (celé číslo)
4 (tj. max. 9999 stran)
Galerie - vložená součást do textové strany
Popisek k obrázku
varchar (znaky) 255
pořadí obrázku
tinyint (celé číslo) 3 (tj. max. 250 obrázků v galerii)
Mapy - vložená součást do textové strany
Souřadnice GPS
varchar (znaky)
10 (2x pro N a E)
text odkazu na mapě - najetím myší na bod
varchar (znaky)
25
nadpis na mapěpo kliknutí na bod
varchar (znaky) 25
podpis na mapě po kliknutí na bod varchar (znaky) 64
Aktuality - vložená součást do textové strany
Nadpis aktuality
varchar (znaky) 120
text aktuality
text 65535 (ale s ohledem na zaměření raději kratší text)
obrázek (volitelně)
boolean
ano/ne
autor
varchar (znaky) 32
Odkazy - vložená součást do textové strany
Nadpis odkazu
varchar (znaky) 120
popis odkazu
varchar (znaky) 255
odkaz (na stranu - soubor)
varchar (znaky) 255
obrázek (volitelně) boolean ano/ne
otevřenost odkazu (volitelně)
boolean ano/ne
Diskuse / kniha návštěv - vložená součást do textové strany
Nadpis - jen u příspěvku v diskusi
varchar (znaky) 255
text příspěvku
text 65535
autor příspěvku
varchar (znaky)
64
Mailer - doplněk pro hromadné rozesílání
Adresát
varchar (znaky)
36
e-mail adresáta
varchar (znaky) 42
skupina
varchar (znaky) 1 (číslo 1-5)

  Vývoj RS - aneb co je nového

Tento seznam slouží především správcům, kteří používají RS delší dobu a potřebují se rychleji zorientovat v nových vlastnostech.


1. 2. 2020 Doplněn informačně reklamní banner

1. 12. 2019 Doplněna jednodenní rezervace např. pro pronájem sálu

15.10.2019 Přidán export dotazníku do souboru .csv k dalšímu zpracování výsledků např. v excelu

10. 8. 2019 Doplněn import strany na článek a import galerie do galerie článku.

1. 6. 2019 Doplněn mailer o testovací mail odesílateli a možnost navázání přerušeného rozesílání

1. 11. 2018 Přidána vlastnost stránek Moštárna - propojuje údaje o moštárně mezi stránkami ZO a centrálním seznamem.

1. 6. 2017 Přidán druhý editor textu - CKEditor obsahuje nové funkce

1. 3. 2017 Přidána stránka "Test - dotazník" umožňuje vytvářet testy pro Mladé zahrádkáře nebo obsáhlé dotazníky.

6. 9. 2016 Stránka rezervací byla rozšířena o množství pro palírny a počet pro zájezdy.

10. 8. 2016 Přidána stránka s vlastností Rezervace (pro rezervování termínů v moštárně ap.)

1. 11. 2015 Vložen nový typ stránky Články s vlastními galeriemi pro opakující se informace např. každoroční výstavy

1. 11. 2014 Do maileru byla přidána možnost importu a exportu adres z souboru csv.

18. 10 2014 Při odesílání souboru lze zvolit i obrázek jako soubor - např. naskenovaný dokument.

10. 10. 2014 Do stránky typu Odkazy lze vložit i obrázek jako soubor - např. naskenovaný dokument.

10. 6. 2014 Rozšíření RS o typ strany Inzerce - umožňuje inzerovat i návštěvníkům stránek.

3. 4. 2014 Správa galerií byla doplněna o přesun obrázků mezi galeriemi a otočení pořadí vložených obrázků.

30.3.2014 Aktuality byly doplněny o termín ukončení (expirace) po vybraném datu se nezobrazují.

25. 3. 2014 Redakční systém byl rozšířen o nastavení interních stránek chráněných heslem

17. 3. 2014 Rozšíření RS o více správců - každá strana může mít i druhého správce obsahu.

1.3.2014 Přidán nový typ rozšířené strany Akce, zobrazuje Akce dle datumu a neaktuální přesouvá do seznamu minulých.

17. 12. 2013 Informace k vložení videa do textu stránek a upozornění na omezení funkcí v Internet Exploreru

28.11.2013 Přidána další rozšířená strana Anketa, jednoduchého typu.

15.3.2013 Do servisní stránky byla přidána možnost výběru hlavičky (zatím je připraveno 9 motivů).

10.3. 2013. Bylo zrušeno omezení pro některé typy stran v použití jako první v menu. Nyní se volají všechny strany z index.php. Tím došlo i k změně vzájemných odkazů uvnitř stránek.

26. 2. 2013 Byl upraven Mailer, zprávy před odesláním ukládá do databáze a posílá je cyklicky po jedné, nedochází k překročení časového limitu.

25. 2. 2013 Do hlavičky stránek byly přidány texty a klíčová slova pro Vyhledávače.

22. 2. 2013 Do Knihy návštěv a Diskuse byl pro návštěvníky přidán jednoduchý editor textu.

15. 2. 2013 Přidána vlastnost strany - Náš tým - pro prezentaci členské základny a volených zástupců

28. 1. 2013 Přidána vlastnost strany - Diskuse

22. 1. 2013 Opravena nevhodná vlastnost editoru při tvorbě nové tabulky nebo její opravě

20. 1. 2013 Přidána vlastnost strany - Kniha návštěv

20. 11. 2012 Přidána vlastnost strany - Odkazy (umožňuje vytvořit seznam odkazů i na soubory včetně obrázků a titulků)

18. 11. 2012 Mailer byl doplněn o kontrolu odesílané zprávy a kontrolní mail odeslaný správci se seznamem obeslaných adresátů.

1. 10. 1012 Přidána druhá úroveň menu (submenu) a změna vzhledu na zelenou.

15. 9. 2012 Upravena správa menu s možností změny vzhledu položek menu.

10. 5. 2012 Přidána možnost vložení vlastních odkazů do vodorovného menu v hlavičce.

3. 5. 2012 Přidána vlastnost strany - Menu - titulek (umožňuje vytvořit titulek v menu bez odkazu na konkrétní stranu)

23. 4. 2012 Rozšířena Servisní stránka o přehlednější tabulku návštěv a správu e-mailových adres k maileru.

11. 4. 2012 Doplněna Servisní stránka o samostatný mailer k odesílání zpráv nezobrazovaných na stránkách.

28. 3. 2012 Doplněn Mailer pro hromadné rozesílání aktualit a příadně dalších zpráv o dění v ZO.

6. 3. 2012 Drobná úprava galerie, větší obrázek vložen do stránky jako vnořený rám,
(aby nedocházelo k posunům stránky při listování po obrázcích).

3. 3. 2012 Vloženo počítadlo do patičky stránek.

28. 2.2012 Přidána servisní stránka k zobrazení minulých přístupů k administraci
                    - odkaz kliknutím na datum posledního přihlášení.

26. 2. 2012 Nový způsob pro zabezpečení v administraci (po skončení je doporučeno Odhlásit se)
    - kontrolováno a uvedeno poslední (úspěšné či neúspěšné) přihlášení do administrace

20. 2. 2012 Použita novější verze editoru s rozšířením o txt vkládaný z Wordu a zarovnání na celou šíři strany

14. 2. 2012 Nový typ stránky - Aktualita - umožňuje vložit více aktualit do jedné stránky  -->

10. 2. 2012 Rozšíření stránky o podnadpis (krátký úvodní text) -->

8. 2 2012 Rozšíření o skrytou stránku - nezobrazí se v menu, dá se na ní odkazovat z jiné strany vložením odkazu -->

1. 2. 2012 Nová vlastnost stránky Mapa - umožňuje vkládat mapové podklady z www.mapy.cz -->

16. 1. 2012 Nová vlastnost stránky - Galerie - umožňuje vložit více obrázků do jedné stránky. -->


S pozdravem

 

Miloš Kožešník

Správce webu ČZS a časopisu Zahrádkář.

mikola@atlas.cz

V případě potřeby jsem vám k dispozici i na telefonech 222 781 773 lin. 30, 722 744 809,
nebo v pracovní době na skype: milos.kozesnik (Praha 3).