Co se děje

předchozí následující
Usnesení z MČS

                                               Usnesení

 

                                         mimořádné členské schůze dne 10.11.2015

 

 

MČS schvaluje:

 

1/ Zprávu o činnosti výboru.

 

2/ Zprávu o hospodaření.

 

3/ Navýšení nájemného na rok 2016 o 1,8 Kč/m2.

 

4/ Volbu předsedy ZO – zvolen byl př. Alexandr Kalina, a to 99 hlasy ze 142 přítomných.

 

5/ MČS vyjádřila důvěru dosavadnímu výboru, který pokračuje v práci.

 

6/ MČS schválila kooptaci př. Šebestové do výboru ve funkci pokladní.

 

7/ MČS schválila složení kontrolní komise v sestavě: př. Svoboda předseda, př. Svobodová

    a př. Malaníková členové.

 

8/ MČS potvrdila jako našeho zástupce v Územním sdružení př. Krejčovou.

 

 

 

 

Toto usnesení je závazné pro všechny členy ZO


19. 11. 2015 - zpět na zprávy