Historie / Poloha

Základní organizace ČZS BAŽANTNICE Mariánské Lázně

Jednání o založení osady bylo zahájeno v roce 1963.Osada byla založena v roce 1966 v původním počtu 91

zahrádek - tzv."Stará osada". V letech 1983 až 1984 došlo k jejímu dalšímu rozšíření o dalších 51 zahrádek -

tzv."Nová osada". K dnešnímu dni tedy uvedená osada sdružuje 142 zahrádek a společných prostor

(klubovna, sklad , cesty). 


Osada se nachází na východním okraji Mariánských Lázní, část Úšovice, u Tepelské ulice. 

 

Poloha hlavního vstupu do osady - GPS: N 49°56´55.982  E 012°42´55.049

 

      Hlavní přístup k areálu zahrádek                                           Zimní vjezd do areálu

 

 


Celkem:
Dnes:
On line:
30867
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Bažantnice, Mariánské Lázně
Úšovice, Mariánské Lázně, č.zo: 302026, IČO: 18235301, tel. 736 157 515
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.