Historie osady DRAHAŇ Praha 8 Dolní Chabry

 

Výbor ZO Drahaň přeje všem svým členům hodně zdraví, klidu a pohody o vánočních svátcích a hodně úspěchů v roce 2020. 


  


Sdružení zahrádkářů fungovalo v obci od roku 1957.

Od 60. let až do října 1980 mohli své pěstitelské vášně členové svazu vybíjet hlavně v zahrádkářské osadě U Čimického háje.

Po jejím zrušení z důvodu výstavby obytných domů byla hledána nová vhodná lokalita.

V roce 1982 se přes Státní statek Praha a za přispění firmy Chemopetrol podařilo zakoupit severně  od ulice Na Šubě třešňovku, dříve zvanou Šochmanka. Zde pak vznikla zahrádkářská osada Drahaň, začínající s 15 členy.Velkou zásluhu na získání pozemků měli Václav Kostřica a Pavel Chaloupka.  

Základem vznikající osady byla část zahrádkářů ze zaniklé osady a počet 65 byli doplněni zájemci o zahrádku z řad známých zahrádkářů a zaměstnanců Chemopetrolu. Na Členské schůzi dne 24.6.1982 byl odsouhlasen definitivní název Drahaň. V letech 1982 až 1989 probíhala výstavba osady, oplocení, páteřní komunikace, přívodu vody elektrické energie, výstavba společenské budovy, vrtání studny, vytyčení jednotlivých parcel, výstavba jednotlivých zahradních chatek včetně kolaudace. Zvelebení osady si vyžádalo stovky brigádnických hodin. Na 65 pozemcích stojí celkem 41 chatek typu Květa a 24 typu Multi 110.

Nyní osada Drahaň tvoří organizační a hospodářský celek zahrádek , určených k pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a současně i k odpočinku.

V čele osady za dobu jejího trvání stálo pět předsedů - přítel Václav Kostřica (03/1982-02/1984), Miloš Luhan Ing. (02/1984-05/1984), Radko Hnízdo Ing. (05/1984-01/1987), Jitka Studničná (01/1987-04/1991) a současný Jiří Kaše (od 10/1991).


Společenská budova ZO Drahaň


         

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:
Dnes:
On line:
23208
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Drahaň
Na Šubě, Dolní Chabry, Praha 8, č.zo: 808014, IČO: 65399315
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.