Historie - současnost

*Vítejte na naší stránce*

 

Městys Chudenice leží 11 km severozápadně od Klatov, v podhůří Šumavy a Českého lesa. V roce 1996 bylo Chudenicko vyhlášeno Krajinnou památkovou zónou. Základní organizace zahrádkářů má v Chudenicích dlouholetou tradici. Např. v r. 1963 měla 82 členů.

Největší rozkvět nastal v r. 1986-1988, kdy základní organizace získala půdu od JZD. Tehdy stoupl počet členů na 97 a byla založena zahrádkářská kolonie. Dokonce byl založen při ZŠ pěstitelský kroužek a byla uspořádána první výstava výpěstků v Sokolovně.

Jedna z činností ZO ČZS - moštování, probíhala ve Starém zámku. Současná moštárna (dříve mlékárna) sloužila zahrádkářům jako sklad. V r. 2004 byla opravena střecha a začalo se uvažovat o využití budovy k moštování. První moštování v nové moštárně a na novém lisu se uskutečnilo v r. 2014. Počet členů je v současné době 43. Scházíme se pravidelně 1x za měsíc na členské schůzi, součástí které je často veřejnosti přístupná poutavá přednáška.

Od prvopočátku se zahrádkáři podílí na údržbě zeleně a sadu Hany Kvapilové. Každoročně je uspořádána tradiční podzimní výstava květin, ovoce a zeleniny a tématický zájezd.

Zdrojem příjmu je pro ZO podíl z členských příspěvků a výnos z moštování. V posledních letech jsou to i dotace od Městyse Chudenice, díky kterým můžeme zkvalitnit svoji činnost.

Do našeho spolku zveme nové členy, milovníky všeho co kvete, roste na zemi i na stromě. Přijďte mezi nás, věková hranice je neomezená.

 

Celkem:
Dnes:
On line:
13992
26
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chudenice
Kvapilova 215, 339 01 CHUDENICE, č.zo: 304006, IČO: 66343879
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.