Aktuální informace pro zahrádkáře

Jak jistě víte ČZS, z.s.. dlouhodobě usiluje o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti "zahrádkářský zákon". Návrh zákona se v současné době nachází v PS PČR. 
Usnesením II. Sněmu ČZS, z.s., konaného ve dnech 23.-24.11.2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS, z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám PČR a prezidentu ČR.

Se zněním Petice i s návrhem zahrádkářského zákona je možno se seznámit na níže uvedeném odkazu. 

Petice spolu s petičními archy je k dispozici na Obecním úřadě v Dolanech.


předchozí následující

 
 

 

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Dolany, která se koná

v neděli dne 1. března 2015 od 11,00 hodin v sále č. II KD DolanyProgram:

  1. Zahájení

  2. Zpráva o činnosti ZO od minulé výroční členské schůze

  3. Zpráva o hospodaření ZO

  4. Zpráva revizorů účtů

  5. Diskuse

  6. Usnesení

  7. Oběd


Účast na schůzi Ing. Pavel Voráček z FYTOSu Plzeň – stromky, odrůdy

Prosím o nutné potvrzení účasti do 25.2.2015 p. H. Rohrbacherové tel. 376 313 620,

mobil 724 035 021 ( z důvodu objednávky oběda)


25. 2. 2015 (39)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
133162
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany,  č.zo: 304002
Malechov 51, 339 01 Klatovy, IČO: 66343844, mail: skupzahradkari.dolany@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.