O nás

Naše zahrádkářská osada byla založena v roce 1975 na pozemcích obce Velký Týnec. Pozemky jsou přenechány  ZO Hradisko do dlouhodobého užívání a pronajímány uživatelům jednotlivých zahrádek na základě nájemních smluv.
 
ZO Hradisko

Osada leží těchto pozemcích:

 parc.číslo  druh pozemku  výměra
 766/1 zahrada  15052 m2 
 767 zahrada  12948 m2 
 787/1 zahrada   8991 m2 
 788/1 zahrada  15307 m2
 786 ostatní plocha    6380 m2
Celkem:
Dnes:
On line:
18845
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZO ČZS HRADISKO
č.zo: 705053, IČO: 63729032
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.