O naší základní organizaci

Jak to všechno začalo.

                                                                                                                                                    

Zahrádkářská osada Černý les vznikla na základě Rozhodnutí OR ÚZ ČSZ Benešov 
dne 23. 3. 2000, na pozemku katastrální číslo 4107/3 a 4107/4,  IČO: 70827770. 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    
Zahrádkářská osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných 
členy osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních 
zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. 
.