HISTORIE

Zahrádkáři na Křemežsku vytvořili svoji organizaci již v roce 1955. To je o dva roky dříve, než byl oficiálně založen Český zahrádkářský svaz. Do sdružení se tenkrát přihlásilo na třicet členů, kteří byli i z okolních vesnic: Loučej, Bohouškovice, Chlum, Mříč a Stupná. Byli to tzv. přídomní zahrádkáři. Vedoucí osobností byl učitel místní školy pan Řezanka.

Někdy v letech 1981-82 jsme od obce dostali do trvalého užívání určitou plochu pozemků. Mohla tak vzniknout osada s pětatřiceti parcelami. Postupně se vybudovaly komunikace, zavedla se elektřina a vyhloubila studna na užitkovou vodu. Později byla přivedena voda pitná.

Po roce 1989 si všichni z osady vykoupili pozemky do soukromého vlastnictví a později nechali vybudovat individuální přípojky elektriky. Zároveň s tím upadl i zájem o členství ve svazu. V dnešní době je z bývalé osady členů asi 8 a vedeme je jako přídomní. Celkem má naše ZO v současnosti 45 členů.

Celkem:
Dnes:
On line:
34581
30
4
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křemže,  č.zo: 202003
Křemže - Chlum 159, PSČ 382 03, IČO: 68537841
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.