O Nás

Aktuální informace pro členy o dění v osadě najdete v aktualitách.
(brigády, hromadné nákupy, závady a opravy společného zařízení aj.) 

Základní organizace Nad Zámečkem, Praha 10 je tvořena jen členy zahrádkové osady. Osada vznikla rozdělením původní osady, která svou činnost oficiálně zahájila 1. 3. 1983. Současná osada Nad zámečkem se skládá z 62 zahrádek, společných cest a pozemků, na kterých stojí sociální zařízení a stavební buňky organizace. Osada má rozvedenou pitnou vodu podél středové cesty vždy k hranici zahrádek s vývodem do nádrží a elektřinu do zásuvek umístěných na sloupech též u středové cesty vedoucí osadou.

Osada se rozkládá na části pozemku s parcelním číslem 2848 k.ú. Záběhlice, který leží převážnou částí na Praze 10 a malou částí na Praze 4. Na hranici pozemků mezi Prahou 10 a 4, kde se osada nachází je umístěno elektrické vedení vysokého napětí 110 KV, které omezuje činnost v osadě. Omezuje výšku porostů, možnost výstavby zahradních staveb a používání tlakové vody pro zálivku.

Pozemky v osadě původně patřily státu a spravoval je pozemkový fond, nyní jsou všechny pozemky převedeny do vlastnictví členů. K převodu došlo postupně - koncem léta roku 2010, poslední převod byl uskutečněn v roce 2018.

Pěstitelsky se jedná o mírný severní svah, kterým stéká studený vzduch z přilehlých pozemků, což ovlivňuje i pěstování rostlin, zvláště teplomilných. Teplota oproti sousedícímu sídlišti Spořilov je zvláště ve večerních a nočních hodinách výrazně nižší. To zhoršuje jarní opylovací poměry, zesiluje riziko jarních mrazů a během vegetace zvyšuje večerní ovlhčení až orosení rostlin, což vede k rychlejšímu šíření houbových chorob.

Členové se o své společné pozemky starají většinou svépomocně. Výbor ZO pro členy zajišťuje dle dohody hromadné nákupy hnojiv a přípravků. Organizace vlastní společné vybavení, které slouží především pro údržbu společných prostor, ale členové si ho mohou za úplatu půjčovat i pro údržbu svých zahrádek. 

Správce webu M. Kožešník

Celkem:
Dnes:
On line:
24222
14
9
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nad Zámečkem Praha 10
Hlavní 2741/124, 141 00 Praha 4, č.zo: 810002, IČO: 67798985, tel. 722 744 809, mail: mikola@atlas.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.