Co se děje

předchozí následující
Stručný výtah obsahu Osadního řádu k některým otázkám převodu zahradních dílců

1/ Pozemek je pronajatý od Statutárního města Brna, městská část Brno – střed.

2/ Uživatelem zahradního dílce může být pouze člen Českého zahrádkářského svazu.

3/ Převod provádí tajemník ZO ČZS dle  sestaveného pořadníku.

4/ Výbor ZO přiděluje členům zahradní dílce na zkušební dobu jednoho roku.

5/ Samovolné přibírání spoluuživatelů zahradního dílce, event. jeho přenechání třetí osobě není dovoleno.

6/ Převod zahradního dílce je prováděn v souladu s ustanovením článku 22 Osadního řádu.

7/ Výbor dává na vědomí provedená opatření sdělením na schůzích nebo v informačních skřínkách a členové ZO jsou povinni tyto vývěsky průběžně sledovat.

8/Nájem včetně členského příspěvku/popř. i účelový příspěvek/ uhradí uživatel zahradního dílce vždy do 31. 3. každého roku.

9/ Číslo účtu 2800589318/2010, variabilní symbol - číslo zahradního dílce- nezapomínat.


9. 11. 2015 - zpět na zprávy