Aktuální příspěvky

   Na této stránce naleznete přehled většiny nových události, které ve vybraných sekcích přibyli, nebo došlo k aktualizaci stávajících článků. Některé sekce se aktualizují automaticky prostřednictvím webu ústředí například sekce "Výstavy", "Kalendář akcí" a pod. Věříme, že tímto krokem usnadníme našim čtenářům lépe se orientovat a vyhledávat informace na našich stránkách s platností od měsíce května tohoto roku.

předchozí následující
Do sekce

   Do sekce "Dokumenty ke stažení" jsme především pro pokladníky ZO ČZS vložili nové formuláře "Dohoda o hmotné odpovědnosti". Tento dokument musí mít vyplněný a podepsný každý kdo nakládá s finančními prostředky u záklaní organizace, nebo dospodaří s majetkem vyší částky. 

V pravomoci kontrolní komise je tento dokument si nechat předložit, zda li je platný zejména u pokladníků ZO. 


13. 7. 2022 - Admin zpět na zprávy