Aktuality v naší ZO

 

Schůze výboru se konají v místnosti (dále jen "klubovna"), kterou má ZO ČZS Jahodnice III pronajatou nájemní smlouvou ze dne 11. 3. 2017 od ZO ČZS Jahodnice II.

V případě konání na jiném místě než v klubovně, bude místo uvedeno v poznámce u konkrétní akce.

 

Výborová schůze začíná v 17 hodin a bude přerušena v 18 hodin. V době od 18 do 18:30 hod. je prostor pro jednání se členy ZO Jahodnice III, kteří o takovéto setkání požádali (požádají). Následně může výborová schůze pokračovat, avšak max. do 19 hodin.

2019

 

Právě probíhají

 

Harmonogram prací na dokončení rekonstrukce nových rozvodů studené pitné vody v Osadě Jahodnice III
26. 10. 2019 - 28. 3. 2020

Zavření vody na starém (stávajícím) rozvodu:  dne 26. 10. 2019

starý rozvod bude tímto dnem trvale uzavřen a nebude již nikdy aktivován!!!

 

Puštění vody na novém rozvodu:                           dne 28. 03. 2020                   

 

A. Činnosti, které zajistí výbor, technik, vedoucí úseků:

 

nový rozvod (plastový) – starý (stávající) rozvod

 

1. Uzavření hlavního přívodu vody do nového (hlavního) – plastového – rozvodu  

Zajistí: p. Merta

Termín: do 8. 9. 2019

 

2. Demontáž a úschova úsekových vodoměrů

Zajistí: p. Merta (označení vodoměrů dle jednotlivých úseků, evidence spotřeby vody – odpočty)

Termín: do 8. 9. 2019

 

3. Vypuštění vody z ventilů a výpustných ventilů na nových úsekových rozvodech

Zajistí: p. Merta ve spolupráci s p. Kocourkem a vedoucími úseků

Termín: do 29. 9. 2019

 

4. Vypuštění vody ze starého (stávajícího) rozvodu

Zajistí: p. Merta

Termín: 26. 10. 2019

 

5. Instalace úsekových vodoměrů a uzavření výpustných úsekových ventilů

Zajistí: p. Merta a vedoucí úseků

Termín: do 12:00 hod. dne 28. 3. 2020

 

6. Uvolnění přívodu vody do hlavního rozvodu a do úsekových rozvodů

Zajistí: p. Merta

Termín: do 12:00 hod. dne 28. 3. 2020

 

7. Uvolnění přívodu vody z úsekových rozvodů do rozvodů jednotlivých zahrádek. Tlaková zkouška, evidence odpočtů na vodoměrech jednotlivých zahrádek, zaplombování vodoměrů

Zajistí: p. Merta, vedoucí úseků (účast jednotlivých zahrádkářů vítána)

Termín: do 16:00 hod. dne 28. 3. 2020

 

8. Vyhodnocení výsledků kontroly funkčnosti nových rozvodů dle jednotlivých zahrádek

Zajistí: p. Merta, vedoucí úseků, p. Kocourek

Termín: 29. 3. 2020

 

9. Souhrnná informace pro členy Osady o výsledcích kontroly připojení a o dalším postupu. Případné

problémy budou s příslušnými zahrádkáři projednány individuálně

Zajistí: p. Kocourek

Termín: 30. 3. 2020

 

 

B. Činnosti, které zajistí jednotliví zahrádkáři (ve skupině a samostatně):

 

nový rozvod (plastový) – starý (stávající) rozvod

 

1. Zakrýt zeminou nový úsekový rozvod na cestě (černý plastový) kromě ventilů a odboček (T) k zahrádkám

Termín: ihned

 

2. Pod kulový ventil na úsekovém rozvodu umístit plastovou šachtu s víkem

Termín: při instalaci svépomocí ihned, při zajištění firmou Micka po dohodě s dodavatelem

 

3. Na kulový ventil úsekového rozvodu připojit a dále instalovat rozvod do zahrádek, umístit rozvody v

zahrádkách (rozvody je nutné pokrýt zeminou, ale odbočky je nutno ponechat odkryté)

Termín: průběžně, ale nejpozději do 27. 3. 2020

 

4. Vypustit vodu ze stávajícího vedení, demontovat a uschovat vodoměr ze stávajícího vedení

Termín: 27. 10. 2019 – 30. 11. 2019

 

5. Na nový rozvod v zahrádce instalovat vodoměr a uzavřít výpustný kohout

Termín: 15. 3. – 27. 3. 2020

 

6. Pokud bude na vodoměru plomba (viz. A.7.), lze, resp. je nutno v zahrádce zakrýt zeminou i jednotlivé

odbočky nového vedení

Termín: od 29. 3. 2020 do 15. 4. 2020

 

Zahrádkářům, kteří instalaci nezvládnou svépomocí a potřebují pomoc, zajistí výbor osady možnost náhradního řešení

Informaci o této možnosti pro zahrádkáře zajistí: p. Kocourek

Termín: do 9. 9. 2019

 

Tento harmonogram je závazný pro všechny členy ZO, pouze v úseku Nedokončená jih je platný přiměřeně s přihlédnutím k již provedeným plastovým rozvodům v jednotlivých zahrádkách.   

 

Ještě důležité upozornění

Opravdu, je nám líto, ale „pokud některý ze zahrádkářů nesplní, resp. nezajistí popsané činnosti v uvedených termínech, bude od 29. 3. 2020 svojí vlastní vinou bez vody!!!“

 

Na druhou stranu věříme, že tato nepříjemnost nikoho nepostihne a že vše bude zajištěno bez sebemenších problémů.

 

V Praze dne 6. 9. 2019

 

Za výbor Osady Jahodnice III

     Ing. Zdeněk Kocourek

               předseda

 

2020

Cyklus přednášek pro zahrádkáře
Konkrétní termíny - viz text akce
budova ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130, Praha 10

ÚS ČZS Praha - město pořádá pro všechny zájemce z řad zahrádkářů Prahy a Středočeského kraje cyklus přednášek oblastního školení s následujícím programem:

 

11. 1. 2020 - Zelenina na zahrádce, výběr vhodných odrůd

25. 1. 2020 - Škůdci ovocných dřevin

  8. 2. 2020 - Komposty a výživa rostlin

22. 2. 2020 - Nová hnojiva, stimulátory a bio přípravky firmy Fertistav CZ pro pěstování ovocných dřevin a trávníků

 

Přednášky začínají v 9:00 hod., ukončení v cca 13 hod.

Vstupné Kč 20,- / přednáška.

 

 

ÚNOR - 2020

 

Schůze výboru
3. 2. 2020 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

[1] [2] [3] (celkem: 26)

UPLYNULÉ AKCE

 

PROSINEC - 2019

 

Schůze výboru
2. 12. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

 

LISTOPAD - 2019

 

Schůze výboru
4. 11. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

 

ZÁŘÍ - 2019

 

Schůze výboru
30. 9. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

Schůze výboru
2. 9. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

 

ČERVENEC - 2019

 

Připojení vodovodních rozvodů k úsekovému rozvodu a do zahrádek
léto 2019
ZO Jahodnice III

Technologie pro připojení zahrádek od úsekového páteřního rozvodu

 

A. Hlavní rozvod pro zahrádky – instalace svépomocí – podle konkrétní situace se týká 1, ale většinou společně 2 – 4 zahrádek, tj. skupiny (ve skupině zahrádkáři postupují ve shodě dle vzájemné dohody)

(každá skupina si zakoupí ze svých prostředků)

 1. Revizní šachta 300x300 s víkem pochozím
 2. Šroubení přímé mosazné G 1" (coulové)
 3. PP přechodka MZV 32x1" rozebíratelná (coulová)
 4. PP-PE trubka ø 32x4,4 mm (coulová)

Pro připojení dalších zahrádek pokračuje PP-PE trubka ø 32x4,4 mm (coulová) s využitím dalších PP-S spojek T

 

B. Instalace pro zahrádku – instalace svépomocí – týká se každé zahrádky samostatně

(každý zahrádkář si zakoupí ze svých prostředků)

Ze spojky T 25 X 3/4" X 25 do zahrádky pokračuje

 1. PP-S spojka T kus 32 X 25
 2. PP-PE trubka 25x3 mm (3/4)
 3. PP přechodka MZV 25x3/4" rozebíratelná
 4. Uzavíratelný kulový ventil – lze použít stávající
 5. Vodoměr – lze použít stávající
 6. Další trubka pro uchycení zahradního kulového kohoutu – lze použít stávající
 7. Zahradní kulový kohout – lze použít stávající

 

Pokyny pro instalaci:

A. Hlavní úsekový páteřní rozvod (k zajištění – provedení: ihned po instalaci)

 1. Vykopanou zeminou (nikoliv kamením) zakryjte pouze instalovanou (umístěnou) trubku. Veškerá šroubení, ventily, spojky a přípojky zde nezahazujte, ponechte volně přístupné
 2. Pod ventil u páteřního rozvodu umístěte revizní šachtu 300 x 300 mm – z ventilu nutno nejdříve odšroubovat červené držadlo. U šachty pak nožem v protilehlých stěnách odstraňte nejmenší průměr naznačených otvorů. Vzniklými otvory nasaďte šachtu na ventil, přišroubujte červené držadlo zpět a uložte vrchní víko – víko musí být v rovině s okolním terénem.

B. Rozvod k jednotlivým zahrádkám (k zajištění – přípravě: v měsících červenec - záři)

 1. Vyberte si místo, kde bude umístěn vodoměr a zahradní kulový kohout
 2. Vykopejte přístupové komunikace
 3. Dle výše uvedeného návodu proveďte vlastní instalaci
 4. Vykopanou zeminou zakryjte pouze uložené trubky. Veškerá šroubení, spojky a ventily zeminou nezahazujte!!! Musí zůstat volně přístupné pro kontrolu při provedení tlakové zkoušky za přítomnosti p. Merty, či někoho ze členů výboru. Vodoměr bude následně zaplombován zcela novou objímkou a plombou.
 5. O dalším postupu budete výborem osady včas informováni.

Příloha: schéma instalace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůze výboru
1. 7. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

 

KVĚTEN - 2019

 

Schůze výboru
27. 5. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

 

DUBEN - 2019

 

Členská schůze
25. 4. 2019 (čtvrtek) v 16 hodin
Politických vězňů 9

Členská schůze bude volební!

Prosíme všechny členy, aby si rozmysleli, koho chcete pro další volební období (5 let)

 • za své úsekové důvěrníky
 • do kontrolní komise
 • za předsedu spolku

 

Schůze výboru
1. 4. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Klubovna Jahodnice II

 

 

BŘEZEN - 2019

 

Schůze výboru
4. 3. 2019 (pondělí) v 17 hodin
Politických vězňů 9

 

[1] [2] [3] (celkem: 26)


 

Celkem:
Dnes:
On line:
9030
14
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Jahodnice III
Travná 1298, Kyje 198 00, Praha 9, č.zo: 809045, IČO: 05700281
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.