Úvod


Vážení přátelé,

vítáme Vás na webových stránkách 5. základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Roudnici nad Labem. Osada leží v malebné krajině polabí v blízkosti památné hory Říp. Vlastníkem zahrad je v převážné většině mesto Roudnice nad Labem a členové organizace jsou nájemníky.
Na těchto stránkách Vás budeme informovat o aktuálním dění v naší osadě. Také zde najdete několik řádků o naší historii. V poslední době organizace řešila a řeší dva významné projekty, které se týkají života celé osady. Prvním je eliktrifikace, která byla v jarních měsících 2012 úspěšně dokončena. Druhou akcí je vybudování části obchvatu města Roudnice nad Labem.
Naše organizace je členem Místní akční skupiny Podřipsko. To je seskupení měst, obcí, zájmových organizací a dalších subjektů. Členstvím v této skupině získáme vliv na dění v mikroregionu Podřipska a jak pevně doufáme i nějaký příjem finančních prostředků do běžného života zahrádkářů.
Organizace prostřednictvím svého výboru také úzce spolupracuje s vedením města Roudnice nad Labem. Představitelé města se pravidelně účastní členských schůzí.
Celkem:
Dnes:
On line:
24334
19
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 5. Roudnice n. Labem
č.zo: 406068, IČO: 62770322, tel. 603704778
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.