Vítejte na stránkách ZO ČZS Kostelec u Kyjova!

Naše základní organizace sdružuje zejména příznivce zahrádek se zájmem o pěstování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin a zejména vinné révy. V současné době máme 23 aktivních členů.


Činnost organizace řídí volený výbor, který se schází podle potřeby několikrát do roka. Výroční schůze se koná pravidelně 1x v roce, zpravidla v lednu nebo únoru. Nové členy schvaluje Výbor schůze.


Výbor schůze

Předseda - Petr Navrátil, mobil: 724 103 466, e-mail: petr.navratil@dotacekyjovsko.cz
Tajemník: Jiří Šalša
Členové výboru: Zbyněk Lindner, Pavel Kudr, Marian Zogata

Kontrolní výbor

Předseda - Marek Lunga
Členové výboru: František Zapletal, Štěpán Luža