Akce

 

Omlouváme se, ale o připravovaných akcích v současné době nemáme žádné informace.

UPLYNULÉ AKCE

 

ČERVEN - 2017

 

Pozvánka na zájezd do Čimelic květin
29.6.2017

Český zahrádkářský svaz ZO Vrhaveč

připravuje autobusový zájezd na výstavu květin, zahrádkářských výpěstků a potřeb

do Čimelic 26. srpna 2017

předpokládaná cena Kč 200

Zájemci se mohou hlásit na

č. tel. 728 233 953 - Dryjová


 

 

SRPEN - 2015

 

Zájezd
19.9.2015

ZO ČZS Dolany pořádá v sobotu 19. září 2015 zájezd

Za krásami Jižních Čech ….“


Zastávka: Netolice

zámek Kratochvíle

oběd – Petrův Dvůr (řízek s bramborem 95,- Kč)

návštěva poutního místa Lomec

Chelčice – Památník Petra Chelčického, přírodní zahrada Domova Sv. Linharta, zpracovna ovoce v podniku Zemcheba


Odjezd z Dolan v 7,00 hod.

Doprava zdarma obecním minibusem.

Zájemci se mohou hlásit u p. Rohrbacherové do 11.9.2015( tel. 376 313 620)

 

 

BŘEZEN - 2015

 

Pletení vajec z pedigu
22.3.2015
KD Dolany
Obr: 173.jpg

Připravme se na velikonoce

Zahrádkáři zvou na pletení vajec z pedigu - neděle 22.3.2015 od 13,00 hod. v KD Dolany
...

 

 

PROSINEC - 2014

 

17.12.2014
Obr: 123.jpg Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně zdraví ...

 

 

LISTOPAD - 2014

 

Výlet do skleníku Za citrusy spojený s návštěvou Města Přeštice 8. 11. 2014
8.11.2014
Obr: 117.jpg

Zahrádkáři Dolany pořádají 8. 11. 2014

výlet Za Citrusy do Příchovic spojený s návštěvou Města Přeštice.

Doprava zajištěna zdarma minibusem - odjezd ze Svrčovce v 8,35 hod., z Dolan v 8,40 hod. a z Malechova v 8,45 hod.

Zájemci se mohou hlásit u p. Rohrbacherové do 3.11. 2014!

 

...

 

 

ŘÍJEN - 2014

 

Místní zahrádkářská výstava s ochutnávkou v Dolanech
1.10.2014
KD Dolany
Obr: 116.jpg

 Zahrádkáři Dolany

zvou na místní zahrádkářskou výstavu spojenou s ochutnávkou, která se koná ve dnech 3.10. - 4.10. 2014 v KD Dolanech

Otevírací doba: 3.10.2014 od 10,00 hod. do 16,00 hod.

                     4.10.2014 od 10,00 hod. do 16,00 hod.

...

 

 

ZÁŘÍ - 2014

 

Poslední možnost moštování v Dolanech - 1.11.2014 od 8,00 hod. do 11,00 hod.
19.9.2014

 

Oznámení členům
15.9.-1.10.2014

Prosíme své členy o jakékoliv výpěstky a o cokoliv jiného na místní zahrádkářskou výstavu, která se koná ve dne 3. a 4. 10. 2014 v KD Dolany. Prosím o odevzdání do 1.10. do 12,00 hod..

 

 

KVĚTEN - 2014

 

Okrasný záhon
25.5.2014
 

Již před dvěma roky vznikl nápad vybudovat v rámci podpory ml. zahrádkářů školní záhon a okrasný záhon. Všichni byli nadšeni. Ještě v témže roce děti sázely sazenice nejrůznější zeleniny.

Okrasný záhon byl naplánován na rok 2013. V rámci přípravné fáze naše organizace uspořádala seminář "Zahrada okrasná a jedlá". Za přispění p. Halajové vznikl konkrétní návrh školní zahrady. Ten byl předložen p. starostovi, o projektu byla informována i místní škola. Všichni se nemohli dočkat nové zahrady. Na řadu přišlo i financování. Obec přislíbila finanční pomoc. Dokonce zvažovala i o dotaci z Plzeňského kraje. Ovšem termín pro podání žádosti byl "šibeční". Navíc nebyly připraveny všechny podklady k žádosti. Zahradnictví Papež přislíbilo dodání sazenic rostlin.

Bohužel nadšení ze strany dětí pominulo. Na jedné straně děti v současné době mají soustu i jiných aktivit mimo zahradničení, na druhé straně vedoucí zahrádkářského kroužku byla pracovně zaneprázdněna a nám se nepodařilo najít vhodného zástupce. Tudíž ve šk. roce 2013/2014 nebyl zahrádkářský kroužek otevřen.

Přesto zahrádkáři se rozhodli pokračovat v tomto projektu. 

Obec vybudovala novou opěrnou zeď, připravila terén. Dobrovolníci nejen z řad zahrádkářů se sešli v neděli 25.5.2014 podpořit a zrealizovat okrasný záhon. Celé odpoledne pracovali na finálním dokončení úpravy terénu, na pokládce fólie, na výsadbě rostlin, na zakrytí mulčovací kůrou, ....

Bohužel školní záhon mohl být realizován pouze do 1/3. Proto se hledaly další vhodné prostory pro založení záhonu - a ty byly nalezeny u mateřské školy.

Výsledkem našeho snažení jsou dva okrasné záhony, které tímto přispěli k vylepšení životního prostředí obce Dolany. Sami můžete posoudit z výše uvedených fotografií.

Poděkování patří především Obci Dolany a také všem dobrovolníkům. 

 

Návštěva Zemské zahradnické výstavy
8.5.2014

ZO ČZS Dolany pořádala dne 8.5. 2014 zájezd na Zemskou zahradnickou výstavu do Deggendorfu.

Výstava je v Bavorsku v pořadí sedmnáctá. Pro město Deggendorf je výstava mimořádnou akcí. Areál výstaviště propojuje historické centrum město a řeku Dunaj. Upraveny byly hektary parkových ploch s promenádami na břehu řeky Dunaje, vznikla nová říční hráz s parkovištěm, lávka pro pěší a cyklisty. Upravené prostory jsou na takřka neuvěřitelných sedmnácti hektarech plochy, což jsou přo představu čtyři Václavská náměstí v Praze. Tato výstava momentálně ukazuje mj. 151 tisíc jarních květin, které budou postupně obměňovány. Kromě bohaté květinové výzdoby jsou k vidění různé artefakty, atrakce a dětská hřiště, připravena jsou místa k odpočinku, občerstvení i zábavě.

Ve zvláštním pavilonu jsou prezentovány i zahradnické, zelinářské, ovocné a včelařské spolky z Deggendoru a okolí.

Výstava se zaměřuje na pomoc místu, kde je výstava pořádána. Výstava má přispět k vylepšení životního prostřední a zkrášlení konkrétního místa. Má být impulsem do budoucnosti a podnětem, aby se město věnovalo péči o vzhled i nadále.

 

 

DUBEN - 2014

 

Exkurze prostor Pekárny a cukrárny na Zemědělce v Klatovech
2.4.2014

 

 

 

BŘEZEN - 2014

 

Zájezd do klatovského divadla na divadelní představení Taneční hodiny pro starší a pokročilé v hlavní roli Josef Dvořák
24.3.2014

 

 

Členská schůze
9.3.2014

V neděli dne 9. března 2014 od 11,00 hod. se konala v sále II KD Dolany členská schůze.

Úvodem členské schůze předsedkyně ZO přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze. Poté byl stanoven počet členů do výboru a počet členů kontrolní komise. Byla zvolena volební komise, která dohlížela na volby.  Následně proběhly volby do výboru vč. předsedy, tajemníka, a delegáta na územní konferenci územního sdružení. Jako předseda byla zvolena p. Hana Rohrbacherová. Dále členové byli seznámeni prostřednictvím dataprojekce se zprávou o činnosti ZO za rok 2013. Pokladník p. Marcela Brejchová přečetla zprávu o hospodaření ZO. A následně p. Taliánová přednesla zprávu o kontrole hospodaření ZO za rok 2013. Poté následovala zpráva o plánované činnosti naší ZO na letošní rok. Každý účatník této členské schůze se mohl vyjádřit v diskusi. Na závěr schůze předsedkyně ZO přečetla usnesení z členské schůze.

Poté následoval tradiční oběd.

Po obědě následovala přednáška o houbách. Do Dolan přijal pozvání p. Svatopluk Ján z Mykologického klubu při MěKS Klatovy. Prostřednictvím připravené prezentace seznámil členy obecně s mykologií a s nejrůznějšími druhy hub. Poukázal na časté záměny jednotlivých druhů hub. V rámci přednášky si pro nás připravil minivýstavku hub. Patří mu veliké poděkování

 

Celkem:
Dnes:
On line:
117946
47
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany
Malechov 51, 339 01 Klatovy, č.zo: 304002, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.