Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních stránkách ZO ČZS -Křížná Valašské Meziříčí

ZO ČZS - Křížná Valašské Meziříčí je oprávněna využívat k individuálnímu zahrádkaření pozemky parcelních čísel : 258/3 o celkové výměře 1,248 ha ve vlastnictví města Val. Meziříčí, dále pak pozemky parcelních čísel 258/34, 266/3 o celkové výměře 0,9239 ha ve vlastnictví ZO ČZS-Křížná Valašské Meziříčí. Na těchto pozemcích byla vybudována zahrádková osada na základě územního rozhodnutí č.j.Výst- 1687/Ver 1959 ze dne 15.května 1959.
V současné době naše organizace sdružuje 74 členů 

Celkem:
Dnes:
On line:
4441
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křižná, Valašské Meziříčí,  č.zo: 710051
, IČO: 75062305, mail: zoczs-krizna.vm@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.