Vývěsní deska

                  
Vítáme Vás na webových stránkách Základní organizace Pardubice-Jesničánky.

Pro komunikaci s členy výboru (připomínky, dotazy a podněty) prosím používejte
mailovou schránku       zojesnicanky@seznam.cz 
nebo 
volbu  Připomínky, podněty v hlavním menu vlevo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------23.12.2019--

Vážení zahrádkáři,
výbor naší ZO Vám všem přeje
klidné a spokojené Vánoční svátky 
a hodně zdraví a spokojenosti do roku 2020.

                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------11.11.2019--
Informace o stavu odečtů spotřeby el. energie ke dni 11.11.2019:
  • Odevzdáno 135 úplných odečtů 
  • Neodevzdány odečti z 5ti zahrádek: 3,49,77,98,191
  • U zbývajících byly shledány nedostatky (neuvedeno číslo elektroměru apod.)

Ti, co neodevzdali, budou kontaktováni (telefo, dopis) a požádání o okamžité sjednání nápravy. Současně s tím jim při ročním vyúčtování bude zaúčtován manipulační poplatek 100 Kč.

Žádáme ty, kteří uvedli neúplné údaje, aby doplnili své hlášení co nejdříve (příp. detaily poskytne p. Papež).

------------------------------------------------------------------------------------------------------29.9.2019--
Formulář k odečtu spotřeby el. energie -  k dispozici zde na stránkách ke stažení nebo k vyzvednutí ve 
na dveřích klubovny - připomínám, že je nutné odečíst stav  přesně dne 15. října (dle osadního řádu)
a odevzdat do 31. října 2019


------------------------------------------------------------------------------------------------------29.9.2019--
Opět máte možnost objednat si hnojiva - seznam včetne cen je uveden na objednávce níže - prosím v případě zájmu o  vyplnění a vhození nejpozdeji do 31.10.2019 do schránky klubovny.
Formulář je k možno i stáhnout v sekci "Ke stažení" na hlavní stránce.------------------------------------------------------------------------------------------------------16.9.2019--


--------------------------------------------------------------------------------------------------------8.9.2019--

Upozornění: odpočty elektrické energie je nutné provést přesně ve dne 15. října (dle osadního řádu)
a odevzdat do 31. října 2019 (dle osadního řádu). Jde o nutnost souběhu s odečtem energiií pro celou
zahrádkařskou kolonii dodavatelem.
Případným nesplněním této povinnosti mohou vzniknout komplikace při odečtech.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------16.7.2019--
Informace ze schůze výboru konané dne 15.7.2019

Vážení zahrádkáři, vzhledem k déle trvajícímu suchu a nedostatku spodní vody trvá žádost o šetření vodou 
a v souvislosti s tím vyhlašujeme od 19. 7. 2019 ZÁKAZ zalévání trávníků na zahrádkách v naší kolonii. 
Napouštění bazénů se i nadále řídí naším osadním řádem, kdy je povoleno napouštění pouze do 1m3 ze 
zahradních studní. Dodržování těchto opatření bude průběžně kontrolováno členy výboru.
výbor ZO ČZS Pardubice - Jesničánky

Byla provedena výměna hlavního jističe včetně jeho "posílení" - nemělo by tedy již docházet k jeho přetížení a výpadkům.


V rámci úsporného hospodaření výbor přikročil ke změně banky, u které má veden běžný účet - byl založen účet u FIO banky, kde jsou nulové poplatky za vedení i bankovní operace. Číslo účtu je: 2601651983/2010

Dále nám dovolte zveřejnit poděkování paní Švábové:
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi v letošním horkém nástupu léta poskytli pomoc 
při problémech s čerpadlem a nedostatkem vody ve studni. 
Jmenovitě panu Bulíčkovi (třikrát mi zprovoznil nefunkční čerpadlo), manželům Mazákovým - dopouštěli
mi sud a kropili záhony, kam dosáhla jejich hadice), 
paní Havlasové (donesla mi v konvích 30 l vody)a v neposlední řadě paní Minarčíkové a panu Papežovi, 
když mi opět zprovoznili čerpadlo. 
Přesvědčili mě o tom, že jsou mezi námi stále lidé, kreří jsou ochotni druhému v nouzi nezištně pomoci.
Děkuji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------9.6.2019--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------18.5.2019--
Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že někteří z Vás ani po 1,5 roce a několika upozorněních stále neprovedli výměnu starého elektroměru za nový a neodevzdali protokol o výměně a tím porušili usnesení Členské schůze a své povinnosti vyplývajících z Osadního řádu, výbor ZO Vás, kterých se toto týká,  upozorňuje, že Vám bude k 31.5.2019 provedeno odpojení přívodu elektrické energie. Výbor ZO se tímto krokem snaží chránit všechny ostatní poctivé a svědomité zahrádkáře.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------13.5.2019--

Upozorňujeme zahrádkáře viz seznam níže, že vzhledem k tomu, že ještě neodevzdali podepsaný formulář se souhlasem  se zpracováním osobních údajů (GDPR), který každý obdržel v pozvánce na členskou schůzi a bez něhož nemůže ZO evidovat podnájemní smlouvy, aby tak učinili nejpozději do konce června 2019. V opačném případě podnikne výbor ZO kroky v souladu s Osadním řádem a Stanovami Českého zahrádkářského svazu.
Seznam zahrádek: 10,45,47,50,54,66,83,92,97,1021,103,107,111a,136,147,149,152,153,158,175,181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4.2019--

Vážení spoluzahrádkáři,
bohužel ještě nezačala ani pořádně zahrádkářská sezona a už máme v kolonii první problém - objevilo se několik případů krádeže (např. zmizely nově vysázené ibišky z prostoru záhonu blízko hlavní brány (kde jsou prozatím kůly k zabránění parkování), dále nově vysázené tůje, navíc máme hlášenu ztrátu drobného náčiní.... jménem výboru Vás všechny prosíme - všímejme si všichni všeho podezřelého, nepouštějme lidi, které neznáme, do kolonie..... Máme všichni svoji zahrádku pro odpočinek a relaxaci - nedovolme nikomu, aby nám to kazil. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------26.2.2019--

Objednané hnojivo se bude vydávat v sobotu 2.3 a 16.3. od 14ti do 16ti h v kanceláři výboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------11.2.2019--
Pro informaci, pokud by kdokoliv z Vás měl zájem: 
Prodejna zahrádkářských potřeb v ulici Jana Palacha končí a do 28.2.2019 je možné zakoupit veškeré zboží ve výprodeji s velmi výraznými slevami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------20.11.2018--
Poznámka k usnesení členské schůze 6.11.2018:
 - poslední možnost výměny elektroměru tam, kde tato výměna ještě neproběhla, je 
   do konce února 2019  s tím, že objednání elektroměru lze provést do konce prosince 2018
   Pokud v uvedeném termínu nebude  elektroměr vyměněn, bude na dané zahrádce odpojena elektřina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2018--
Revize označení čísel zahrádek:
Neoznačeno: 21,83,110,135,148,149,153
Leží na zemi: 28,116
Zakryté: 70
Žádáme o nápravu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.8.2018--

Prosím všechny zahrádkáře, aby zkontrolovali a případně doplnili chybějící označení čílem své zahrádky

-------------------------------------------------------------------------------------------aktualizace---30.7.2018--
V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) dle právní normy Evropské unie, která vstoupila v účinnost 25. května 2018 je nutné, aby každý zahrádkář (nájemce), který má se ZO uzavřenu smlouvu, poskytl písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů
Formulář pro udělení souhlasu bude k dispozici v kanceláři (klubovně) výboru a to v sobotu 18.8.2018 v  14 - 16h.  Lze též kdykoliv kontaktovat předsedu ZO J.Papeže.
Formulář si lze též stáhnout v sekci "Dokumenty ke stažení" a přinést do klubovny již vyplněný a podepsaný ve výše uvedeném termínu nebo jej zaslat mailem na zojesnicanky@seznam.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------30.8.2018--

Pozvánka na letošní výstavu do Častolovic.

Na výstavě se budeme presentovat nejlepšími exponáty z Pardubické okresní výstavy v sále Jana Kašpara (bývalá Reálka) -  koná se  28. září až 1. října 2018. Všichni jste srdečně zváni. Pokud se chcete přihlásit se svými výpěstky, kontaktujte p.Papeže, místo k prezentaci máme objednané.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------17.4.2018--
Dovolte mi připomenout (viz usnesení členské schůze) povinnost všem zahrádkářům, jejichž chatka 
se nachází na pozemku města Pardubice, vyfotografovat chatku ze čtyř stran (pokud je to technicky možné) a tištěné fotografie formátu 10x15 (pohlednice) odevzdat výboru (termín byl 15.4.2018). 
Zatím odevzdána cca třetina.
Musíme odevzdat na městský úřad.
Jedná se o zahrádky č.: 1 až 5, 8 až 97 , 102 až 126 , 145 až 164.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017--
                                                                                                                                             
Vážení zahrádkáři,
pokud Vám po výměně elektroměrů zbyly staré analogové a nevíte co s nimi, odneste je prosím vedle klubovny (z boku u kohoutku na vodu). Takto vybrané elektroměry budou věnovány Střednímu Odbornému učilišti a SPŠE a poslouží tak jestě k výuce žáků. Děkujeme Vám předem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze schůze výboru 15.8.2017
- předkupní právo odkupu nemovitostí město uplatňovat nebude, pokud však někdo vyžaduje toto 
  potvrzení (např. při prodeji zahrádky přes realitku) písemně, musí nájemce zahrádky požádat na
  majetkovém odboru MÚ
- probíhá postupné plombování nelektroměrů (p.Bulíček). Pokud nemáte rozvodnou desku (skříň), 
  výbor žádá o její instalaci
- našly se 2 klíče u plotu u nemošické silnice. Jsou v klubovně k vyzvednutí.
- dle informací z Útvaru hlavního architekta město v tuto chvíli neplánuje výstavbu bytových 
  jednotek v areálu ZO
- štěrk na opravu cest bude objednán koncem září
- ve vývěsních skříňkách bude vyvěšen seznam SPZ s povolením parkování v areálu kolonie

Informace ze schůze výboru 20.6.2017
- připravujeme nový Osadní řád v souvislosti se změnami zákona. Pokud máte nějaké připomínky či požadavky k bodům, které by měl obsahovat, prosím uveďte je v sekci "Připomínky" a to do 15.9.2017
- v průběhu prázdnin budete kontaktováni v souvislosti s plombováním elektroměr%
Celkem:
Dnes:
On line:
13098
10
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pardubice - Jesničánky
Devotyho 1028, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, č.zo: 506019, IČO: 68212976
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.