Výstava Zahrada Pošumaví 30.9.2011- 3.10.2011

 

1. místo v celorepublikové soutěži Mladý Zahrádkář 2011


Dne 12.5.2011 v KD Družba v Klatovech zorganizovalo ÚS ČZS Klatovy společně s Městským kulturním střediskem Klatovy soutěž dětí „Mladý zahrádkář“. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 dětí ze základních škol Plánice Dolany, Švihov a ZŠ Janovice n. Úhl. a gymnázia Klatovy. Účastníci soutěže prokazovali vědomosti pomocí testu a znalosti v poznávací části soutěže, kde bylo nutno ze 45ti předložených vzorků určit jednotlivé rostliny. Soutěž byla organizována ve dvou kategoriích. Kategorie A děti od 4. do 6. třídy, kategorie B děti od 7. do 9. třídy. Prokázané znalosti a vědomosti svědčí o stálém zájmu dětí, škol a učitelů o zahrádkářskou problematiku a tím o přírodu vůbec. Jednotlivým školám je nutno poděkovat za přípravu a provedení výše uvedené soutěže.
I nás reprezentovaly žákyně Eva Brejchová a Kristýna Boublíková.
Eva Brejchová se umístila na 1. místě v kategorii A a tudíž nás reprezentovala v národním kole v Kroměříži ve dnech 17.-19.6.2011. Kristýna Boublíková se umístila na krásném 2. místě.

Eva Brejchová vybojovala 1. místo v národním kole soutěže Mladý Zahrádkář - blahopřejeme!


Výlet - Čimelice 2011

Dne 27.8.2011 jsme uskutečnili výlet obecním minibusem do Čimelic. První naše zastávka byly v lihovaru Luqui B, který patří k největším výrobcům a vývozcům ovocných destilátů v ČR. Seznámili jsme se s celým výrobním procesem od výkupu ovoce, přes kvašení, destilaci až ke konečnému stáčení do lahví. Během exkurze si každý návštěvník měl možnost provést degustaci jednoho destilovaného nápoje. Dále jsme pokračovali prohlídkou zámku v Blatné, kde jsme měli veliké štěstí na ochotnou a vstřícnou průvodkyni.Další zastávka byla ve Skaličanech u Ing. M. Šípa, majitele okrasné a růžové školky. Seznámil nás se sortimentem růží, se zásadami, jak úspěšně pěstovat růže. Poté jsem odjíždili na výstavu květin do Čimelic. K vidění byly gladioly, exotické květy orchidejí, atd. Výlet se i přes nepřiznivý pokles teploty (15 stupňů) vydařil. A už se těšíme na další výlet.


Výstava Zahrada Pošumaví 2011

Naši členové se prezentovali nejen jako pěstitelé zeleniny, ovoce, květin, ale i ukázali návštěvníkům své výrobky z pedigu, ukázky vazby. Do výstavy se zapojili i děti z naší MŠ a ZŠ Dolany. V rámci této výstavy proběhla výtvarná soutěž Naše zahrada, ve které děti z MŠ Dolany obsadily 1. místo a záci ZŠ Dolany 3. místo v kategorii Kolektivní práce. Poděkování patří nejen dětem, ale i pedagogům.


Předání cen na klatovské radnici

Dne 2.12.2011 se na klatovské radnici uskutečnilo setkání dětí, které v roce 2011 úspěšně reprezentovaly své školy a Klatovsko ve vědomostních (Eva Brejchová) a výtvarných soutěžích (kolektiv dětí z MŚ Dolany).  

Celkem:
Dnes:
On line:
133162
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany,  č.zo: 304002
Malechov 51, 339 01 Klatovy, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.