Vítáme vás na oficiálních stránkách

Základní organizace zahrádkářů Litoměřice č.1 má svoje osady rozmístěné po celém území města Litoměřice. Mají různorodý charakter, který je určen tím, že město leží na soutoku řek Labe a Ohře a kolem dokola je krajina charakterizována obrysy Českého středohoří.

I když se říká, že jsme Zahradou Čech, tak není možné říci, že krajina je jako kolem Kolína – roviny, ale je zde dosti kopců, které jsou dotvářeny obrysy Českého středohoří, které činí daný prostor zajímavým pro normálního pozorovatele. Litoměřice patří k nejstarším českým městům, které obepíná pás vinic.

Prostředí bylo a je i v současnosti určující k tomu, že tady byl velice dobrý vztah k zemědělství. To se také projevovalo v tom, že ve městě byl a je i nadále dobrý vztah k zahrádkaření. Bylo zde původně zhruba 1.200 členů ČZS. V současném období stav poklesl cca na 600 členů, které eviduje Základní organizace ČZS Litoměřice č.1. ve 20 osadách. Došlo k tomu z důvodu prodeje zahrádek jednotlivcům.

Zahrádkáři se podíleli na zvelebování města tím, že upravovali prostory, které jim pro jejich činnost byly přidělovány. Jsou zde i zajímavé názvy některých míst jako například Na Bídnici, pod Richardem, pod Mostnou horou a další.

Pro členy byla a je významná jejich pracovitost, se kterou přistupují ke zvelebování svých zahrádek. Jako zářný příklad lze uvést vybudování tzv. Spolkového domu. Dnes se tomu ani nechce věřit, že se něco takového vůbec vybudovalo. V roce 1978 koupili zahrádkáři za 3.800,00 tehdejších korun téměř zničený objekt. V únoru roku 1978 v tzv. tehdejší akci „Z“ začali uvedený objekt opravovat a při odpracování 8.840 brigádnických hodin byl v dubnu roku 1979 otevřen Spolkový dům zahrádkářů ve městě Litoměřice v hodnotě 360.000,00 Kčs tehdejší měny.

ZO vznikla 1. 4. 1957 a má 7 členný výbor a 3 členy KK. Email: ltm1predseda@seznam.cz

Celkem:
Dnes:
On line:
6631
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Litoměřice č. 1
Velká Dominikánská 190/38, 412 01 Litoměřice, č.zo: 406017, IČO: 62769073, tel. 416539015, mail: ltm1predseda@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.